Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

92435-Thủ_thuật_ghi_đĩa_CD.doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (314.48 KB, 16 trang )

Thủ thuật ghi đĩa CD/ VCD/ DVD
Giới thiệu các chức năng trong Nero StartSmart Essentials:
Favorites: Các chức năng thường sử dụng.
Make Data CD: Tạo dĩa CD chứa các dữ liệu, chương trình,... sử dụng trên máy vi tính.
Make Data DVD: Tạo dĩa DVD chứa các dữ liệu, chương trình,... sử dụng trên máy vi tính.
Make Audio CD: Tạo dĩa CD nhạc, sử dụng trên đầu máy CD/DVD.
Make your own DVD-Video: Tạo dĩa phim DVD, sử dụng trên đầu máy DVD.
Copy CD: Sao chép nguyên bản dĩa CD (CD, VCD, Data CD).
Copy DVD: Sao chép nguyên bản dĩa DVD.
Make Photo Slide Show (VCD): Tạo dĩa phim VCD trình chiếu ảnh, ảnh sẽ lần lượt xuất
hiện kèm theo hiệu ứng (Kỹ xảo).
Open Projects: Sau mỗi lần thực hiện ghi dĩa, Nero cho phép lưu lại (Save) để lần sau có
thể mở ra ghi thêm một dĩa giống như vậy.
Data: Ghi các tập tin, dữ liệu.
Make Data CD: Tạo dĩa CD chứa các dữ liệu, chương trình,... sử dụng trên máy vi tính.
Make Data DVD: Tạo dĩa DVD chứa các dữ liệu, chương trình,... sử dụng trên máy vi tính.
Make your own DVD-Video: Tạo dĩa phim DVD, sử dụng trên đầu máy DVD.
Copy CD: Sao chép nguyên bản dĩa CD (CD, VCD, Data CD).
Copy DVD: Sao chép nguyên bản dĩa DVD.
Audio: Ghi các tập tin âm thanh.
Make Audio CD: Tạo dĩa CD nhạc, sử dụng trên đầu máy CD/DVD.
Play Audio: Chơi các tập tin âm thanh (Audio, Music).
Create Jukebox CD: Tạo dĩa CD: MP3, MP4, WMA.
Create Jukebox DVD: Tạo dĩa DVD: MP3, MP4, WMA.
Copy CD: Sao chép nguyên bản dĩa CD (CD, VCD, Data CD).
Copy DVD: Sao chép nguyên bản dĩa DVD.
Photo and Video: Ghi các tập tin hình ảnh và phim.
Make Video CD: Tạo dĩa phim VCD, sử dụng trên đầu máy CD/DVD.
Make Supper Video CD: Tạo dĩa phim SVCD, sử dụng trên đầu máy SVCD/DVD.
Make Photo Slide Show (VCD): Tạo dĩa phim VCD trình chiếu ảnh, ảnh sẽ lần lượt xuất
hiện kèm theo hiệu ứng (Kỹ xảo).


Make Photo Slide Show (SVCD): Tạo dĩa phim SVCD trình chiếu ảnh, ảnh sẽ lần lượt
xuất hiện kèm theo hiệu ứng (Kỹ xảo).
Capture Video: Thu tín hiệu video từ bên ngoài thông qua thiết bị Video Capture kết nối
với máy vi tính.
Play Video: Chơi các tập tin phim (Video).
Make your own DVD-Video: Tạo dĩa phim DVD, sử dụng trên đầu máy DVD.
Make Photo Slide Show (DVD): Tạo dĩa phim DVD trình chiếu ảnh, ảnh sẽ lần lượt xuất
hiện kèm theo hiệu ứng (Kỹ xảo).
Record TV Show: Thu tín hiệu TV từ bên ngoài thông qua thiết bị TV Tuner kết nối với
máy vi tính.
View Your Photos: Xem các tập tin hình ảnh.
1
Edit Your Photos: Sửa các tập tin hình ảnh.
Backup: Sao lưu.
Copy CD: Sao chép nguyên bản dĩa CD (CD, VCD, Data CD).
Copy DVD: Sao chép nguyên bản dĩa DVD.
Burn Image to Disc: Nero cho phép thực hiện việc ghi nội dung của dĩa vào một tập tin gọi
là Image (ảnh dĩa) và lưu trữ trên dĩa cứng, sau đó dùng chức năng này để ghi tập tin ảnh
này lên dĩa CD/DVD.
Extras: Các chức năng khác.
Get System Info: Xem thông tin của hệ thống máy vi tính đang sử dụng.
Test Drive: Kiểm tra các ổ dĩa.
Erase CD: Xóa dĩa CD cho phép ghi xóa nhiều lần (CD-RW).
Erase DVD: Xóa dĩa DVD cho phép ghi xóa nhiều lần (DVD-RW).
Make Label or Cover: Làm nhãn, bìa hộp cho dĩa CD/DVD.
Control Drive's Speed: Điều khiển tốc độ cho các ổ dĩa ghi.
Share Your Music, Photos anh Videos: Chia sẻ các tập tin âm thanh, hình ảnh và phim.
Open Projects: Sau mỗi lần thực hiện ghi dĩa, Nero cho phép lưu lại (Save) để lần sau có
thể mở ra ghi thêm một dĩa giống như vậy.
Cách ghi dĩa CD chứa dữ liệu:

