Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

Tài liệu bai 13 cong dan voi cong dong(T2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.82 MB, 17 trang )2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG
a.Nhân nghĩa
b.Hòa nhập
* Khái niệm
HS đọc thông tin ở SGK và quan sát các hình
ảnh sau và cho biết hình ảnh sau thể hiện điều
gì?

GẦN GŨI, KHÔNG XA LÁNH MỌI NGƯỜI
CÓ Ý THỨC THAM GIA CỘNG ĐỒNG

* Ý nghĩa:
Theo em sống hòa nhập nó có ý nghĩa gì? Người
sống không hòa nhập sẽ cảm thấy như thế nào?
“Tôi cứ nghĩ rằng, mình
sẽ chết chứ chẳng còn
tồn tại để nghe người
đàm tiếu, khinh bỉ...”,
Anh hùng Châu Á Phạm Thị Huệ - Người phụ nữ này đã trải
qua quá nhiều đau khổ để hiểu ra giá trị sống và cần kiêu hãnh giữa rừng
người. “Rồi tôi sẽ chết, nhưng tôi nghĩ khi sống không chỉ làm anh
hùng là đủ, càng giúp được nhiều người thì càng hạnh phúc, mỗi
người trong chúng ta đã là anh hùng khi giúp đỡ người khác ...”.

NIỀM VUI CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ
NHIỄM HIV VÀ TÀN TẬT

NỔI BUỒN KHI BỊ CÔ LẬP VÀ ĐƠN ĐỘC


×