Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

KỊCH ĐẠI HỘI HỘI LHTN 2019 2024

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.1 KB, 11 trang )

KỊCH BẢN PHIÊN THỨ NHẤT
1. Ổn định tổ chức (Chị Huyền)
Ban tổ chức đề nghị các đồng chí Đại biểu chúng ta khẩn trương vào trong hội trường để
Đại hội tiến hành làm việc theo đúng thời gian quy định.
* Hiệu lệnh: Đã đến giờ tổ chức Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các đại biểu ổn định vị trí để
chương trình chuẩn bị bắt đầu.
* Điểm danh đại biểu (tại bục phát biểu)
- Trước khi Đại hội tiến hành làm việc, đề nghị các đại biểu ổn định tổ chức. Các đơn vị
báo cáo số lượng đại biểu của đơn vị mình với Ban tổ chức Đại hội.
Stt

Đơn vị

Số lượng ĐB

1

Vân hòa

8

2

Vân Bình

7

3

Vân thành


8

4

Vân Thượng

6

5

Vân Tiến

8

6

Vân Trung

6

7

Trường mầm non

6

8

Trường TH&THCS


6

Tổng

Có mặt

Vắng

55

*Xin báo cáo Đại hội tổng số đại biểu triệu tập là 55 đại biểu: hiện nay có mặt……đại
biểu; vắng……đại biểu.
Căn cứ Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Đại hội đại
biểu Hội LHTN xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đủ điều kiện tổ chức ( Tiếp
theo chương trinh xin trân trọng kính mời Anh lê Hữu Dũng lền điều hành lễ chào cờ)
2. Chào cờ: Quốc ca, Hội ca, nghi thức Hội (Anh Dũng)
Tiếp theo chương trình Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời các vị đại biểu
khách quý cùng toàn thể Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ.
(Về vị trí)


2
- Nghiêm!
- Quốc ca! (Hát Quốc ca)
- Hội ca! (Hát bài Lên đàng)
- “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh” - Thanh niên!
- Đại biểu đáp: “ Tiến” (Cùng giơ thẳng nắm tay phải từ ngực trái lên cao qua khỏi
đầu)
- Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội
(Dũng về chỗ Huấn lên)

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Anh Huấn)
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội!
Thực hiện Kế hoạch số 40 - KH/UBH ngày 22/10/2018 của uỷ Ban Hội LHTN huyện
Như Xuân về việc “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN
Việt Nam huyện Như Xuân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024”. Rất vinh dự và tự hào cho tuổi
trẻ xã Cát Vân được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Như Xuân lựa chọn là đơn vị tổ
chức Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở trong toàn Huyện. Hôm nay, Hội LHTN xã Cát Vân
khoá II long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019
- 2024.
Tới dự Đại hội ngày hôm nay, BTC Đại Hội xin nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn và trân
trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý.
* Về phía Hội LHTN tỉnh thanh hóa:
Xin trân trọng giới thiệu:
Đồng chí ..........................................................................................................
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!
Xin trân trọng giới thiệu:
Đồng chí ..........................................................................................................
Xin trân trọng giới thiệu:
Đồng chí .........................................................................................................
..................................................................................................................
* Về phía đại biểu huyện Như Xuân
Xin trân trọng giới thiệu:
2


