Tải bản đầy đủ (.pptx) (16 trang)

Chính tả Vì sao cá không biết nói Tiếng Việt lớp 2 tuần 26

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.58 KB, 16 trang )

CHÍNH TẢ:
VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI ?


Chính tả:

Kiểm tra bài cũ :
mặt trăng
đồ chơi

bánh trôi
tia chớp


Chính tả:

BÀI MỚI
VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI


Chính tả: (tập chép)

Vì sao cá không biết nói ?
Việt đang say sưa ngắm bể cá cảnh, bỗng hỏi Lân :
- Anh này, vì sao cá không biết nói nhỉ ?
Lân đáp :
- Em hỏi thật ngớ ngẩn. Nếu miệng em ngậm đầy nước, em có nói được không ?


Chính tả: (tập chép)


?
Vì sao cá không biết nói ?
*Câu chuyện kể về ai ?
- Câu chuyện kể về cuộc nói chuyện giữa 2 anh em Việt và Lân.
* Việt hỏi anh điều gì ?



Vì sao cá không biết nói nhỉ ?

*Lân trả lời em như thế nào ?
- Em hỏi thật ngớ ngẩn. Nếu miệng em ngậm đầy nước, em có nói được không ?
* Câu trả lời của Lân có gì đáng buồn cười ?
- Lân chê em ngớ ngẩn nhưng chính Lân mới ngớ ngẩn khi cho rằng cá không nói được vì miệng cá ngậm nước


Chính tả: (tập chép)

?
Vì sao cá không biết nói ?
* Đoạn trích có mấy câu?
- 5 câu
* Hãy nói câu nói của Lân và Việt ?
Câu nói của Việt : - Anh này, vì sao cá không biết nói nhỉ ?

Câu nói của Lân : - Em hỏi ngớ ngẩn thật. Nếu miệng em ngậm đầy nước, em
có nói được không ?


Chính tả: (tập chép)


?

Vì sao cá không biết nói ?
* Lời nói của 2 anh em viết sau những dấu câu nào ?

. Dấu 2 chấm, dấu gạch ngang
* Trong đoạn trích có những từ nào viết hoa? Vì sao ?

- Từ Lân, Việt được viết hoa vì đây là tên riêng. Từ Anh, Em, Nếu
được viết hoa vì nó viết ở đầu dòng và ở đầu câu.


Chính tả: (tập chép)

Vì sao cá không biết nói ?
Tìm từ khó :
say sưa
bỗng
ngớ ngẩn
miệng


Chính tả: (tập chép)

Vì sao cá không biết nói ?
Viết từ khó :
say sưa
bỗng


ngớ ngẩn
miệng


Chính tả: (chép bài)

Vì sao cá không biết nói ?

Chép bài: Vì sao cá không biết nói ?


Bài tập
2. Điền vào chỗ trống :
a, r hay d ?
Lời ve kim …a diết
Xe sợi chỉ âm thanh
Khâu những đường rạo …ưc
Vào nền mây trong xanh.
d
r


Chính tả: (tập chép)

Vì sao cá không biết nói ?

b, ưt hay ưc ?
Mới vừa nắng quái
Sân hãy r… vàng
Bỗng chiều sẫm lại

Mờ mịt sương giăng.

Cây cối trong vườn
Rủ nhau th… dậy
Đêm như loãng ra
Trong mùi hoa ấy.
ực
ức


lỗi chính tả
Thi đua
AI nhanh, ai đúng.


Tròchơi

Ai nhanh ai đúng

Gạch chân vào tiếng viết sai lỗi chính tả. Sửa lại cho đúng.






bánh dán
rào dạt

bánh rán


trựt nhật

dào dạt

mức tết

trực nhật
mứt tết


Gạch chân vào tiếng viết sai lỗi chính tả, rồi sửa lại cho đúng.

.

deo hò
thể rục
lọ mựt
đức dây

reo hò
thể dục
lọ mực
đứt dây


Chính tả: (tập chép)

Vì sao cá không biết nói ?


Dặn dò :

Sửa lại từ viết sai

Chuẩn bị bài mới : Sông Hương



×