Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

Giáo án lớp 2 tuần 1 năm 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.57 KB, 18 trang )

Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
Tuần 1
Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2009
Toán
Ôn tập các số đến 100
I - Mục tiêu:
- HS biết m, c, vit viết thành thạo các số từ 0 đến 100, thứ tự các số, phân biệt số
có 1 chữ số, số có 2 chữ số,s ln nht, s bộ nht cú 1 ch s,s ln nht, s bộ nht cú 2
ch s, số liền trớc, liền sau của 1 số.
- HS tích cực thực hành toán.
II - Đồ dùng dạy học: Bảng phụ .
III - Hoạt động dạy và học:
Bài 1:Củng cố về số có 1 chữ số
G hd H trả lời các câu hỏi : ? Nêu các số có
một chữ số ? Có bao nhiêu số ?
- G chốt kiến thức : Số 0 là số bé nhất có 1
chữ số. Số 9 là số lớn nhất có 1 chữ số.
Bài 2: Củng cố về số có 2 chữ số
- Y/ c H nêu số bé nhất , số lớn nhất
- G h/dẫn HS tự làm
Bài 3: Củng cố về số liền sau, liền trớc.
- G h/dẫn H làm vở
- G tổ chức trò chơi: Nêu nhanh số liền tr-
ớc, liền sau của 1 số cho trớc
- G h/dẫn cách chơi ( nh SGV)
Luật chơi: mỗi lần HS nêu đúng số cần tìm
đợc 1 điểm.Sau 3 lần chơi tổ nào đợc nhiều
điểm hơn thì tổ đó thắng.
- G tổng kết trò chơi .
3- Củng cố :
- G chốt lại những kiến thức .


- Nhận xét giờ học .
H đọc xuôi ,ngợc .
H chữa bài

H tự làm
Số bé nhất có 2 chữ số là số 10
Số lớn nhất có 2 chữ số là số 99
1 HS lên bảng viết số liền trớc
1 HS lên bảng viết số liền sau
HS làm vở bài tập 3
HS chữa bài
HS chơi

Âm nhạc
Ôn các bài hát lớp 1
(GV chuyên dạy)
Tập đọc
Có công mài sắt có ngày nên kim
1
Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
I-Mục tiêu
- c ỳng, rừ rng ton bi, biết nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm
từ .
- Hiểu nội dung : Làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại mới thành công.( trả lời đợc
các câu hỏi SGK)
- Có ý thức làm việc gì cũng phải kiên trì , nhẫn nại .
II- Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ
- Bảng phụ viết sẵn câu văn cần luyện đọc .
III- Hoạt động dạy và học:

Tiết 1
1- Giới thiệu : Gv giới thiệu 8 chủ điểm
sách TV 2 tập 1- GTB
2-Dạy bài mới
a- Luyện đọc đoạn 1&2
- G đọc mẫu:
- H / dẫn H luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
- G ghi từ khó: nguệch ngoạc, quay, làm,
nắn nót
H/dẫnđọc câu:
(G/v treo bảng phụ)
-Hớng dẫn đọc các câu khó:VD:Một hôm/
trong lúc đi chơi,cậu nhìn thấy một bà cụ/
tay cầm thỏi sắt...
- G cất bảng .
b- H/dẫn tìm hiểu bài :
? Lúc đầu câu bé học hành nh thế nào?
? Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?
- G hỏi: Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để
làm gì?
? Cậu bé có tin từ thỏi sắt mài thành chiếc
kim không ? Những câu nào cho thấy
cậu bé không tin?
G nêu ý chính của đoạn 1 , 2
HS đọc từng câu nối tiếp nhau
HS nêu các từ khó đọc
-Luyện đọc từ khó
-Luyện đọc câu
HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn
Cả lớp đọc đồng thanh