3
Đồng chí ..........................................................................................................
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!
Xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí ..........................................................................................................
* Về phía Hội LHTN huyện Như Xuân
Xin trân trọng giới thiệu
Anh Đinh Văn Thành – Phó Bí thư Huyện đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Như
Xuân .
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!
Xin trân trọng giới thiệu các anh chị là Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHTN đại diện cho
các cơ sở Hội LHTN, câu lạc bộ trong toàn huyện
Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng
* Về phía Đại biểu xã Cát Vân
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí : Lương Ngọc Tứ - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí : Lê Văn Huân phó bí thư thường trực đảng ủy ..đề
nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí : Lê Văn Long PBT Đảng ủy, CT. UBND xã . đề nghị
chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND,
UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong xã. các đồng chí bí thư chi bộ của 9
chi bộ trong toàn xã cũng về dự đông đủ
Đại hội nhiệt liệt chào mừng 55 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu
trên các lĩnh vực và trong các phong trào của Hội, là những hạt nhân nòng cốt trong công tác Hội
và phong trào thanh niên của xã đã về dự Đại hội
4. Hiệp thương Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Để thực hiện các nội dung, chương trình Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ
Hội. Đại hội có trách nhiệm hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội và Đoàn thư
ký ghi chép nội dung Đại hội.
34
* Về Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch:
Thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Hướng dẫn tổ chức Đại
hội của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Như Xuân, Ban Tổ chức Đại hội dự kiến số lượng
nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội là 03 anh, chị:
Xin ý kiến Đại hội!
Đại biểu nào nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội là 03 anh,chị . Xin cho biểu
quyết !
Đại biểu nào có ý kiến khác?
Không có!
Như vậy, 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí số lượng Đoàn Chủ tịch là 03 anh, chị.
* Về nhân sự cụ thể: Ban tổ chức xin trình danh sách các anh có tên sau để Đại hội
xem xét quyết định:
1. Anh: Anh Lê Hữu Huấn - Bí thư đoàn xã, chủ tịch UBH khóa II
2. Chị: Trương Thị Huyền - Phó BT đoàn xã, phó chủ tịch UBHội khoá II
3. Đồng chí: Lê Văn Huân - PBT thường trực Đảng ủy, tham gia Đoàn chủ tịch danh
dự ĐH
Xin ý kiến Đại hội, đại biểu nào nhất trí với danh sách trên xin cho biểu quyết !
Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không có !
Như vậy ĐH đã nhất trí 100% với danh sách nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch mà Ban
Tổ chức Đại hội đã giới thiệu. Xin cảm ơn đại hội.
Sau đây xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành Đại hội.
Kính thưa đại hội!
Được sự tín nhiệm của Đại hội bầu chúng tôi vào Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn chủ tịch Đại hội xin hứa sẽ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo
đa số. Chúng tôi sẽ đem hết khả năng và trách nhiệm của mình để điều hành Đại hội theo
đúng nội dung, chương trình đã đề ra.
*Về hiệp thương cử Đoàn Thư ký:
Kính thưa đại hội!

4


5
Để ghi chép các nội dung diễn ra tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin phân công giới thiệu
Đoàn Thư ký Đại hội là: 02 anh, chị
1. Anh: Trương Ngọc Hà
2. Chị: Lê Thị Cúc
Sau đây, xin trân trọng kính mời Đoàn thư ký Đại hội lên vị trí làm việc.
------------Tiếp theo chương trình, xin mời anh Chị Trương Thị Huyền lên thông Báo cáo tình hình
đại biểu dự Đại hội Trân trọng kính mời chị.
5. Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội (Huyền)
Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!
Đựơc sự phân công của Đoàn Chủ tịch, sau đây tôi xin báo cáo tình hình đại biểu dự Đại
hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như
sau:
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI LHTN XÃ CÁT VÂN
***

Cát Vân, ngày 05 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam
Xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
------------------ Tổng số đại biểu được triệu tập: 55 anh, chị
- Tổng số đại biểu có mặt: …… anh, chị
I. Thành phần đại biểu

- Đại biểu đương nhiên

: 9 anh, chị

- Đại biểu đại diện các chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm : 46 anh, chị
- Đại biểu được chỉ định

: 0 anh, chị

II Chất lượng đại biểu
1. Về giới tính, thành phần dân tộc
5


6
Trong đó:
+ Nam: 32 anh

= 58%

+ Nữ: 23 chị

= 42 %

+ Đại biểu là dân tộc thiểu số : 27 anh, chị = 49%
2. Về chức vụ Đảng:
- Đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam : 18 anh, chị = 33 %
3. Về cơ cấu đại biểu:
- Đại biểu là lãnh đạo cán bộ hội: 10 anh, chị = 18 %
- Đại biểu là hội viên khối địa bàn dân cư


: 33 anh, chị =65%

- Đại biểu là hội viên khối trường học

: 12 anh, chị = 17%

4. Về trình độ chuyên môn:
- Trình độ văn hoá:
+ Trung học cơ sở

: 9anh, chị

= 16 %

+ Trung học phổ thông

: 49 anh, chị = 84%

- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học

: 15 anh, chị

= 27 %

+ Cao đẳng

: 5 anh, chị = 9%


+ Trung cấp

: 7 anh, chị = 12%

6. Về trình độ Lý luận Chính trị:
+ Trung cấp

: 6 chị

= 10 %

+ Sơ cấp

: 18 anh, chị = 32%

7. Về độ tuổi:
+ Dưới 18 tuổi

: 8 anh, chị = 15%

+ Từ 18 - 30 tuổi

: 22 anh, chị

= 40 %

+ Trên 30 tuổi

: 25 anh, chị


= 45 %

Tuổi bình quân của Đại biểu dự Đại hội là: 29 tuổi
Kính thưa đại hội tôi vừa thông qua Báo Tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội
LHTN Việt Nam Xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Xin cảm ơn đại hội.
(Huyền về chỗ huấn lên)
Biểu quyết báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội
6