Đây là cách ghi thường sử dụng nhiều nhất, tất cả các tập tin văn bản, chương trình, âm
thanh, hình ảnh, phim,... được khi trên dĩa này đều được gọi là dữ liệu (Data) và thường
được sử dụng trên máy vi tính.
Chọn Make Data CD, trong cửa sổ Disk Content nhấn vào nút Add để chọn dữ liệu cần
ghi.
Chọn ổ dĩa, thư mục và tập tin cần ghi rồi nhấn Add, tiếp tục với các ổ dĩa, thư mục và tập
tin khác. Sau cùng nhấn Close để kết thúc phần chọn dữ liệu.
Trở lại cửa sổ Disk Content, có thể tiếp tục thêm dữ liệu vào bằng cách nhấn tiếp Add hoặc
nhấn Delete để xóa không ghi vào dĩa. Nếu dữ liệu là tập tin Media thì có thể sử dụng nút
Play để xem thử. Ngoài ra có thể thực hiện các lệnh như trong Windows Explorer như sao
chép, cắt, dán, đổi tên, tạo thư mục con,... bằng cách nhấn nút phải chuột. Lưu ý các thay
đổi này chỉ có hiệu lực khi ghi ra dĩa, các dữ liệu trong máy không bị ảnh hưởng.
Thanh trạng thái màu xanh ở dưới báo cho biết dung lượng của dữ liệu được chọn để ghi
lên dĩa. Vạch màu vàng là giới hạn dung lượng an toàn, nếu dữ liệu tràn qua khỏi vạch này
thì có thể sẽ bị lỗi hoặc không thể đọc được trên một số ổ dĩa CD. Vạch màu đỏ là dung
lương tối đa được ghi lên dĩa CD, các vạch này thay đổi tùy theo dung lượng cho phép ghi
của dĩa CD. Sau khi chọn xong nhấn Next để chuyển qua bước kế tiếp.
Trong phần thiết lập các thông số ghi dĩa:
1. Chọn ổ dĩa để ghi hoặc chọn Image Recorder để ghi thành một tập tin ảnh, tập tin ảnh
này được lưu trữ trên ổ dĩa cứng để sử dụng sau này.
2. Đặt tên cho dĩa CD nếu muốn.
3. Chọn số lượng dĩa muốn ghi, nếu chọn ghi nhiều dĩa thì sau khi ghi xong dĩa thứ nhất
chương trình sẽ đẩy khay dĩa ra và thông báo đổi dĩa trắng vào để ghi tiếp.
4. Lựa chọn kiểm tra dĩa sau khi ghi nếu muốn kiểm tra việc ghi dĩa có tốt hay không.
5. Lựa chọn cho phép ghi tiếp vào dĩa sau này nếu muốn, nếu không chọn sau khi ghi dữ
2
liệu lên dĩa CD xong thì chương trình sẽ khóa dĩa lại.
Sau khi chọn xong nhấn nút Burn để tiến hành ghi dĩa, nếu chưa cho dĩa CD trắng vào ổ
ghi thì khay dĩa sẽ được đẩy ra và chương trình sẽ nhắc cho dĩa trắng vào, chỉ cần cho dĩa
CD trắng vào và nhấn nút đóng khay dĩa trên ổ dĩa thì chương trình sẽ tiến hành ghi.

