Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Bài giảng Buoi 2 lop 4 tuan 34

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (229.33 KB, 10 trang )

Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo
Tuần 34
Thứ t ngày 5 tháng 5 năm 2010
Mĩ thuật
Vẽ tranh Đề tài tự do
(Giáo viên bộ môn soạn - Dạy )
Tiếng việt
Ôn tập
I. Mục tiêu :
-Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu và trả lời câu hỏi sau mỗi bài luyện đọc.
-Giúp HS đọc trôi chảy bài đọc hiểu và hệ thống hóa một số điều cần ghi nhớ về tác
giả ,ND bài tập đọc.
II. Đồ dùng :
GV chuẩn bị bài tập cho HS
III. Các HĐ day và học :
1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài ; Nêu mục đích yêu cầu giờ học.
2.GV lần lợt hớng dẫn HS làm các bài tập sau.
Bài 1: Bài Quê em(Trần Đăng Khoa) .Bài Hoa bởi
-Gọi HS đọc bài .
-HS khác nhận xét.GV nhận xét.
3 .Tìm hiểu nội dung từng bài :
-GV đặt câu hỏi theo vở luyện
-HS làm bàivào vở (thảo luận nhóm4).
-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả.
Câu 1:Trong bài thơ quê em Trần Đăng Khoa đã miêu tả cảnh sắc quê hơng qua những
hình ảnh nào?
Câu 2:Hai câu cuối bài thơ quê em ,tác giả miêu tả nổi bật cảnh nào ? .Qua cách miêu tả
ấy ,em thấy cảm xúc của nhà thơ NTN ?
Câu 3 :Hoa bởi đợc nhà thơ Trần Đăng Khoa miêu tả nh thế nào ?Với cách miêu tả ấy
,em thấy hơng sắc của hoa bởi có gì đặc biệt ?
4.Củng cố dặn dò :


-GV nhận xét tiết học .
-Về nhà học thuộc lòng bài thơ và tập phân tích theo nội dung trên.

Toán
Ôn tập về Đai lợng(tiếp)
I.Mục tiêu:
-Giúp HS :Củng cố về cách đổi đơn vị đo diện tích .
-Vận dụng giải tốt các bài toán có lời văn.
II- Đồ dùng dạy học:
GVchuẩn bị sẵn nội dung bài tập để HS thực hành.
III- Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài :
2 .GV chép từng bài tập vở luyện trang 64 lên bảng để HS làm bài .
Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 1 Năm học 2009 - 2010
Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a ,23 km
2
= ..............m
2
b,

12 000 000m
2
=...........km
2
215 m
2
=................cm
2

70 500 000 cm
2
= ........m
2
1 m
2
45 cm
2
= ..........cm
2
34 m
2
1dm
2
= ..............cm
2
22 km
2
295 m
2
=............m
2
18 m
2
202 cm
2
=........cm
2
-HS đọc yêu cầu của bài tập .
-Cả lớp làm vở.

- GV gọi 2 HS lên bảng làm phần a ,b.Yêu cầu nêu cách làm.
-GV cùng cả lớp nhận xét.
Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a ,1 dm
2
= ..............cm
2
b,
1
100
dm
2
=...........cm
2
5 cm
2
=................dm
2

3
10

dm
2
= ........cm
2
1 dm
2
= .......... m
2


1
10
1
10
m
2
= ..............dm
2
2 dm
2
=............m
2


5
10
m
2
=............ dm
2
-HD HS làm bài vào vở.
-2 HS chữa bài đúng.
Bài 3 :Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng
2
5
chiều dài .Chu vi hình chữ
nhật bằng 84 m .Tính diện tích mảnh đất đó.
-1 HS đọc bài toán .Cả lớp xác định dạng toán .
-Cả lớp tự giải vào vở .GV thu chấm 1 số em .