- Chểnh mảng,mau chán.
-Mài thỏi sắt vào tảng đá ven đờng.
-Làm chiếc kim khâu vá quần áo.
- H trả lời : Không tin.Câu"Thỏi sắt to
nh thế..."
Tiết 2
c- Luyện đọc các đoạn 3& 4
- Đọc nối tiếp từng câu:
GV ghi bảng: hiểu quay về, nó thành kim...
- H/dẫn đọc từng đoạn
( G treo bảng phụ ghi câu cần luyện đọc)
HS nối tiếp nhau đọc từng câu
HS phát hiện từ khó đọc
-Luyện đọc từ khó.
2
Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
-Hớng dẫn đọc ngắt giọng câu khó:VD:Mỗi
ngày mài /thỏi sắt nhỏ đi một tí,/sẽ có ngày nó
thành kim.//
- G cất bảng .
d- Tìm hiểu các đoạn 3 & 4
? Đến lúc này cậu bé có tin lời bà cụ
không? Chi tiết nào chứng tỏ điều đó?
? Chuyện này khuyên em điều gì?
- G kết luận nội dung bài (SGV)
e- Luyện đọc lại:
- G tổ chức thi đọc phân vai
- G cho điểm .
- H khá giỏi thi đọc cả bài .
3- Củng cố : Em thích ai trong câu chuyện

này? Vì sao?
- G nhận xét tiết học
-H/s luyện đọc câu khó.
HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.
Đọc đồng thanh

-Có,câu :"Cậu bé hiểu ra..."
- Chăm chỉ học hành thì nhất định sẽ có
ngày thành tài
Cho Hs đọc phân vai
Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm đọc hay
nhất.
HS nối tiếp nhau nói ý kiến của mình.
Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009
Toán
Ôn tập các số đến 100 (Tiếp)
I - Mục tiêu
1- Giúp H củng cố về số có 2 chữ số.
- Phân tích số có 2 chữ số theo chục và đơn vị.
2- kĩ năng đọc, viết, so sánh số có 2 chữ số, phân tích số có 2 chữ số theo chụcvà đơn vị.
3- Chăm chỉ thực hành toán.
II- Đồ dùng dạy học: bảng phụ ghi bài 1 SGK
III- Các hoạt động dạy và học:
1- Thực hành :
Bài 1 :Củng cố về đọc, viết, phân tích số
-GV treo bảng phụ
- h/dẫn tự nêu cách làm bài 1
- Cho H giỏi nêu thêm 1 số VD
Bài 3: So sánh các số
Gv h/d HS làm bài và nêu cách làm bài

- Muốn điền dấu đúng ta phải làm gì ?
- Cho H/s K.G giải thích cách làm)
- G chấm ,chữa bài .
Bài 4: So sánh, sắp xếp các số
-GVhớng dẫn học sinh làm bài : Muốn xếp
-H tự nêu rồi làm bài, chữa bài
- Số có 8 chục và 5 đơn vị viết là 85 , đọc
là tám mơi lăm 85=80 + 5
-HS viết dấu thích hợp <, >, = vào chỗ
chấm.
-HS chữa bài và giải thích : So sánh số
( hàng chục và hnàg đơn vị )

- H xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
3
Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
theo thứ tự từ lớn đến bé ta dựa vào đâu ?
2 -Củng cố :
- Cho H chơi trò chơi để thực hành bài 5
-G/v nhận xét giờ học.
- Xếp số ngợc lại dựa vào dãy số trên
Tập viết
Chữ hoa : A
I-Mục tiêu:
- H/s biết viết chữ A hoa đúng mẫu,củng cố cách viết chữ thờng đã học ở lớp 1
- Thực hành viết chữ A hoa và từ ứng dụng ,rèn cách nối chữ hoa với chữ thờng
- Có ý thức rèn chữ viết đẹp.
II-DDDH:
-Chữ mẫu trong khung chữ
-Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng

III-HĐDH
A-KTBC:G/v kiểm tra sách vở đồ dùng học tập của học sinh.
B-Bài mới:
1-Giới thiệu bài:
2-Hớng dẫn viết:
*G/v treo chữ mẫu
- Nhận xét chữ mẫu: - Chữ A hoa cao5 li gồm 3 nét viết.
- Nét1:gần giống nét móc ngợc nhng hơi nghiêng về bên phải.
- Nét2:là nét móc phải
- Nét3:là nnét lợn ngang.
-G/V viết mẫu và hớngdẫn học sinh viết
-H/Sviết vào bảng con - Nhận xét.
3-Hớng dẫn viết câu ứng dụng:
*G/v treo bảng phụ ghi câu ứng dụng
- G/Vgiới thiệu câu ứng dụng và giải nghĩa -H/S đọc câu ứng dụng
- Nhận xét độ cao của các conchữ và khoảng cách giữa các con chữ
- H/S viết chữ "Anh"vào bảng con.
4-Hớng dẫn viết vào vở.
- Ch hoa A -1 dũng c va, 1 dũng c nh
- Ch v cõu ng dung : Anh - 1 dũng c va, 1dũng c nh
- Anh thun em hũa 3 dũng
5-Thu vở chấm bài,
-Nhận xét.
-6-Củng cố dặn dò:
4
Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
Đạo đức
Học tập sinh hoạt đúng giờ
I -Mục tiêu
- HS hiểu và nêu đợc một số biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập sinh hoạt đúng

giờ.
- HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lí cho bản thân và thực hiện đúng thời gian
biểu.
- Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ.
II - Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ ghi các tình huống của hoạt động 2
III - Hoạt động dạy và học
Giới thiệu bài: SGV
1- Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến
a-Mục tiêu: HS có ý kiến riêng và biết bày tỏ
ý kiến trớc các hành động
G/v choh/s quan sát tranh trong VBT
b-KL: Làm 2 việc cùng một lúc không phải
là học tập sinh hoạt đúng giờ
2- Hoạt động 2:Xử lí tình huống
a-Mục tiêuHS biết lựa chọn cách ứng xử phù
hợp trong từng tình huống cụ thể
*Treo bảng phụ ghi các tình huống
GV chia nhóm và giao nhiệm vụ
-Tình huống 1:Nhóm 1,3,5
-Tình huống 2 :Nhóm 2,4,6
b-KL: (SGV)
3- Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy
a-Mục tiêu: Giúp HS biết công việc cụ thể
cần làm và thời gian thực hiện để học tập
sinh hoạt đúng giờ
GV giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm
Nhóm1: Buổi sáng em làm những việc gì?
Nhóm2: Buổi tra em làm những việc gì?
Nhóm3: Buổi chiều em làm những việc gì?

Nhóm4: Buổi tối em làm những việc gì?
b-KL: Cần sắp xếp thời gian hợp lí để đủ
thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và
nghỉ ngơi.
+HD thực hành:Cùng cha mẹ xây dựng thời
gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu.
HS mở vở b/t quan sát tranh
HS thảo luận theo nhóm.
Đại diện các nhóm trả lời
Trao đổi tranh luận giữa các nhóm
HS thảo luận và chuẩn bị
Từng nhóm cử đại diện đóng vai
Các nhóm nhận xét cách xử lí của từng
nhóm.
HS thảo luận
Đại diện các nhóm trình bày
Trao đổi tranh luận giữa các nhóm
Về nhà thực hành lập thời gian biểu.
5
Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
Kể chuyện
Có công mài sắt có ngày nên kim
I - Mục tiêu
- Da theo tranh k lại đợc từng đoạn ca cõu chuyn, HS khỏ gii k toàn bộ nội dung
câu chuyện
- Rèn kĩ năng kể chuyện, tập trung theo dõi bạn kể, nhận xét đánh giá lời kể của bạn.
- Hứng thú đọc và kể chuyện, đem lại niềm vui trong học tập.
II - đồ dùng dạy học
- 4 tranh minh hoạ truyện trong SGK
III Các hoạt động dạy và học

