Tải bản đầy đủ (.pptx) (68 trang)

TAI LIEU DAO TAO 5 7 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (860.45 KB, 68 trang )

QUẢN LÝ VÀ LÀM VIỆC

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


MỤC TIÊU KHOÁ ĐÀO TẠO
• SAU KHI HOÀN TẤT KHOÁ ĐÀO TẠO:
- BIẾT CÁCH TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
- HIỂU ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG MÌNH ĐANGLÀM VIỆC
- PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
- BIẾT VẬN DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP MỘT CÁCH HIỆU QUẢ
- PHÁT HUY HẾT THẾ MẠNH MỌI NGƯỜI ĐANG HỢP TÁC

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


NỘI DUNG KHOÁ HỌC
• ĐÁNH GÍA HIỆN TRẠNG CỦA CÔNG TY
• PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
• CÁCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
• XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
• PHƯƠNG PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC
• PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
• PHÁT HUY THẾ MẠNH NHỮNG NGƯỜI HỢP TÁC
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


LÀM THẾ NÀO ĐỂ VỚI NHỮNG CON NGƯỜI
HIỆN TẠI CÓ THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC KHỐI
LƯỢNG CÔNG VIỆC LỚNTÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TNHH TRỌNG
NGHĨA
• NHÂN SỰ MỎNG
• KỸ NĂNG LÀM VIỆC KHÔNG CÓ
• KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHÔNG CÓ
• KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN KHÔNG CÓ
• LÀM VIỆC NHÓM KÉM
• CÔNG VIỆC NHIỀU
• CHƯA ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÁP MASLOW
• SỰ TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI LÀM DAO ĐỘNG Ý CHÍ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN MỤC TIÊU
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU
• THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG GIA LAI VÀ 1 PHẦN ĐĂK LĂK, ĐĂK NÔNG
• THÚC ĐẨY BÁN HÀNG QUA KÊNH ĐẠI LÝ
• ỔN ĐỊNH ĐẦU VÀO NGUYÊN LIỆU
• PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
• ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


5 NĂM PHÁT TRIỂN ĐẦU TIÊN CỦA CTY
TNHH TRỌNG NGHĨA
• NĂM ĐẦU TIÊN: TẠO NIỀM TIN CHO ĐẠI LÝ VÀ NÔNG DÂN VỚI BỘ SẢN PHẨM
TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁT CHO NĂM THỨ 2.
20 TẤN KAIDO
200 TẤN MT1
2000 LÍT LIFE
2000 LIT FUGI
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

• NĂM THỨ 2: CHIẾM LĨNH ĐƯỢC THỊ PHẦN: TUYẾN TRÙNG VÀ NẤM TRÊN CÂY TIÊU10000 THÙNG KAIDO
500 THÙNG RIAZOR GOLD
1000 TẤN MT1
10.000 LIT: LIFE
10.000 LIT: FUGI
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

• NĂM THỨ 3: XÂY DỰNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT VÀ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA

• NĂM THỨ 4: ĐƯA SẢN PHẨM MỚI VÀO THỊ TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT
NAM RA THẾ GIỚI.


ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CHÚNG TA PHẢI
LÀM GÌ?
• HOÀN THIỆN CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC
• LÀM VIỆC TÍCH CỰC HIỆU QUẢ
• HOÀN THIỆN BỘ SẢN PHẨM
• TẬP TRUNG ĐI THẲNG VÀO MỤC TIÊU

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


NHÂN VIÊN THƯỜNG CHỦ ĐỘNG RA ĐI VÌ
NHỮNG LÝ DO SAU
• TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI KHÔNG THOẢ ĐÁNG
• ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC KHÔNG TỐT
• CÔNG VIỆC NHÀM CHÁN, KHÔNG CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN
• KHÔNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
• VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÙ HỢP
• SỰ THIẾU MINH BẠCH VÀ CÔNG BẰNG CỦA DOANH NGHIỆP
• BẤT MÃN VỚI CẤP TRÊN TRỰC TIẾP.
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA

