Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

ĐỀ THI HSG TỈNH MÔN NGỮ VĂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.26 KB, 1 trang )

Sở GiáO dục và đào tạo hà tĩnh
Phòng gd & đt lộc hà
đề chính thức
đề thi CHọn đội tuyển HSG tỉnh năm học 2008 - 2009
Môn: Ngữ văn lớp 9 (Thời gian làm bài 150 phút)
Câu 1. (9 điểm)
Khi tả về mùa xuân Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du viết:
"Ngày xuân con én đa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mơi.
Cỏ non xanh rợn chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập dìu tài tử giai nhân,
Ngựa xe nh nớc áo quần nh nêm "
( trích Cảnh ngày xuân - Truyện Kiều)
Trớc cảnh đất trời vào xuân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
"Rằm xuân lộng lộng trăng soi
Sông xuân nớc lẫn màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền"
(Rằm tháng giêng - 1948)
Hãy nêu những cảm nhận của em ?
Câu 2: (9 điểm)
Bằng những nhận thức thực tiễn và những kiến thức văn học đã đợc học , em hiểu đợc
những gì về câu nói của nhà văn M. Gorki: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là lòng
ngời".
Câu 3. (2 điểm)
Viết một đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) nói về vấn đề tiết kiệm trong học sinh hiện nay.


Họ và tên thí sinh: Số báo danh ..

×