1- Giới thiệu bài :
- GT về phân môn
Em học đợc lời khuyên gì qua câu chuyện ?
2- Hớng dẫn kể chuyện
a- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh
- GV đọc y/c của bài
- G Treo 4 tranh minh hoạ câu chuyện
-Hớng dẫn kể từng đoạn câu chuyện theo
tranh.
- HD nhận xét về : nội dung ,cách diễn đạt
,thể hiện . Khuyến khích H kể tự nhiên .
-GV h/dẫn HS phân vai
- G đánh giá , nhận xét , cho điểm
b- Kể toàn bộ câu chuyện
3- Củng cố :
? Lời khuyên của câu chuyện là gì ?
GV nhận xét tiết học
Có công mài sắt có ngày nên kim
Làm việc gì cũng phải nhẫn nại.
HS đọc lại y/c của bài
HS kể từng đoạn
HS nhận xét bổ sung
HS phân vai (3vai)
-Tập kể phân vai
-Nhận xét ,bình chọn nhóm kể hay nhất.
Thứ t ngày 26 tháng 8 năm 2009
Tập đọc
Tự thuật
I - Mục tiêu
- Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng rành mạch, biết nghỉ hơi đúng sau các

dấu câu, giữa các dòng, giữa phần y/c và trả lời ở mỗidòng .
- Nắm đợc thông tin chính về bạn HS trong bài. Bớc đầu có khái niệm về một bản tự thuật
(lí lịch).(Trả lời đợc các câu hỏi SGK).
II - Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ viết sẵn một số nội dung tự thuật ở câu hỏi 3, 4 và câu khó cần luyện đọc
6
Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2
III - Hoạt động dạy và học
A-KT:
Chuyện này khuyên em điều gì?
B-Bài mới
1-Giới thiệu bài:
2-Luyện đọc:
a-G đọc mẫu toàn bài
b-H luyện đọc câu
-G ghi một số từ khó lên bảng.
- GV treo bảng phụ h/dẫn đọc câu
VD:Quê quán://xã Hợp Đồng,/huyện Chơng
Mỹ,/tỉnh Hà Tây.//
-Em hiểu thế nào là tự thuật?
-Em nào hay về quê, nơi đó có những ai
sinh sống?
-GV: nơi gia đình em ông, bà, họ hàng đã
sống nhiều đời gọi là quê quán hay gọi tắt là
quê.
-Em đang ở đâu?
-Nơi em đang ở hàng ngày gọi là nơi ở hiện
nay
c -H/dẫn tìm hiểu bài:
? Em biết những gì về bạn Thanh Hà?

? GV nêu câu hỏi
Câu 3,4:
- G treo bảng phụ ghi sẵn câu hỏi.
- Cho H thảo luận trả lời .
- G chốt ý chính và cất bảng
d- Luyện đọc lại
3- Củng cố
-Nhận xét giờ học.
-2 HS đọc Có công mài sắt có ngày nên
kim
HS theo dõi
HS nối tiếp nhau đọc từng câu (từng
dòng)
-Tự tìm từ khó đọc.
HS luyện đọc các từ khó: nam, nữ, nơi
sinh, lớp
-H/s luyện đọc câu
-Tự kể về mình
-HS trả lời (ông, bà, chú, bác )
-H nói nơi ở của mình
-H nối tiếp nhau đọc từng đoạn
-1 HS đọc câu hỏi HS khác trả lời
-HS trả lời
-Nhiều HS nối tiếp nhau trả lời
-HS nối tiếp nhau nói tên họ tên,ngày
sinh,nơi sinh,địa phơng em đang ở...
-HS thi đọc lại cả bài
-Viết bản tự thuật về mình.
Toán
Số hạng - Tổng

I - Mục tiêu
- Bớc đầu biết tên gọi thành phần, kết quả của phép cộng( số hạng , tổng)
- Biết thực hiện phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số
- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.
II - Các hoạt động dạy và học:
1- Giới thiệu số hạng và tổng
7

×