Nếu chọn Image Recorder để ghi thành tập tin ảnh thì sẽ xuất hiện thông báo chọn nơi lưu
trữ và đặt tên cho tập tin này.
Sau khi ghi xong sẽ xuất hiện thông báo việc ghi dĩa đã hoàn tất, nhấn Ok để đóng thông
báo này lại.
Lúc này có thể nhấn Next để tiếp tục các công việc khác của Nero hoặc nhấn vào dấu X
màu đỏ nằm ở góc trên bên phải để thoát khỏi Nero. Nếu xuất hiện thông báo lưu lại việc
ghi dĩa dùng để sau này ghi tiếp một dĩa khác giống như vậy nữa, chọn Yes để đồng ý lưu
hoặc No để thoát khỏi chương trình.
Cách sao chép nguyên bản dĩa CD (CD, VCD, Audio CD, Data CD):
Chọn Copy CD, trong phần thiết lập các thông số ghi dĩa:
1. Chọn ổ dĩa có chứa dĩa gốc muốn sao chép.
2. Chọn ổ dĩa để ghi hoặc chọn Image Recorder để ghi thành một tập tin ảnh, tập tin ảnh
này được lưu trữ trên ổ dĩa cứng để sử dụng sau này.
3. Khi sao chép từ dĩa CD này sang dĩa CD khác nếu muốn việc ghi dĩa an toàn thì không
nên chọn chức năng Quick copy, lúc đó Nero sẽ sao chép nội dung của dĩa gốc vào máy
tính rồi sau đó mới ghi lên dĩa CD. Nếu chọn Quick copy Nero sẽ ghi trực tiếp từ dĩa gốc,
việc này sẽ làm giảm thời gian ghi dĩa, tuy nhiên nếu dĩa gốc bị hỏng thì dĩa sao chép cũng
bị hỏng theo.
4. Chọn tốc độ ghi dĩa, tốc độ tối đa tùy thuộc vào ổ ghi và dĩa CD. Thông thường nên
chọn tốc độ ghi thấp hơn tốc độ tối đa một chút để đảm bảo dĩa CD không bị hỏng.
5. Chọn số lượng dĩa muốn ghi, nếu chọn ghi nhiều dĩa thì sau khi ghi xong dĩa thứ nhất
chương trình sẽ đẩy khay dĩa ra và thông báo đổi dĩa trắng vào để ghi tiếp.
6. Lựa chọn kiểm tra dĩa sau khi ghi nếu muốn kiểm tra việc ghi dĩa có tốt hay không.
Sau khi chọn xong nhấn nút Copy để tiến hành sao chép. Các bước sao chép và hoàn tất
cũng giống như trên.
Cách ghi tập tin ảnh dĩa (Image Recorder) ra dĩa CD:
Chọn Burn Image to Disc, chọn tập tin ảnh đã được lưu, (có phần mở rộng là .nrg) nhấn
Open để mở và tiến hành ghi dĩa như các cách trên.
Cách xóa dĩa CD-RW (Rewriteable):
Chọn Erase CD, chọn kiểu xóa nhanh (Quick) hay chậm (Full) sau đó nhấn Erase để tiến

