Tải bản đầy đủ (.pptx) (15 trang)

Chính tả Cây và hoa bên lăng Bác Tiếng Việt lớp 2 tuần 31

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 15 trang )

Chính tả: Nghe viết
Bài: Cây và hoa bên lăng Bác
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui
với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ
hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc,hoa ngâu
kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.


Chính tả: Nghe viết
Bài: Cây và hoa bên lăng Bác
Đoạn văn miêu tả vẻ đđẹp gì?

Đoạn văn tả vẻ đẹp của những loài hoa ở khắp miền đất
nước được trồng sau lăng Bác.


Chính tả: Nghe viết
Bài:Cây và hoa bên lăng Bác
Tìm các tên riêng được viết hoa trongCác tên riêng được viết hoa trong bài là:
Sơn La, Nam Bộ

bài chính tả?


Chính tả: Nghe viết
Bài:Cây và hoa bên lăng Bác


Từ khó :khỏe khoắn ,
tỏa ,

trắng mịn
ngào ngạt


Chính tả: Nghe viết
Bài:Cây và hoa bên lăng Bác
Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui
với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ
hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu
kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.


Chính tả: Nghe viết
Bài:Cây và hoa bên lăng Bác

Viết chính tả :


Chính tả: Nghe viết
Chỗ sửa

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác


lỗi

Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui
với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ.Trên bậc tam cấp, hoa dạ
hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc,hoa ngâu
kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác

Bài tập
(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

-

Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy,…
Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết .
(Quả, lá) rơi xuống đất.
Ai nhanh
ai
đúng


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác
Bài tập


(2). Tìm các từ
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy….

Ai
nhanh ai
đúng?


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác
Bài tập

(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy :

(dầu)
Ai
nhanh ai
đúng?


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác

Bài tập

(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết.

Ai
nhanh ai
đúng?


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác

Bài tập
(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết : (giấu)

Ai
nhanh ai
đúng?


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác

Bài tập
(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

- ( Quả, lá) rơi xuống đất.

Ai
nhanh ai
đúng?


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác

Bài tập
(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- ( Quả, lá) rơi xuống đất :( rụng)
Ai
nhanh ai
đúng?


Chính tả: Nghe viết

Bài:Cây và hoa bên lăng Bác
Bài tập

(2). Tìm các từ:
a)Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy,… (dầu)
-Cất,giữ kín,không cho ai thấy hoặc biết : (giấu)
-(Quả, lá) rơi xuống đất :(rụng)

Ai nhanh
ai
đúng×