Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

Báo cáo thực tập Hệ thống thông tin Công ty cổ phần thương mại thành công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (342.9 KB, 16 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần thương mại Thành Công

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Điềm
Mã sinh viên: 14D140146
Lớp: K50I3

1


Hà Nội, 25/01/2018

2


MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT
CPTM

3

GIẢI NGHĨA
Cổ phần thương mạiLỜI MỞ ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là một sự kiện quan trọng trong suốt quá trình học tập,
nó giúp cho sinh viên có thể tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế so với việc
học lý thuyết ở trường. Vì vậy với những kiến thức đã học, em muốn vận dụng
kiến thức đó để tiến hành phân tích, đánh giá các lĩnh vực hoạt động thực tiễn cơ
bản của doanh nghiệp và củng cố thêm những kiến thức và có thể rút ngắn được
khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
Do đó để thuận lợi cho công việc thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp của
mình, em đã lựa chọn cho mình cở sở thực tập là Công ty cổ phần thương mại
Thành Công. Tại đây được sự giúp đỡ của ban giám đốc công ty, các phòng ban
chức năng và các anh chị nên khả năng thu thập các số liệu của em thuận lợi
giúp cho công việc phân tích, đánh giá các hoạt động thu thập xử lý thông tin,
thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp được thực hiện một
cách thuận lợi và nhanh chóng. Do vậy đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thực
tập tốt nghiệp và hoàn thiện báo cáo tổng hợp của mình.
Báo cáo tổng hợp gồm 2 phần chính:
-

Phần I: Tổng quan về công ty CPTM Thành Công.
Phần II: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng ứng dụng thương
mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của công ty CPTM Thành Công.
Bản báo cáo này được hoàn thành với sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy cô
trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học
Thương Mại, các anh chị tại công ty cổ phần thương mại Thành Công. Em xin
chân thành cảm ơn vì những giúp đỡ quý báu đó đã giúp em hoàn thành tốt bản
báo cáo này.
Trong quá trình thực hiện dù đã cố gắng nhưng do thời gian và trình độ còn
hạn chế nên bản báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong
được thầy cô và các bạn đóng góp bổ sung ý kiến để cho bản báo cáo này hoàn
thiện hơn.


4


PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
THÀNH CÔNG
1. Giới thiệu chung về công ty
-

Tên công ty
Công ty cổ phần thương mại Thành Công.
Ngày cấp giấy phép: 07/10/2002 .
Ngày hoạt động: 16/09/2002 (đã hoạt động hơn 15 năm).
Loại hình doanh nghiệp: Thương mại cổ phần.
Tên công ty bằng tiếng anh: Thanh Cong joint stock company.
Tên viết tắt: Thành Công JSC
Mã số doanh nghiệp: 0101289934
Trụ sở chính: Phòng 2104 Tòa nhà Thăng Long Tower, 99 Mạc Thái Tổ, Cầu

-

Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0983714498
Email: info@thanhcongjsc.vn
Website: http://thanhcongjsc.com
Vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng (bằng chữ : Bảy tỷ đồng )
Logo của công ty:

1.1.


5


Bộ máy tổ chức của công ty
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần thương mại Thành Công.

1.2.

Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng kinh doanh
Phòng hành chính
Phòng kế toánPhòng kỹ thuật

Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý của CTCP thương mại Thành Công
-

Giám đốc: Là người đứng đầu đại diện theo pháp luật của công ty, là người quản
lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc có quyền bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, bảo vệ quyền lợi
cho cán bộ nhân viên, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong

-

công ty, phụ trách chung về vấn đề tài chính, đối nội, đối ngoại.
Phó giám đốc: Là người quản lý các công việc tại công ty, thay thế giám đốc điều
hành mọi công việc khi giám đốc đi vắng. Tuy nhiên chịu trách nhiệm trước giám
đốc về công việc được giao.

