Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 9 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.5 KB, 3 trang )

PGD – ĐT :CẦU KÈ ĐỀ THI HỌC KỲ I . NH: 2010-2011
TRƯỜNG THCS THÔNG HOÀ MÔN: GDCD- LỚP 9
Câu 1: (2,5 điểm)
Thế nào là ngườicó tính tự chủ ?ví sao con ngườicần phải biết tự chủ ? nếu
không biết tự chủ sẽ có hại như thế nào ?
Câu 2: (2,5 điểm)
a / Thế nào nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới ?
b/ Em sẽ làm gì tình huống dươi đây ? Vì sao ?
Tình huống :Trường em tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài .
Câu 3:(2,5 điểm )
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì ? Hãy kể tên 3 truyền thống tốt đẹp
của dân tộc mà em biết ? Theoem,học sinh có thể làm gì để kế thừa, phát huy truyền
thống tốt đẹp của dân tộc ?
Câu 4: (2,5 điểm )
Lí tưởng của thanh niên ngày nay là gì ? Là học sinh lớp 9,em cần làm gìđể
có lí tưởng sống đúng đắn ?
……Hết……
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ I
NĂM HỌC:2010-2011
MÔN:GDCD-LỚP9
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1
Câu 2
a
b
Câu 3
Câu 4
- Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình
cảmvà hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có
thái độ bình tỉnh,tự tin và biết điều chỉnh hành vi cùa mình.
- Con người cầ biết tự chủ vì :


+Giúp con người biết sống một cách đúng đắn,cư xử có đạo
đức,có văn hoá
+Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những khó khăn thử
thách,cám dỗ .
Nếu không làm chủ được bản thân,con người dể bị sa ngã hư
hỏng, không dám đương đầu với khó khăn…

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè
thân thiên giữa nước này với nước khác.
Em tham gia tích cực,đóng góp sức mình,ý kiến cho cuộc giao
lưu .Vì đây là dịp giới thiệu con người đất nước Niệt Nam,để họ
thấy được chúng ta lịch sự hiếu khách
- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là nhu6ng5 giá trị tinh thần
(những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp ...) hình
thành trong quá trinh lịch sử lâu dàicủa dân tộc,được truyện từ thế
hệ này sang thế hệ khác
- Kể đúng tên 5 truyền thống tốt đẹp của dân tôc Việt Nam (có thể
là :yêu nước, nhân nghĩa, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo, cần cù lao
động …)
- Để kế thừa và phát huy truyến thống tốt đẹp của dân tộc, học
sinh cần tự hào, giữ gìn và pháy huy truyền thống tốt đẹp của dân
tộc, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền
thống của dân tộc .
-Lí tưởng của thanh niên ngày nay là phần đấu xây dựng nước Việt
Nam.độc lập,dân giàu,nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh, đưa dân tộc ta sánh vai với cường quốc năm châu.
- Là học sinh lớp , cần phải :
+Ra sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức .
+Rèn luyện sức khoẻ, phầm chất năng lực cần thiết .
Tìm hiểu và xác định lí tưởng sống đúng đắn …0,5đ
0,5đ
0,5đ

1,5đ

0,75đ
0,75đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

×