Tải bản đầy đủ (.pptx) (8 trang)

Vẽ trang trí vẽ họa tiết vào đường diềm và vẽ màu Mỹ thuật lớp 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.18 MB, 8 trang )

Bài 11. Vẽ trang trí :

TIẾP HOẠ TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ M
1.Quan sát, nhận xét
Em thích đường diềm nào dưới đây ? Vì sao ?

1

2


Một số kiểu trang trí đường diềm :

Kiểu

Nhắc
lại

Kiểu

Xen
kẽ


Trong cùng một
đường diềm,
các hình giống
nhau được vẽ
như thế nào ?

- Trong cùng một đường diềm, các hình giống


nhau được vẽ bằng nhau, vẽ rất đều nhau và vẽ
cùng một màu sắc.
Các hoạ tiết trang trí là những hình gì ?

- Hoạ tiết
trang trí
thường là
hình vẽ
hoa, lá, con


2. Cách vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu :
Bước 1 : Vẽ nối các nét chấm sao cho hình vẽ đều nhau.

Hoặc : dựa vào các nét thẳng đã có để vẽ tiếp phần hình
còn thiếu sao cho đều nhau.


Bước 2 : Vẽ màu vào các hoạ tiết.

Bước 3 : Vẽ màu cho phần nền của đường diềm.


Đường diềm nào vẽ màu đúng ?
Sai
1

2
Đúng


3
Sai

Đúng
4


Một số cách chọn màu cho đường diềm :
Nâu + Tím

Vàng + Đỏ

Lam
đậm

lam
nhạt


3. Thực hành
Chọn một đường diềm ở trang 15 Vở tập vẽ
để làm bài tại lớp.
Đã hết thời gian vẽ,
các bạn dừng bút,
nhanh đem bài gắn lên bảng nào !
1

2
×