Như vậy, người trực tiếp lãnh đạo điều hành doanh nghiệp là giám đốc,
dưới giám đốc là phó giám đốc, dưới nữa là các phòng ban, mỗi phòng ban có
nhiệm vụ cụ thể.

-

Phòng kế toán: Tham mưu trong công tác tài chính của công ty nhằm sử dụng
vốn hợp lý, đúng mục đích, đảm bảo cho quá trình kinh doanh của công ty được
duy trì và có hiệu quả cao.

-

Phòng kinh doanh: Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển đơn vị; đưa ra
ý kiến trong việc quản lý, điều hành mạng lưới kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.
Đồng thời tư vấn bán hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Xây dựng và triển
khai các chương trình Marketing về website và doanh nghiệp. Chụp ảnh và viết
6


bài quảng cáo giới thiệu sản phẩm trên website. Xác nhận các đơn hàng được đặt;
hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình kinh doanh.
-

Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm sửa chữa, lắp đặt sản phẩm.

-

Phòng hành chính:Nghiên cứu dự án, phụ trách về hành chính nhân sự, lương,
bổng lộc, tổ chức sự kiện trong công ty.


1.3.
1.4.

Các ngành kinh doanh chính
Cung cấp các sản phẩm, linh kiện, phụ kiện máy chiếu.
Cho thuê máy chiếu, màn chiếu.
Bảo hành, sửa chữa, lắp đặt máy chiếu, màn chiếu.
Tầm nhìn thương hiệu
Khởi đầu từ một công ty nhỏ chỉ chuyên bán máy chiếu tại Hà Nội, sau hơn
15 năm hoạt động và phát triển, THÀNH CÔNG JSC đã trở thành một trong
những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối máy chiếu, linh phụ kiện máy
chiếu và cung cấp các dịch vụ cho thuê, sửa chữa máy chiếu. Với tư cách là nhà
phân phối và đại lý chính thức của tất cả các sản phẩm máy chiếu, công ty luôn
đáp ứng tốt nhất về chất lượng hàng hóa cùng chế độ hậu mãi tốt nhất và bảo

1.5.

hành theo chính hãng.
Nhân sự của Công ty
Bảng 1.1 Bảng cơ cấu nhân viên trong các bộ phận của Công ty

7

Chức vụ

Số lượng nhân viên (người)

Giám Đốc

1


Phó Giám Đốc

1

Bộ phận kinh doanh

6

Bộ phận tài chính kế toán

2

Bộ phân hành chính

3

Bộ phận kỹ thuật

11


Bảng 1.2 Trình độ cán bộ nhân viên của Công ty
STT
1
2
3
4

Trình độ chuyên môn

Trên Đại học
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

Số lượng (người)
2
15
3
4

Từ bảng cơ cấu nhân sự trên ta có thể thấy, Công ty cổ phần Thương Mại
Thành Công có số lượng nhân viên cũng tương đối, đa phần đều tốt nghiệp các
trường đại học, cao đẳng, trung cấp và có trình độ chuyên môn phù hợp với các
công việc đang đảm nhiệm. Trong đó, số lượng nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật
chiếm tỷ trọng lớn, đa số đều là nhân viên đều có tay nghề sửa chữa, lắp đặt, bảo
hành máy chiếu rất tốt. Ngoài ra bộ phận kinh doanh có số lượng nhân viên nhiều
thứ 2, có hiểu biết tốt và bắt kịp xu thế thương mại điện tử ngày nay, điều này
làm ta có thể nhận thấy, công ty cũng đã có định hướng phát triển theo hướng
thương mại điện tử hóa, bắt kịp xu hướng của thời đại.
1.6.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Tóm tắt doanh thu, lợi nhuận, tài sản có và tài sản nợ dựa trên cơ sở báo cáo
tài chính trong vòng 3 năm vừa qua:
Các chỉ tiêu
1.Tổng doanh thu
2.Tổng chi phí
3.Lợi nhuận trước thuế
4.Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2015

