Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

De KT VAN 7 (tiet 98)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.69 KB, 1 trang )

Trờng THCS
Quỳnh Hồng
Đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 (Tiết 98)
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên: Lớp: 7A
Điểm Lời phê của cô giáo
Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Vì sao trong văn bản Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta tác giả lại sắp xếp
các luận cứ theo trình tự thời gian?
A. Vì văn bản viết theo kiểu tự sự
B. Vì nh vậy phù hợp với kiểu văn bản phản ánh diễn biến các sự việc
C. Vì nh vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận những vấn đề của lịch sử, của
truyền thống dân tộc
D. Vì nh vậy mới chứng minh đợc lòng yêu nớc của nhân dân ta
Câu 2: Nội dung khái quát toàn bộ văn bản Sự giàu đẹp của Tiếng Việt là gì?
A. Vốn từ vựng phong phú của tiếng Việt
B. Tiếng Việt giàu có và đẹp đẽ trên nhiều phơng diện
C. Khả năng uyển chuyển trong cách đặt câu của tiếng Việt
D. Tiếng Việt giàu chất nhạc
Câu 3: Bài Đức tính giản dị của Bác Hồ đợc viết trong hoàn cảnh nào?
A. Nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Bác
B. Nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc khánh năm 1975
C. Nhân ngày giải phóng Miền Nam
D. Nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc
Câu 4: Văn bản nào không phải là văn bản nghị luận?
A. Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta - Hồ Chí Minh
B. Sự giàu đẹp của tiếng Việt - Đặng Thai Mai
C. ý nghĩa văn chơng - Hoài Thanh
D. Sài gòn tôi yêu - Minh Hơng
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hãy ghi lại 3 câu tục ngữ thuộc chủ đề Con ngời và xã hội? Giải thích ý


nghĩa của một câu tục ngữ mà em tâm đắc nhất?
Câu 2 (5 điểm): Hãy viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) nói về sự cần thiết của việc học
môn Ngữ văn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×