-HS chữa bài trên bảng .Cả lớp nhận xét kết luận bài giải .
Nửa chu vi hình chữ nhật là :
84 : 2 = 42 (m)
Tổng số phần bằng nhau là :
2 + 5 = 7 (phần )
Chiều rộng mảnh đất là :
( 42 : 7 )x 2 = 14 (m)
Chiều dài mảnh đất là :
42 - 14 = 28 (m)
Diện tích mảnh đất là:
14 x 28 = 392 (m
2
)
Đáp số : 392 m
2

3, GV củng cố ,dặn dò:
Thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2010
Kĩ Thuật
Lắp ghép mô hình tự chọn
(Đã soạn ở giáo án buổi 1)
Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 2 Năm học 2009 - 2010
Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo
luyện Từ và câu
Ôn tập về chủ đề lạc quan - yêu đời
I, Mục tiêu:
-HS biết sử dụng các từ ngữ thuộc chủ đề :lạc quan -yêu đời để viết đoạn văn.
-Vận dụng để làm tốt BT trong vở luyện TV tập II.
II, Các hoạt động dạy học:
1 .Giới thiệu bài :GV giới thiệu mục đích ,yêu cầu của tiết học .

2.GV cho HS làm và chữa lần lợt các bài tập theo đáp án :
Bài I:Hãy viết đoạn văn ngắn nói lên tình cảm (yêu mến ,thích thú ,...)của em với công
việc học tập hàng ngày .
-HS làm bài cá nhân .
-Gọi nhiều HS đọc bài .
-Cả lớp và GV nhận xét sửa câu .
Bài II: Hãy viết đoạn văn ngắn nói lên ớc mơ về cuộc sống của em khi trởng thành .
-Cách làm tơng tự bài 1 .
-Gọi những HS cha đọc bài 1 thì đọc bài 2.
-GV thu chấm chung một số bài .
Củng cố dặn dò:
-GV nhận xét dặn dò.Tuyên dơng những HS có đoạn văn hay .
-Yêu cầu những HS viết cha đạt về nhà viết lại.
Toán
Ôn về hình học
I.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về diện tích hình thoi và hình chữ nhật ,hình vuông.
-Vận dụng giải tốt các bài tập có liên quan.
II- Đồ dùng dạy học:
GVchuẩn bị sẵn nội dung bài tập để HS thực hành.
III- Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài :
2 .GV chép từng bài tập trang 66 lên bảng để HS làm bài .
Bài 1:Hình thoi ABCD có chu vi bằng 48 cm ,đợc chia thành 4 hình thoi nhỏ băng nhau
(xem hình vẽ ).Tính chu vi của mỗi hình thoi nhỏ đó.
-HS đọc yêu cầu của bài tập .
-Cả lớp làm vở.
- GV gọi 1 HS lên bảng làm.
- GV cùng cả lớp nhận xét.
Bài chữa : Cạnh hình thoi lớn là : 48 : 4 = 12 (cm)

Cạnh hình thoi nhỏ là: 12 : 2 = 6 (cm)
Chu vi mỗi hình thoi nhỏ là: 6 x 4 = 2 4 (cm).
Đáp số: 24 cm
Bài 2:Hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 6 cm .Biết chiều
rộng của hình chữ nhật bằng
1
2
cạnh hình vuông ,vẽ hình chữ nhật đó.
-1 HS đọc bài toán .Cả lớp xác định dạng toán .
Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 3 Năm học 2009 - 2010
Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo
-Cả lớp tự giải vào vở .GV thu chấm 1 số em .
- 1HS chữa bài trên bảng .Cả lớp nhận xét kết luận bài giải .
Diện tích hình vuông hay diện tích hình chữ nhật là ;
6 x 6 = 36 (cm
2
)
Chiều rộng hình chữ nhật là :
6 : 2 = 3 ( cm
2
)
Chiều dài hình chữ nhật là :
36 : 3 = 12 (cm)
-Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình chữ nhật theo số đo vừa tính.
Bài 3 :Cho một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 9 cm ,chiều rộng là 4 cm .Cắt tấm
bìa đó thành 2 mảnh để ghép lại đợc một hình vuông .
-1 HS đọc bài toán .Cả lớp xác định dạng toán .
-Cả lớp tự giải vào vở .GV thu chấm 1 số em .
-HS chữa bài trên bảng .Cả lớp nhận xét kết luận bài giải .
3, GV củng cố ,dặn dò:

Thứ bảy ngày 8 tháng 5 năm 2010
Khoa học
Ôn tập thực vật và động vật(tiếp theo)
(Đã soạn ở giáo án buổi 1)
Toán
Ôn tập về tìm số trung bình cộng
I.Mục tiêu:
-Giúp HS giải đợc toán về trung bình cộng.
II- Đồ dùng dạy học:
GVchuẩn bị sẵn nội dung bài tập để HS thực hành.
III- Các hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài :
2 .GV chép từng bài tập trong vở luyện toán trang 67 lên bảng để HS làm bài .
Bài 1: Tìm chiều cao trung bình của bốn bạn Dân ,Khanh ,Hồng ,Thủy ,biết chiều cao
của bốn bạn lần lợt là : 1 m 35 cm , 1 m 38 cm , 1m 29 cm và 1 m 42 cm.
-HS đọc bài toán ,nêu yêu cầu của bài tập.
-HS làm bài và chữa bài theo kết quả đúng.
Bài giải
Đổi 1 m 35 cm = 135 cm ; 1 m 38 cm = 138 cm; 1m 29 cm = 129 cm;
1 m 42 cm = 142 cm.
Tổng số chiều cao của bốn bạn là :
135 + 138 + 129 + 142 = 544 ( cm)
Trung bình chiều cao của bốn bạn là :
544 : 4 = 136 ( cm ) = 1 m 36 cm
Đáp số : 1 m 36 cm
Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 4 Năm học 2009 - 2010
Giáo án buổi 2 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo
Bài 2:Tuổi trung bình của 6 bạn tham gia Olympic Toán tuổi thơ của một tỉnh là 11
tuổi ,trong đó có hai bạn nhỏ tuổi nhất bằng tuổi nhau ,bốn bạn còn lại có tuổi trung bình
bằng 12.Hỏi tuổi của hai nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

-HS đọc bài toán ,nêu yêu cầu của bài tập.
-HS làm bài .
-Gv thu chấm ,nhận xét và chữa bài :
Tổng số tuổi của 6 bạn là :
11 x 6 = 66 (tuổi)
Tổng số tuổi của bốn bạn là :
12 x 4 = 48 (tuổi)
Tuổi của bạn nhỏ nhất trong đội là:
( 66 - 48): 2 = 9( tuổi)
Đáp số : 9 tuổi
Củng cố ,dặn dò :
-GV nhận xét tiết học .
-Dặn HS về nhà ôn lại toán trung bình cộng.
Hoạt động ngoài giờ
Hát về đảng ,Bác Hồ
I. Mục tiêu : Giúp HS
- Tích cực tham gia vào các hoạt động nh múa, hát, đọc thơ... về Đảng,Bác Hồ.
- Các em tích cực tập luyện, thi đua giữa các tổ chọn tiết mục hay nhất biểu diễn
trớc lớp.
II. Các hoạt động dạy học :
1. Giới thiệu bài.
2. GV tổ chức cho các tổ nhóm thảo luận tìm chọn bài chuẩn bị biểu diễn trớc lớp.
Từng nhóm thảo luận chọn bài thơ, bài hát hoặc múa chuẩn bị để biểu diễn.
3. Các tổ, nhóm lên biểu diễn.
- GV cử 1 số em lên làm giám khảo.
- Đại diện các nhóm lên biểu diễn.
- GV cùng ban giám khảo theo dõi chấm điểm.
- GV cùng HS tổng hợp điểm, xếp thi đua.
- Tuyên dơng tổ, nhóm làm tốt.
4. Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về hát cho ngời thân nghe.
Thứ bảy ngày 8 tháng 5 năm 2010
Tập làm văn
Tả con vật
Đề bài: Nhà em hay một gia đình nào đó có nuôi 1 chú lơn hay ăn ,chóng lớn .Em
hãy tả lại chú lợn ấy.
I.Mục tiêu :
- HS biết chọn những từ ngữ tiêu biểu để viết thành bài văn miêu tả con vật.
-Sử dụng hững từ ngữ chi tiết đặc sắc để viết bài văn sinh động,hấp dẫn.
Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 5 Năm học 2009 - 2010

×