7
Kính thưa đại hội
Đại hội vừa được nghe đồng chí Trương Thị Huyền Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội
thông qua Báo Tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Xã Cát Vân
lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Xin hỏi:
Có Đại biểu nào có ý kiến vào bản Báo Tình hình đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN
Việt Nam Xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 không ạ?(.......................)
Vâng!
Nếu đại biểu nào thống nhất với báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội nêu trên.
Xin cho biểu quyết Xin cảm ơn đại hội!
Xin hỏi có đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác?
Không có. Như vậy ĐH đã nhất trí 100%, Xin cảm ơn đại hội!
6. Thông qua nội dung chương trình, nội quy Đại hội (Huấn)
Kính thưa các quý vị đại biểu !
Thưa Đại hội !
Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin thông qua nội dung chương trình và nội quy Đại
hội.
* Về chương trình Đại hội: Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Cát Vân lần thứ III được
diễn ra từ 7h30 đến 16h30 phút ngày 5/03/2019 với những nội dung cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Người thực hiện

* Phiên thứ nhất: Khai mạc 7h30, ngày 05 /03/2019 (Thứ ba)
1

Ổn định tổ chức

BTC Đại hội

2

Hiệp thương Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại BTC Đại hội
hội

3

Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội;

Đoàn Chủ tịch

4

Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đoàn Chủ tịch


7


8
5

Thông qua nội quy (quy chế) Đại hội

Đoàn Chủ tịch

6

Bế mạc phiên thứ nhất

Đoàn Chủ tịch

* Phiên thứ hai: Từ 13h30 đến 16h30, ngày ngày 05 /03/2019 (Thứ ba)
1

Đón tiếp Đại biểu

BTC Đại hội

2

Ổn định tổ chức

BTC Đại hội

3


Chào cờ

BTC Đại hội

4

Phát biểu khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch

5

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội và phong Đoàn Chủ tịch
trào thanh niên nhiệm kỳ qua; mục tiêu, phương
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới

6

Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội.

Đoàn Chủ tịch

7

Thông báo tình hình đại biểu dự đại hội

Đoàn Chủ tịch

8


Thảo luận

Đoàn Chủ tịch

9

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy cùng cấp, Ủy Đoàn Chủ tịch
ban Hội cấp trên

10

Hiệp thương chọn cử Ủy bannhiệm kỳ mới, hiêp Đoàn Chủ tịch
thương trực tiếp chủ tịch hội và đoàn đại biểu dự
Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên

11

Ra mắt Ủy ban Hội khóa mới và đoàn đại biểu dự Đoàn Chủ tịch
Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp trên

12

Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội

13

Bế mạc Đại hội


Đoàn Chủ tịch

14

Chào cờ

BTC Đại hội

* Kính thưa Đại hội. Tiếp theo tôi xin được thông qua Nội quy Đại hội:
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
UB HỘI LHTN XÃ CÁT VÂN
***

Cát Vân, ngày 04 tháng 03 năm 2019
8


9

NỘI QUY
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ CÁT VÂN
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2019 – 2024
Thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội của
Ủy ban hội LHTN Huyện Như Xuân;
Để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung và chương trình làm việc của Đại hội Hội LHTN
Việt Nam xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban Tổ chức Đại hội yêu cầu các đại biểu
thực hiện tốt một số quy định sau:
1. Đại biểu dự Đại hội cần đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tham
gia đầy đủ và tích cực các nội dung, chương trình Đại hội đã quy định. Trường hợp đặc biệt

