Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

Bài giảng bai mau

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.44 KB, 7 trang )

Bµi 2:
Bµi 2:
MẠNG THÔNG TIN TOÀN
MẠNG THÔNG TIN TOÀN
CẦU INTERNET
CẦU INTERNET
Internet la
Internet la
g
g
ì?
ì?
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
1.Internet lµ g×?
1.Internet lµ g×?
Internet
là mạng máy tính toàn cầu
khổng lồ, kết nối hàng trăm nghìn
mạng máy tính trên khắp thế giới.
Internet cung cấp nguồn tài nguyên thông
tin hầu như vô tận, các chỉ dẫn bổ
ích, hỗ trợ giảng dạy và học


tập, giải trí, giao tiếp với nhau,
mua bán trên mạng, truyền
tệp, thư tín và nhiều khả năng
khác.
5
2.Một số dịch vụ trên Internet.
a.Tổ chức và khai thác thông tin trên Web.
Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của internet
Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của internet
là tổ chức khai thác thông tin trên World Wide
là tổ chức khai thác thông tin trên World Wide
Web (còn gọi là Web). Dịch vụ này tổ chức
Web (còn gọi là Web). Dịch vụ này tổ chức
thông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới các
thông tin (gồm văn bản, hình ảnh,..) dưới các
trang nội dung được gọi là các trang web. Người
trang nội dung được gọi là các trang web. Người
dùng có thể dễ dàng truy cập để xem nộ dung
dùng có thể dễ dàng truy cập để xem nộ dung
khi máy tính được nối với internet.
khi máy tính được nối với internet.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×