2016

2017

4.823
2.755
2.068
517,00
1.551,00

5.510
3.085
2.425
606.25
1.818,75

6.334
3.547
2.787
696.75
2.090,25

Bảng 1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần
đây. (Đơn vị: triệu đồng)
2. Cơ sở hạ tầng
2.1. Trang thiết bị phần cứng

Qua quá trình tìm hiểu, hỏi ý kiến nhân viên trong công ty và trong quá
trình quan sát:
Thiết bị phần cứng tại công ty: Công ty có 2 máy chủ đặt tại hai phòng :
Phòng kế toán và phòng chứng từ. Mỗi phòng được trang bị từ 3-4 máy tính để
bàn cho nhân viên bên cạnh đó còn trang bị máy tính xách tay phục vụ cho công
việc sửa chữa bên ngoài. Tất cả đều được kết nối với mạng internet thông qua các
8


cổng đã được lắp đặt sẵn. Ngoài ra còn có máy in, máy photo để phục vụ cho các
công việc. Công ty chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng để giúp xử lý công việc
nhanh hơn.
Thiết bị
Chi Tiết
Số lượng

Máy tính để bàn
8

Máy
chủ
2

Máy tính
xách tay
3

Máy in
2


Bảng 1.4: Thống kê sơ bộ về trang thiết bị của công ty.
2.2. Trang thiết bị phần mềm
Công ty sử dụng nhiều phần mềm trong quản lý và điều hành hoạt động
kinh doanh để giảm thiểu các giấy tờ phức tạp, tiết kiệm thời gian cho doanh
nghiệp
-

Hệ thống Quản lý nhân sự được thiết kế riêng cho nội bộ công ty. Mọi thông tin
về chấm công hàng ngày, đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ làm, đơn xin thuyên
chuyển bộ phận, thông báo tuyển nhân sự, nhân viên mới trong tuần/tháng, nhân
viên xuất sắc,… Tất cả những thông tin như vậy đều được số hóa và thông báo
trên hệ thống này. Phòng Hành chính nhân sự cũng làm việc với các phòng ban
qua hệ thống này.

-

Hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán được thiết kế riêng cho nội bộ công ty. Tất
cả các phiếu duyệt thu – chi đều được tích hợp trên hệ thống này.

-

Phần mềm phòng chống bảo vệ cho mạng: sử dụng FireWall, antivirut (BKAV
Pro), đối với Web sử dụng phần mềm anti virus (PC tools doctor ASD.Net).

9


PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC
TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA CÔNG TY CPTM THÀNH CÔNG.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
1.1. Thành công mà doanh nghiệp đạt được.
Qua bảng tình hình tài chính của doanh nghiệp từ năm 2015- 2017 ta thấy:
- Doanh thu năm 2016 tăng 687 triệu VNĐ so với năm 2015 và năm 2017
tăng 824 triệu VNĐ so với năm 2016. Doanh thu tăng qua từng năm chứng tỏ
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.
- Về công tác kế toán: Công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập
trung, quyền kiểm soát và điều hành do kế toán trưởng đảm trách. Bộ máy công
ty xây dựng chuyên môn hóa trong các công việc một cách hợp lý vì thế mà công
tác kế toán của công ty được thực hiện khá chính xác và có hiệu quả.
- Về công tác tài chính : Việc quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận , huy
động vốn và sử dụng vốn của công ty thực hiện đầy đủ, cập nhập kịp thời, đáp
ứng tốt nhu cầu của nhà quản trị. Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với
ngân sách nhà nước.
- Về công tác kỹ thuật: Công ty luôn tuyển chọn rất khắt khe với đội ngũ kỹ
thuật sửa chữa, lắp đặt và bảo hành máy chiếu, nhằm phục vụ tốt nhất những yêu
cầu sửa chữa lắp đặt của khách hàng.
1.2.
-

