Tải bản đầy đủ (.pptx) (8 trang)

Tập làm văn Đáp lại lời chào Tự giới thiệu Tiếng Việt lớp 2 tuần 19

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (505.86 KB, 8 trang )

Tập làm văn
Đáp lời chào, tự giới
thiệu


Bài tập 1: Theo em, các bạn học
sinh trong hai bức tranh sau đây sẽ
nói thế nào?


Chúng em chào chị ạ!


Ôi, thích quá! Mời chị vào lớp


2. Có một người lạ đến
nhà em, gõ cửa và tự
giới thiệu: “ Chú là bạn
bố cháu. Chú đến thăm
bố mẹ cháu.” Em sẽ nói
thế nào:
a. Nếu bố mẹ em có nhà.


a. Nếu bố mẹ em có
-nhà.
Cháu chào chú ạ! Mời
chú vào chơi, bố mẹ
cháu đang ở trong nhà
ạ!


-đấy
Cháu chào chú ạ! Chú
chờ một chút để cháu
báo với bố mẹ cháu.


b. Nếu bố mẹ em đi vắng.

-Cháu chào chú ạ! Bố mẹ
cháu đi vắng, chú có
nhắn lại gì không ạ?
- Cháu chào chú ạ! Bố mẹ
cháu không có ở nhà.
Tên chú là gì để cháu
nhắn lại khi bố mẹ cháu


3. Viết lời đáp của em vào vở:
- Chào cháu.
- Cháu chào cô ạ!
- Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam
không?
- Dạ, cháu là Nam đây ạ.
- Tốt quá. Cô là mẹ bạn Sơn đây.
- Cô tìm cháu có việc gì thế ạ?
- Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô
đơn xin phép cho Sơn nghỉ học.
×