Nguyên nhân
chiếm cao nhất
64.7% thông kê

năm 2014


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN BẤT ĐỒNG GIỮA
NHÂN VIÊN VÀ QUẢN LÝ LÀ GÌ

Hãy lắng nghe ý kiến từ cả 2
phía

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


NHÂN VIÊN NÓI GÌ VỀ QUẢN LÝ CỦA MÌNH
• LUÔN CHO MÌNH LÀ XUẤT CHÚNG
• LUÔN CHO RẰNG MÌNH CÓ Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI HƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
• MUỐN CHỨNG TỎ MÌNH LÀ CẤP TRÊN

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


QUẢN LÝ NÓI GÌ VỀ NHÂN VIÊN CỦA MÌNH
• THIẾU SÁNG TẠO CHỈ LÀM THEO CHỈ ĐẠO
• NÓI RẤT HAY LÀM RẤT KÉM
• KHÔNG TRUNG THÀNH VỚI DOANH NGHIỆP
• KHÔNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN, LÀM THÌ ÍT ĐÒI HỎI THÌ NHIỀU

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


CÁC NHÀ PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH NHƯ THẾ

NÀO VỀ CẤP QUẢN LÝ
• HẦU HẾT CHƯA ĐƯỢC TRẠNG BỊ KỸ NĂNG QUẢN LÝ
• THƯỜNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN THEO KIỂU KIỂM SOÁT HƠN LÀ ĐỘNG VIÊN, PHÁT
TRIỂN NGUỒN LỰC
• NGẠI NHÂN VIÊN GIỎI HƠN MÌNH
• THƯỜNG ĐI THEO TRƯỜNG PHÁI ÁP ĐẶT, ĐỘC ĐOÁN
• CHƯA TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC MỘT CÁCH ĐÔC LẬP SÁNG TẠO
• THƯỜNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CŨNG NHƯ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN VIÊN THEO
CẢM TÍNH.
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
• KHI THỰC HIỆN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC, CẤP QUẢN LÝ SẼ CÓ ĐẦY ĐỦ THÔNG
TIN ĐỂ SOẠN THẢO MỘT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ MỘT BẢN ĐẶC TÍNH
CÔNG VIỆC

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• LÀ MỘT BẢN TRONG ĐÓ LIỆT KÊ TẤT CẢ CÔNG VIỆC NHIỆM VỤ TRÁCH NHIỆM,
CÁC MỐI QUAN HỆ CŨNG NHƯ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐÓ.

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨABẢN ĐẶC TÍNH CÔNG VIỆC
• LÀ MỘT BẢN TRONG ĐÓ NÊU RÕ CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, TÍNH CÁCH
PHÙ HỢP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐÓ

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
• TÂM HUYẾT, THÁI ĐỘ
• KIẾN THỨC
• KỸ NĂNG

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


KIẾN THỨC
• BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
• NGOẠI NGỮ
• KIẾN THỨC LIÊN QUAN

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
• HOẠCH ĐỊNH
• PHÂN TÍCH
• THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
• SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ


TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CON NGƯỜI
• THƯƠNG LƯỢNG
• ĐỘNG VIÊN
• UỶ THÁC
• ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


THÁI ĐỘ
• CÁI NHÌN TÍCH CỰC
• TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
• TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


BÀI TẬP 1
• BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ BẢN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC CÓ GÌ KHÁC NHAU

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


BÀI TẬP 2
• HÃY CHỌN 1 VỊ TRÍ TIÊU BIỂU ĐỂ TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC


TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
• NẾU KHÔNG CÓ THÔNG TIN TỪ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC THÌ:
• CHÚNG TA SẼ KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN CÓ CHO
MỘT VỊ TRÍ
• KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH CẦN THU HẸP GIỮA NĂNG LỰC CHUẨN
VÀ NĂNG LỰC HIỆN TẠI CỦA NHÂN VIÊN

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ QUẢN LÝ: CTY TNHH TRỌNG NGHĨA


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×