Tải bản đầy đủ (.pptx) (20 trang)

Chính tả Hoa phượng Tiếng Việt lớp 2 tuần 29

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 20 trang )

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

QUÝ THẦY, CÔ GIÁO


chính tả


Chính tả
Bài cũ :

Những quả đào

xong
trồng
bé dại
cành xoan


Hoa phượng


Hoa phượng
Phân biệt: s/x, in/inh.


Hoa phượng
Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh.
Sáng nay bừng lửa thẫm
Rừng rực cháy trên cành.


- Bà ơi ! Sao mà nhanh !
Phượng mở nghìn mắt
lửa,
Cả dãy phố nhà mình,
Một trời hoa phượng đỏ.
Hay đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây ?
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay ?


Chính tả: ( nghe viết)

?

Hoa phượng
Những câu thơ nào tả hoa phượng ?


Chính tả: ( nghe viết)
Hoa phượng
Phân biệt: s/x, in/inh.

Tìm từ khó:


Hoa phượng
Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh.
Sáng nay bừng lửa thẫm

Rừng rực cháy trên cành.
- Bà ơi ! Sao mà nhanh !
Phượng mở nghìn mắt
lửa,
Cả dãy phố nhà mình,
Một trời hoa phượng đỏ.
Hay đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây ?
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay ?


Đọc từ khó:

- chen lẫn
-

lửa thẫm

- mắt lửa


Viết từ khó:
chen
lẫn
lửa thẫm
mắt
lửaChính tả: ( nghe viết)

?

Hoa phượng
- Bài thơ có mấy khổ? Mỗi khổ có mấy
Trong
bài
thơ

những
dấu
câu
nào
?
Các
chữ
đầu
câu
thơ
viết
như
thế
nào?
dòng
thơ?
Mỗi
dòng
mấy
- Giữa

các
khổ
thơ thơ
viết có
như
thếchữ?
nào?


Tư thế ngồi khi viết bài

- Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn.
- Đầu hơi cúi. Mắt cách vở khoảng 25cm.
- Tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép
vở để giữ.
- Hai chân để song song, thoải mái.


Chính tả: ( nghe viết)
Lỗi

Hoa phượng


Hoa phượng
Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh.
Sáng nay bừng lửa thẫm
Rừng rực cháy trên cành.
- Bà ơi ! Sao mà nhanh !

Phượng mở nghìn mắt
lửa,
Cả dãy phố nhà mình,
Một trời hoa phượng đỏ.
Hay đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây ?
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay ?


Chính tả
Luyện tập :
2) Điền vào chỗ trống:
a) s hay x
Bầu trờix…ám xịt như
s …à xuống
s …át tận
chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng.
Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo
trận lốc,xtrơ lại những cành xơ… ác,
khẳng khiu.
s Đột nhiên, trận mưa dông
sầm
…ập đổ xuống,
x
s gõ lên mái tôn loảng
…oảng.
Nước mưa …ủi bọt, cuốn qua
xChính tả

b) in hay inh?
Chú Vinh là thương b… Nhờ siêng năng, biết
'
t…..
toán, chú đã có một ngôi nhà x….. xắn,
'
vườn cây đầy trái ch…..
thơm lừng. Chú hay
' , làng
giúp đỡ mọi người nên được gia đ…
' phục.
xóm t… yêu, k…


b) in hay inh?
Chú Vinh là thương binh. Nhờ siêng năng,
biết tính toán, chú đã có một ngôi nhà xinh
xắn, vườn cây đầy trái chín thơm lừng. Chú
hay giúp đỡ mọi người nên được gia đình,
làng xóm tin yêu, kính phục.


DẶN DÒ
* Em nào viết xấu, sai nhiều lỗi về
nhà viết lại bài chính tả cho đúng.

Chuẩn bị bài:

AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG


C KHỎE VÀ CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ T

Tạm biệt
Hẹn gặp lại×