Tải bản đầy đủ (.pptx) (8 trang)

Chính tả Gọi bạn Tiếng Việt lớp 2 Tuần 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.01 KB, 8 trang )

CHÍNH TẢ
LỚP: 2


Chính tả (Nghe viết)
Kiểm tra bài cũ:
cây tre

mái che


Chính tả (Nghe-viết)
Gọi bạn
Một năm, trời hạn hán
Suối cạn,cỏ héo khô
Bê Vàng đi tìm cỏ
Lấy gì nuôi đôi bạn
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạymưa
khắpđến
nẻobao
tìmgiờ?

Chờ
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài :”Bê!Bê!”
Định Hải


LỗiChính tả (Nghe-viết)
Gọi bạn


Chính tả (Nghe-viết)
Gọi bạn

Lỗi

Một năm, trời hạn hán


Suối cạn,cỏ héo khô
Bê Vàng đi tìm cỏ
Lấy gìthang
nuôi đôi
bạn
Lang
quên
đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy
khắpđến
nẻobao
tìm giờ?

Chờ mưa
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài :”Bê!Bê!”

Định Hải


Chính tả (Nghe-viết)
Gọi bạn
2.Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào
chỗ trống?
a)(ngờ,nghiêng):nghiêng
… ……. ngả, nghi ……
ngờ
nghe
ngon
b)(ngon ,nghe):……….ngóng,
………ngọt

3.Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để
điền vào chỗ trống?
trò
chở
a) (chở,trò): ……chuyện,
che……
trắng
chăm
(trắng,chăm): ………tinh,
…….chỉ


Chính tả (Nghe-viết)
Gọi bạn
Củng cố: Trò chơi Ai đúng ai nhanh?


a.Tìm tiếng có âm tr đứng đầu.

b.Tìm tiếng có âm ch đứng đầu.


Chính tả (Nghe-viết)
Gọi bạn
Dặn dò:
- Về nhà viết lại cho đúng những chữ viết
sai chính tả
- Chuẩn bị bài: Bím tóc đuôi sam×