không tham gia được, cần phải báo cáo trực tiếp và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
2. Tại các phiên họp toàn thể ở hội trường, các ý kiến tham luận phải được chuẩn bị
bằng văn bản và đăng ký trước với Đoàn Chủ tịch (thông qua đoàn Thư ký đại hội). Thời gian
phát biểu mỗi tham luận không quá 5 phút, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn tại Đại hội. Các đại
biểu chỉ được phép phát biểu khi Đoàn Chủ tịch đồng ý. Đồng thời giữ trật tự trong thời gian
tổ chức Đại hội tại hội trường.
3. Việc phát hành các loại tài liệu trong Đại hội do Đoàn Chủ tịch quyết định. Các đoàn đại
biểu và cá nhân không được tự ý phát hành bất kỳ loại tài liệu nào.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu phải thực hiện nghiêm qui định về trang
phục, đeo phù hiệu ở tất cả các buổi làm việc và hoạt động của Đại hội, không cho người
khác mượn phù hiệu của mình. Trường hợp đại biểu mất phù hiệu phải báo với Ban Tổ chức
Đại hội.
5. Để đảm bảo tính nghiêm túc của Đại hội, các Đại biểu cần giữ trật tự, không tự ý đi
lại và thay đổi chỗ ngồi tại Hội trường, tắt máy điện thoại di động hoặc để rung và không sử
dụng trong Hội trường. Các Đại biểu không được mang theo các loại vũ khí, chất cháy nổ
trong thời gian dự Đại hội;
6. Trong quá trình hiệp thương, đề nghị đại biểu nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, không
vận động hoặc có tác động làm sai lệch kết quả khách quan của việc hiệp thương.
7. Yêu cầu các đại biểu chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định về sử dụng hội trường,
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo quản trang thiết bị, vật dụng trong
thời gian Đại hội.
8. Yêu cầu các Đoàn đại biểu và từng thành viên nghiêm chỉnh chấp hành đúng thời
gian quy định của Đại hội như BTC đã thông báo.
9. Về trang phục Đại hội.
9


10
- Yêu cầu chung: Trang phục đại biểu phải trang trọng, lịch sự, khuyến khích mặc áo
Thanh niên Việt Nam.

- Đối với đại biểu là người dân tộc : Mặc trang phục dân tộc
10. Ban Tổ chức Đại hội giao cho các đồng chí Trưởng các đoàn đại biểu hướng dẫn
nhắc nhở các đại biểu Đại hội thực hiện nghiêm túc Nội quy của Đại hội, phản ánh kịp thời
những vấn đề phát sinh về Ban tổ chức Đại hội để phối hợp giải quyết.
Trong quá trình Đại hội, nếu có vấn đề phát sinh vượt quá phạm vi nội quy này thì Đoàn
Chủ tịch căn cứ Điều lệ Hội và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng và hội cấp trên.
ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ CÁT VÂN
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2014 - 2019
Kính thưa Đại hội !
Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội. Tôi vừa thông qua Chương trình và nội
quy (quy chế) Đại hội.
Xin Hỏi ?
Có Đại biểu nào có ý kiến vào nội dung chương trình và nội quy( Quy chế) của đại Đại
hội không ạ?(.......................)
Vâng!
Nếu đại biểu nào thống nhất với nội dung chương trình và nội quy( Quy chế) của đại hội
nêu trên.
Xin cho biểu quyết
Xin cảm ơn ĐH. Xin hỏi có anh chị nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác?
Không có. Như vậy ĐH đã nhất trí 100%, Xin cảm ơn đại hội!
Xin cảm ơn Đại hội.
9. Kết thúc phiên làm việc thứ nhất (Anh Huấn)
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm, phiên làm việc
đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Cát Vân lần thứ III, nhiệm kỳ 20192024 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
10


11

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu khách
quý và toàn thể Đại hội. Xin phép kết thúc chương trình phiên làm việc thứ nhất tại đây .
Xin trân trọng cảm ơn!
Sau đây Đại hội đề nghị các đại biểu chính thức của Đại hội ở lại để thống nhất chương
trình phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày mai.
HƯỚNG DẪN NGHI THỨC HỘI
Tư thế đại biểu dự Đại hội:
- Hô: Nghiêm! Chào cờ! Chào
- Hô: Quốc ca! (Tất cả Đại biểu bỏ tay xuống và cùng hát Quốc ca)
- Hô: Hội ca! (Hát bài Lên đàng) Lưu ý: Hát lời 1
- Đọc: “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh” - Thanh niên!
(Đồng thời các đại biểu đưa tay lên)
- Đại biểu đáp: “ Tiến” (Cùng giơ thẳng nắm tay phải từ ngực trái lên cao qua khỏi
đầu - 01 lần)

11×