Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

de kiem tra cuoi ki 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (117 KB, 9 trang )

TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I
HỌ VÀ TÊN:………………….. MÔM: TOÁN
LỚP 4 THỜI GIAN: 60 PHÚT
ĐIỂM LỜI PHÊ
Bài 1: Viết vào chỗ trống (1 điểm)
Viết số Đọc số
705986301
…………………...
……………………………………………………………………………
Hai trăm triệu, hai trăm linh chín nghìn, sáu trăm bốn mười lăm
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S ( 1 đ)
a/ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10;… là dãy số tự nhiên
b/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;… là dãy số tự nhiên
c/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là dãy số tự nhiên
d/ 0; 1; 3; 5; 7; 9; 2; 4; 6; 8; … là dãy số tự nhiên
e/ 0; 1; 3; 2; 4; 5; 7; 6; 8; 9; …là dãy số tự nhiên
Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( 3 đ )
1. Số bé nhất trong các số: 796312, 786312, 796423, 762543 là:
A. 796312 B. 786312 C. 796423 D. 762543
2. Năm 1284 thuộc thế kỷ thứ mấy ?
A. X B. XI C. XII D. XIII
3. Trung bình cộng của các số: 173; 146; 131 là:
A. 300 B. 150 C. 277 D. 305
4. 5 tạ 70 kg = ? kg
A. 570 kg B. 5070 kg C. 750 kg D. 5007 kg
5 . 48 : ( 2 x 4) = ?
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
6. Chữ số 7 trong số 347856 chỉ:
A. 70 B. 700 C. 7000
Câu 4 (1 điểm)
Hình tứ giác ABCD A B


a, Nêu tên cặp cạnh song song với nhau……………………..
b, Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau……………………..
c, Góc nhọn…………………………………………………..
d, Góc tù…………………………………………………….. D
C
Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a. 81836 –24679 b. 56496 + 3828 c. 308 x 27 d. 5850 :
25
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………
4. Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 1 đ )
208 x 97 + 208 x 3
Bài 5: (1 điểm)
Lớp em có tất cả 25 bạn. Trong đó số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 3 bạn. Hỏi
lớp em có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
HẾT
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I

MÔM: Chính tả
THỜI GIAN: 15 PHÚT
CỬA SỔ
Cửa sổ là mắt của nhà
Nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài.
Cửa sổ là bạn của người
Giơ lưng che cả khoảng trời bão mưa.
Cửa sổ còn biết làm thơ
Tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em.
Tắt đèn, cửa mở vào đêm
Trời cao thành bức tranh riêng treo tường.
Cho em màu sắc hương thơm
Nhận về nắng gió bất thường ngày đêm.
PHAN THỊ THANH NHÀN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I
MÔM: Tập làm văn
THỜI GIAN: 40 PHÚT
Tả một đồ dung học tập mà em yêu thích.

TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI I
HỌ VÀ TÊN:………………….. MÔM: Tiếng Việt ( đọc hiểu )
LỚP 4 THỜI GIAN: 40 PHÚT
ĐIỂM LỜI PHÊ
Đọc thầm và trả lời câu hỏi
BỒ NÔNG CÓ HIẾU
Một ngày, rồi hai ngày, Bồ Nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được, mà trời cứ
hầm hầm như nung. Như thế này không thể đuổi theo đàn được nữa. Bác Bồ Nông
hàng xóm cần phải đuổi theo bầy con thơ dại, bác gọi chú Bồ Nông bé bỏng lại gần,
dặn dò mọi việc cần thiết khi săn sóc mẹ. Bồ Nông con vâng dạ, ghi lòng.
Từ buổi ấy, Bồ Nông hết dắt mẹ đi tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi.

Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc
tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng như dài thêm ra vì
lặn lội.
Trên đồng nẻ, dưới đồng khô, cua cá chết gần hết; song chỉ còn xăm xắp nước,
xơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, Bồ Nông cũng ngậm vào miệng để phần
mẹ. Hun hút đêm sâu, mênh mông ruộng vắng, chỉ nghe tiếng khua chạm cỏ khô
dưới chân mình, bồ Nông vừa sợ vừa lo. Có đêm đi tới canh một, canh hai, vẫn
chẳng xúc được tí gì. Đã định quay về, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú lại
gắng gượng mò thêm.
Theo PHONG THU

1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: ( 3 đ )
a) Bác Bồ Nông hàng xóm dặn chú Bồ Nông nhỏ điều gì?
A Bác phải đuổi the đàn con thơ dại
B Mọi việc cần thiết khi săn sóc mẹ ốm
C Cách bay đuổi theo đàn trở về quê hương
b) Hằng ngày chú Bồ Nông làm gì để chăm sóc mẹ ốm?
A Ra đồng xúc tép, xúc cá về nuôi mẹ
B Lặn lội khắp đồng cạn đồng sâu kiếm mồi nuôi mẹ
C Dắt mẹ đi tránh nắng và một mình đi kiếm mồi về nuôi mẹ
c) Chú Bồ Nông nhỏ làm gì khi bắt được mồi?
A Chú mừng rỡ và ăn ngay
B Chú ngậm vào miệng và mang về cho mẹ
C Chú ăn và phần còn lại thì ngậm vào miệng để phần mẹ
d) Điều gì khiến chú Bồ Nông vượt qua nỗi sợ hãi, mệt nhọc khi tìm mồi?
A Thương mẹ đang bị ốm đau
B Sự can đảm của Bồ Nông
C Lo mẹ không có cái ăn
đ) Tiếng “ hiếu” trong dòng nào dưới đây có nghĩa là “ biết ơn cha mẹ”
A Thị hiếu, hiếu học, hiếu thắng

B Hiếu phục, hiếu chủ, việc hiếu
C Hiếu hạnh, hiếu nghĩa, trung hiếu
e) Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
A Bồ Nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được, mà trời cứ hầm hầm như
nung.
B Trên đồng nẻ, dưới đồng khô, cua cá chết gần hết
C Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng như dài thêm ra vì
lặn lội.
2 Em hãy tìm và viết 3 từ láy có trong bài văn trên? ( 1 đ )
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
3 Gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong câu văn sau: ( 1 đ )
Bồ Nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được.
HẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×