hành xóa. Thông thường nếu dĩa CD còn mới thì nên chọn xóa nhanh, sau nhiều lần xóa
nhanh thì xóa chậm một lần.
Lưu ý:
- Đối với trường hợp sử dụng dĩa DVD thì chọn ghi cho dĩa DVD và cũng thực hiện giống
như các cách trên.
- Cách tạo các dĩa Audio, Video, MP3,... cũng theo các nguyên tắc trên: chọn chức năng
cần ghi -> nhấn nút Add để chọn các tập tin cần ghi -> chọn thông số và tiến hành ghi dĩa.
3
Mong bài viết sẽ bổ ích đối với bạn và mọi người!
Cách ghi nhiều lần lên đĩa dvd +R
Giải đáp 1
Tùy vào hệ điều hành bạn đang xài. Nếu như xài Vista thì không cần phải làm gì cả. Bỏ
DVD vào là nó hỏi bạn muốn sử dụng DVD này như USB không. Chức năng đó gọi là
Live File System. Điểm bất lợi của DVD này là nó phải được đọc trên XP hoặc Vista. Máy
sử dụng HĐH khác không sử dụng được. Tôi đã thử và DVD thật sự như thẻ USB. Ghi xóa
thoải mái. Không chỉ một lần mà nhiều lần. Rất tốt để lưu trữ dự phòng cho những tài liệu
nhỏ nhỏ mỗi ngày.
Chú ý: Khi đã đồng ý chọn Live File Sýtem thì DVD không còn là DVD trắng nữa mặc dù
bạn chưa ghi gì vào cả. Bạn phải chú ý cẩn thận. Chắc chắn cái nào thì làm cái đó.
Còn phần xài software nào khác thì tôi không biết. Nhưng chắc là có.
Giải đáp 2
Không phải mã hóa để ghi nhiều lần. Không có đĩa CD or DVD loại R nào có thể xóa đi
ghi tiếp được mà chỉ có thể ghi một lần, hay ghi tiếp nếu đĩa không bị khóa và còn dung
lượng trống. Bạn có thể ghi bằng Nero
Nếu đĩa của bạn là loại RW. Loại này có khả năng ghi và xóa nhiều lần. Bạn có thể dùng
InCD trong Nero để Format đĩa, khiến đĩa có thể thành một dạng ổ cứng, bạn copy, xóa sửa
file rất dễ dàng
DVD- và DVD+ là gì????
DVD- và DVD+ là hai chuẩn định dạng đĩa DVD có thể ghi được do hai nhóm các
nhà “bào chế” ổ ghi đĩa DVD đưa ra. Nó cũng giống như cái thời modem chưa được

tiêu chuẩn hóa quốc tế bằng giao thức V90 hay V92, còn phải xài loại 56Kbps với hai
chuẩn K56Flex (Rockwell) và 56K X2 (USRobotics).DVD được giới thiệu lần đầu tiên
vào năm 1997. Sáu năm sau, tới năm 2003, trên thế giới đã có cả thảy hơn 250 triệu
đầu phát DVD.
Cuộc chiến tranh định dạng (format war) về đĩa DVD cũng rất gay gắt. Các thiết bị hỗ
trợ DVD- không ghi được đĩa DVD+, và ngược lại. Định dạng DVD- được tổ chức Diễn
đàn DVD (DVD Forum, www.dvdforum.org) phê chuẩn, trong khi DVD+ được Liên minh
4
DVD+RW (DVD+RW Alliance, www.dvdrw.com) chứng thực. Điều tréo ngoe là hầu hết
các công ty thuộc DVD+RW Alliance (như Philips, Sony, Hewlett- Packard, Dell, Ricoh,
Yamaha,..) lại cũng là thành viên của DVD Forum.
DVD-R (gọi là DVD-gạch-R hay DVD-trừ-R) ra đời đầu tiên, đó là năm 1997. Nó dùng
công nghệ nhuộm màu hữu cơ. Ban đầu, đĩa DVD-R có dung lượng 3.95GB, sau đó mở
rộng lên thành 4.7GB/mặt. Mãi tới tháng 10-1997 (trễ khoảng 6 tháng), hãng Pioneer đưa
ra thị trường các ổ đĩa DVD-R (A) 1.0, hỗ trợ dung lượng 3.95GB, bán với giá kinh hoàng
17.0000USD. Vào tháng 5-1999 (trễ 6 tháng so với dự định), các ổ DVD- R(A) 4.7GB mới
ra đời, với giá 5.400USD. Phiên bản 2.0 có vào mùa thu 2000. Xin lưu ý là DVD-R có hai
loại: DVD-R for General và DVD-R for Authoring. DVD-R (A) dành cho mục đích chuyên
nghiệp, còn DVD-R (G) phục vụ các nhu cầu rộng rãi. Hai định dạng này có thể đọc lẫn
nhau, nhưng đầu ghi nào chỉ ghi được đĩa đúng định dạng của nó thôi.
DVD-RW (tên cũ là DVD-R/W và còn được gọi ngắn gọn là DVD-ER) ra đời ở Nhật
Bản vào tháng 12-1999 là định dạng đĩa DVD-R có thể ghi lại nhiều lần (nhưng mãi tới
mùa xuân 2001 mới có ở Mỹ). Trước đó, vào mùa hè 1998, định dạng đĩa DVD-RAM
cũng có thể ghi lại nhiều lần đã có mặt, nhưng không được chuộng lắm. Hãng Pioneer đã
phát triển DVD-RW trên cơ sở DVD-R, chỉ khác ở chỗ có thể ghi lại nhiều lần (theo lý
thuyết thì khoảng 1.000 lần là “đứt bóng”). Đĩa DVD-RW có thể chơi được trên nhiều ổ
đĩa DVD máy tính và gia dụng.
Khác với định dạng -, ở định dạng +, DVD+RW lại ra đời trước, vào mùa thu 2001. Nó
được phát triển dựa trên công nghệ CD-RW. Định dạng DVD+ ban đầu được các “đại gia”
như Philips, Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh, Yamaha,… hỗ trợ, sau này có thêm nhiều

