Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

bai 6: co be ban diem

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.58 MB, 30 trang )


Bài 6: Tiết 21 +22: Văn bản
I/ T¸c gi¶ t¸c phÈm
1/Tác giả: An-đéc-xen
(1805-1875) là nhà văn
Đan Mạch nổi tiếng với
loại truyện kể cho trẻ em.
2/Tác phẩm: Đoạn trích kể
về hoàn cảnh và cuộc
đời của cô bé bán diêm.
3/ Bố cục: Chia 3 phần:
-Phần 1: từ đầu...”cứng đờ ra”:
Hoàn cảnh sống của cô bé bán diêm.
-Phần 2: ... “chầu thượng đế”:
Những mộng tưởng của cô bé.
-Phần 3: còn lại:
Cái chết của cô bé.
II/ Phân tích:
1/ Hoàn cảnh sống của cô bé bán
diê m :
- Mồ côi mẹ, gia tài tiêu tán, bà nội hiền từ mất, nơi ở của hai
cha con là một xó tối tăm.
- Bản thân: cô đơn, đói rét, luôn bị bố đánh.
Phải tự mình đi bán diêm ở ngoài đường mang tiền về cho
bố.
- Cuộc sống: lang thang bán diêm cả vào đêm giao thừa:

* Nghệ thuật:
Ngh
Liên hệ: Một số hình ảnh trẻ em
lang thang ở Việt Nam


Liên hệ: Một số hình ảnh trẻ em
lang thang ở Việt Nam
Những mảnh đời bất hạnh
Mưu sinh bằng bán vé số dạo

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×