Những tồn tại của doanh nghiệp.
Từ bảng tình hình tài chính cho ta thấy: Doanh thu qua các năm tăng nhưng lợi
nhuận chỉ tăng không đáng kể trong 2 năm 2016 - 2017. Điều này chứng tỏ khả
năng xử lý hàng tồn kho của công ty chưa hiêu quả, chi phí cho việc bảo quản

-

hàng hóa là khá lớn dẫn đến lợi nhuận thu được ít.
Công tác phân tích kinh tế và những biến động của thị trường chưa tốt.
Công ty đã có website riêng nhưng việc sử dụng nó vào hoạt động kinh doanh


-

chưa thật sự hiệu quả và đem lại lợi ích cho công ty.
Nguyên nhân
Bộ máy điều hành chưa hiệu quả
Công ty chưa có bộ phận phân tích kinh tế riêng biệt nên việc phân tích do kế

1.3.

toán trưởng thực hiện nên kết quả mang tính chủ quan và cá nhân dẫn đễn những
quyết định đưa ra chưa chính xác.
10


-

Việc khủng hoảng kinh tế vẫn đang tác động vào hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp .
- Chưa ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Đánh giá về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh
doanh của công ty.
2.1. Giới thiệu về website của công ty.
- Hiện nay công ty đang sở hữu website chính thức duy nhất có địa chỉ
http://thanhcongjsc.com/
- Giao diện chỉnh của website:

-


Website ra đời vào năm 2012 với nhiệm vụ chính là giới thiệu về doanh nghiệp

-

cũng như các sản phẩm của doanh nghiệp tới các khách hàng.
Website là chiến lược phát triển thương mại điện tử mà các doanh nghiệp hiện
nay đang theo đuổi. Website đem lại cho doanh nghiệp một cơ hội lớn để có thể
cung cấp các dịch vụ một cách chính xác tới các khách hàng cũng như nhận được
phản hồi nhanh chóng nhất từ phía khách hàng các dịch vụ mà doanh nghiệp
cung cấp tạo cơ hội tìm kiếm được lượng khách hàng nhanh hơn so với việc kinh
doanh theo kiểu truyền thống. Sự phát triển của Internet trên toàn thế giới kéo
theo sự ra đời và mở rộng thị trường khách hàng mới đầy tiềm năng. Thông qua
việc giới thiệu sản phẩm linh động sẽ khiến khách hàng tiềm năng đến với công
ty nhiều hơn, không một quyển sách giới thiệu nào có thể làm được như vậy. Do
đó, việc hoàn thiện hệ thống website giúp ích cho công ty thực hiện kinh doanh

2.2.

hiệu quả và kiểm soát hoạt động, tạo nền tảng phát triển bền vững cho công ty.
Những thành công trong ứng dụng thương mại điện tử của công ty.
11


- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ online: chúng ta đang đứng trước ngưỡng
cửa của thời kỳ hội nhập, thời kỳ công nghệ 4.0, và công ty CPTM Thành Công
đã nắm bắt rất tốt cơ hội đó, trở thành công ty đi đầu xu hướng truyền thông &
bán sản phẩm, dịch vụ online so với đối thủ cùng ngành nghề.
- Thực hiện quảng bá sản phẩm trên website bằng việc chạy quảng cáo
Google Adwords, đây là một hình thức quảng cáo trên Google, thông qua việc
khách hàng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến sản phẩm mà từ đó quảng cáo