nhà sản xuất ổ ghi DVD tham gia. Các ổ DVD+RW có thể đọc được cả các đĩa DVD-R và
DVD-RW, cũng như có thể chơi trên nhiều loại đầu phát DVD Player hay ổ DVD-ROM
máy tính. Ban đầu (phiên bản 1.0), đĩa DVD+RW có thể ghi lại tới 100.000 lần; nhưng nay
giảm xuống chỉ còn 1.000 lần cho nó rẻ tiền và đơn giản hơn.
DVD+R có mặt vào giữa năm 2002 và là phiên bản chỉ ghi được một lần của
DVD+RW.
Các đĩa DVD trắng (blank media) do các
hãng CMC Magnetics, Hitachi Maxell,
Mitsubishi, Mitsui, Pioneer, Ricoh, Ritek,
Sony, Taiyo Yuden, TDK, Verbatim,
Victor,… sản xuất và ngày càng rẻ hơn.
Chẳng hạn, đĩa DVD-RW ban đầu 30USD,
nay chỉ còn 5-10USD mà còn có bớt.
Như đã nói ở trên, thuở ban đầu, hai định
dạng DVD– và DVD+ xung khắc tới mức
không thể chung sống hòa bình với nhau.
Trên thị trường xuất hiện những ổ ghi hoặc
theo định dạng DVD- hoặc theo DVD+. Người tiêu dùng bối rối và phát đổ quạu trước
5
nguy cơ phải tậu tới hai ổ ghi DVD khác nhau. Thời may, vào năm 2003, Sony đã cứu cho
nền công nghệ DVD một bàn thua trông thấy khi phát triển được ổ ghi DVD có thể ghi
được cả hai định dạng DVD- và DVD+ gọi là Dual DVD DVD±RW. Tới bây giờ, ngày
càng có thêm nhiều hãng đưa ra thị trường các ổ ghi DVD “định dạng kép” như vậy. Tốc
độ ghi đĩa DVD hiện cao nhất là 8x và trong năm 2004 này có khả năng tăng lên 12x rồi
16x. Một số ổ ghi Dual DVD còn đọc được cả đĩa DVD-RAM. Hiện nay, mỗi máy tính chỉ
cần gắn một ổ ghi Dual DVD là đủ, vì nó có thể ghi được cả các đĩa CD-R và CD-RW với
tốc độ cao. Vế tính tương thích đối với các ổ DVD-ROM và đầu máy DVD Player đang có
trên thị trường, theo các nhà chuyên môn, DVD-R đạt 92%, DVD-RW 76%, DVD+R 87%
và DVD+RW 76%. Hai định dạng DVD- RW và DVD+RW đều hỗ trợ hai chuẩn ghi: một
mặt 4.7GB (gọi là DVD-5) và hai mặt 9.4GB (DVD-10).

- Ổ ghi Plextor PX-708 hỗ trợ cả hai định dạng DVD.
Nhưng, xin lưu ý là cuộc chiến định dạng DVD vẫn chưa kết thúc. Hiện nay, đang có hai
định dạng DVD mới so kè nhau là Blu-ray của Sony và HD-DVD 9 của Toshiba với mục
tiêu là giành vị trí định dạng DVD hàng đầu vào năm 2006. Nhóm Blu-ray (do các hãng
Sony, Matsushita Electric và Philips Electronics cầm đầu) đã “ly hôn” với DVD Forum sau
khi tổ chức này lộ mặt “tằng tịu” với cặp Toshiba và NEC trong chuyện phát triển HD-
DVD 9. Trong cuộc chiến định dạng này, giới công nghệ điện ảnh cũng bị lôi vào cuộc.
Người ta đang chứng kiến cảnh đối địch giữa Columbia TriStar Home Entertainment của
Sony với Warner Home Video, bạn đồng minh cánh hẫu của Toshiba.
Theo binclub
Đĩa quang
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Bề mặt làm việc của một đĩa quang
6

×