Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Gián án Toán lớp 2: Tìm số trừ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.72 MB, 25 trang )


TRƯỜNG TIỂU HỌC TH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TH
ỐNG NHẤT
ỐNG NHẤT
PHÒNG GIÁO DỤC HOÀNH BỒ


KIỂM TRA BÀI CŨ

100 - 20 =
100 - 40 =
100 - 70 =
100 - 10 =

30
90
80
60
Tính nhẩm

A. 85
B. 64
C. 96
D. 57
-
EM HÃY LỰA CHỌN KẾT QUẢ ĐÚNG
100
4
96
096A. 75
B. 64
C. 74
D. 87
-
EM HÃY LỰA CHỌN KẾT QUẢ ĐÚNG
100
36
64
064

Toán

?
- Hãy tìm số ô vuông đã lấy đi.
- Có 10 ô vuông.
-
Sau khi lấy một số ô vuông
thì còn lại 6 ô vuông.

6
10
x
10
- x
= 6

10 – x = 6

×