của chúng ta có thể tiếp cận đến khách hàng mục tiêu.
- Ngoài thực hiện quảng bá sản phẩm bằng công cụ quảng cáo Google
Adwords, công ty CPTM Thành Công còn sử dụng công cụ quảng cáo Facebook
Ads thông qua mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay đó là Facebook để tiếp cận
được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
- Công ty đã cho phép khách hàng thanh toán online, từ đó giúp khách hàng
thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn.
2.3. Tồn tại trong ứng dụng thương mại điện tử.
- Website của doanh nghiệp chỉ đơn thuần là giới thiệu về mình, về dịch vụ
mà mình cung cấp. Nó thiếu hẳn các tiện ích và tương tác mà khách hàng rất cần
như công cụ theo dõi đơn hàng, theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa. Vì vậy
cần chú trọng hơn vào việc hoàn thiện một website cung cấp những tiện ích cho
khách hàng.
- Dịch vụ thanh toán trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập
- Công tác Marketing điện tử vẫn còn thiếu sự sáng tạo.
- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của công ty còn sơ khai, chưa đáp
ứng được hiệu quả việc trao đổi thông tin giữa các phòng ban.
- Việc quản lý kho còn sơ khai , chưa áp dụng tin học hóa trong quản lý
kho như mã vạch, chương trình phần mền quản trị kho
- An toàn thông tin có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững
của doang nghiệp vì thế việc đảm bảo cho độ an toàn cho thông tin là rất cần
thiết. Doanh nghiệp đã có các giải pháp đảm bảo an toàn cho thông tin nhưng
còn sơ khai chưa thực sự đảm bảo được độ an toàn cho thông tin, các giải pháp
an toàn, an ninh còn độc lập riêng lẻ dễ bị hacker xâm nhập vào hệ thống và lấy

12


cắp thông tin. Vì vậy cần có giải pháp để nâng cao độ an toàn cho thông tin của
doanh nghiệp.

2.4. Nguyên nhân
- Ban lãnh đạo của công ty chưa thực sự chú trọng đến việc sử dụng thương
mại điện tử vào hoat động sản xuất của doanh nghiệp.
- Chi phí đầu tư cho hoạt động phát triển thương mại điện tử còn thấp nên
chưa khai thác được hết lợi ích mà nó mang lại.
- Website của công ty đã có nhưng việc sử dụng nó để phục vụ hoạt động
kinh doanh thì chưa hiệu quả .
3. Đề xuất để tài khóa luận tốt nghiệp.
Sau quá trình thực tập tại công ty và những kiến thức nhận được từ tìm
hiểu, điều tra, khảo sát những đánh giá, nhận định trên, em xin được đề xuất 2 để
tài khóa luận sau :
Đề tài 1: Phát triển hệ thống thương mại điện tử của công ty CPTM Thành
Công.
Đề tài 2: Giải pháp marketing thương mại điện tử cho công ty CPTM Thành
Công.

13


KẾT LUẬN
Trên đây là báo cáo của em sau thời gian thực tập tại công ty CPTM Thành
Công. Quá trình thực tập tại công ty đã giúp em tiếp xúc với môi trường làm việc
thực tế, áp dụng được những kiến thức đã được học từ đó có thêm kinh nghiệm
làm việc sau khi tốt nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để em trau dồi kiến thức
và kinh nghiệm cho công việc sau này.
Để hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty CPTM Thành Công,
em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Hệ thống thông tin kinh tế và
Thương mại điện tử trường đại học Thương Mại, các anh chị trong công ty
CPTM Thành Công đã giúp em trong thời gian thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!


14


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu hướng dẫn thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp
2. Mẫu phiếu thu thập số liệu trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần thương

mại Thành Công.
3. Trang Web: http://thanhcongjsc.com/


NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên: Nguyễn Đăng Điềm

Mã sinh viên: 14D140146

Khoa:HTTT Kinh tế và TMĐT

Chuyên ngành: Quản trị Thương mại điện tử

Email: diemnd.50i3@dhtm.edu.vn

Lớp:K50I3

Điện thoại: 01626200567

Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần thương mại Thành Công
Bộ phận thực tập: Phòng kinh doanh
Trưởng bộ phận thực tập: Trần Văn Chương


Điện thoại: 01698822131

Thời gian thực tập từ ngày 02 tháng 01 năm 2018 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1.…………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký tên, đóng dấu)

Sinh viên thực hiện×