Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Bài soạn Đề thi và đáp án kỳ II môn tiếng anh lớp 1 năm 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.95 KB, 2 trang )


Đáp Án và Hướng Dẫn Chấm
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 2 NĂM 2010
** Khối 1 **
PART 1: LISTENING
A- Look, listen and write. There is one example ( 5 pts):
-Mỗi lần viết đúng theo transcript là 1 điểm.
Đáp án:
Doll - big Jump rope- short
Bag- new Robots- little Trees- old
B-Look, listen and put a tick. There is one example( 5pts):
-Mỗi lần đánh đúng với transcript là 1 điểm.
Đáp án:
1. Hình đá banh. 2. Cọp trên ghế
3.Thứ Năm. 4. 1 quả táo 5. Hình rùa
PART 2: READING
A- Read , draw and color. There is one example. ( 7pts)
Đáp án:
1. Tô bánh màu hồng và xanh dương 0.5 điểm.
2. Vẽ 4 bông hoa - 2 đ và tô đỏ cả 4 bông hoa là 0.5 đ.
3. Tô trái cam màu xanh lá 0.5 đ.
4. Tô 2 quả chuối:
-1 màu vàng là 0.25đ
- 1 màu xám là 0.25đ
5. Vẽ 1 con cá trắng trên bàn là 1 đ.
6. Tô 2 con mèo :
-1 đen là 0.25 đ.
- 1 tím là 0.25 đ.
7. Vẽ 1 ly sinh tố là 1 đ và tô ly màu cam là 0.5 đ.
1
B-Read and match. There is one example. ( 2pts)


Mỗi lần nối đúng là 0.5 điểm.
Đáp án: ( Hình theo thứ tự từ trên xuống)
I don’t like birds - Hình thứ nhất.
I want a big frog- Hình thứ năm.
I like white rabbits- Hình thứ hai.
I walk the dog everyday - Hình thứ ba.
C- Story telling (1 pt):
Mỗi lần đánh đúng theo nội dung truyện là 0.25 điểm.
Đáp án:
Vịt cầm luá ( X) Mèo tưới cây ( X)
Gà cầm bánh mì ( ) Chó gieo hạt ( X)
PART 3: WRITING
A- Read and write “ Yes” or” No” .There are two examples ( 2.5 pts)
- Mỗi từ viết đúng sẽ được 0.5 điểm.
Đáp án:
1. No 2. No
3. No 4. Yes 5. No
B - Look and write. There is one example ( 2.5 pts)
- Mỗi câu viết trả lời đúng nội dung sẽ dược 0.5 điểm.
Đáp án:
1. Two 2. By 3. One
4. Under 5. In
C- Write about yourself ( 5pts):
- Trả lời đúng nội dung cho mỗi câu hỏi là 1 điểm.
 Không trừ điểm sai lỗi chính tả.
2

×