Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Ban tham luan ve hoc tap

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.78 KB, 2 trang )

(1)

THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HỌC TẬP


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐỒN TRƯỜNG TCYTẾ CAO BẰNG


Nhiệm kì 2010 - 2012


Kính thưa quý vị đại biểu
Kính thưa các thầy cơ giáo.
Thưa tồn thể đại hội.


Hơm nay tơi rất vinh dự được thay mặt cho hơn 600 ĐVTN trong toàn trường báo
cáo tham luận về vấn đề học tập trong nhiệm kì qua.


Sau khi nghe Đồn chủ tịch đọc bản dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kì 2008 -
2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2012 tơi hồn tồn nhất trí với bản
dự thảo đó và để cho bản dự thảo báo cáo tổng kết phương hướng nhiệm vụ hồn thiện
hơn tơi xin góp một số ý kiến về tư tưởng - đạo đức - tác phong như sau :


Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Có đức mà khơng có tài thì làm việc
gì cũng khó, có tài mà khơng có đức là người vơ dụng” vì vậy đạo đức được coi là nền
tảng của sự phát triển con người. Trong khi đất nước đang trong giai đoạn đổi mới, mở
cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.


Vậy là một năm học mới lại bắt đầu với các bạn học sinh của Trường TCYTế Cao
Bằng, dời ghế nhà trường phổ thông cơ sở chúng em đặt chân vào môi trường học tập
mới với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm, được tiếp xúc với mơi trường học tập hồn tồn mới, hẳn các
bạn ĐVTN luôn ý thức được rằng phải học thế nào, áp dụng phương pháp học tập ra sao
để có thể đạt được kết quả cao nhất xứng đáng với công sức và tâm huyết mà các thầy cô
giáo dành cho. Chỉ sau một năm học mỗi chúng ta đã trưởng thành hơn, hiểu nhau và
thân thiện với nhau hơn, vì thế mà kết quả học tập của mỗi ĐVTN cũng có những tiến bộ
đáng kể, mặc dù các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kì qua vẫn chưa được hoàn thành.Như chúng ta đã biết, học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi ĐVTN,
học vì chính bản thân chúng ta, học vì ngày mai lập nghiệp hơn nữa chính chúng ta sẽ là
những chủ nhân tương lai của đất nước, học để có thêm tri thức, hành trang bước vào
đời.


Trước hết tơi hồn tồn nhất trí với những chỉ tiêu đã đề ra trong bản dự thảo
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2012, bên cạnh đó tơi rất mong các bạn mỗi
cá nhân, mỗi Đoàn viên, thanh niên hãy phấn đấu học tập để có thể mang lại cho mình
một kết quả tốt và góp phần hoàn thành những chỉ tiêu mà chúng ta đã đề ra. Để thực
hiện tốt những chỉ tiêu mà bản dự thảo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2012 tơi xin góp 1 số
ý kiến tham luận như sau :


* Về phía cá nhân :


- Mỗi Đồn viên, thanh niên chúng ta phải xác định rõ mục tiêu học tập, xác định
cho mình một phương hướng đúng đắn, nâng cao tinh thần tự giác trong học tập để
khơng phụ lịng mong đợi của thầy cơ và cha mẹ.(2)

- Chấn chỉnh ý thức chấp hành mọi nội quy, quy chế nhà trường, Đoàn trường và
chi đoàn đã đề ra.


- Trên lớp tập trung chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, mạng dạn phát biểu,
phát huy tính sáng tạo và chủ động trong học tập, hỏi thầy, hỏi bạn khi chưa hiểu bài.


- Trên lâm sàng, luôn không ngừng học hỏi các Bác sĩ, Điều dường, kỹ thuật viên
trong khoa về chun mơn, áp dụng tốt lí thuyết vào thực tế lâm sàng.


- Và một điều rất quan trọng đó là ý thức tự giác học tập nâng cao khẩu hiệu “Học
– Học nữa – Học mãi”. Biết bố trí thời gian học tập hợp lý, tự tìm cho mình phương pháp
học tập tốt nhất, học hỏi thêm kinh nghiệm của các anh chị khoá trước và đặc biệt là các


thầy cô giáo.


- Tăng cường sưu tầm những tài liệu tham khảo của các môn học liên quan để ứng
dụng vào thực tế và nâng cao trình độ chuyên môn.


- Nâng cao ý thức tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu của xã hội về chuyên môn,
phấn đấu trở thành những người thầy thuốc giỏi, góp phần cải thiện vấn đề sức khỏe của
nhân dân, xứng đáng với lời Bác Hồ đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu".


* Đối với BCH mỗi chi đoàn, BCH Đoàn Trường.


Chúng ta hãy phát huy hết khả năng vốn có. Cần kết hợp chặt chẽ với nhau để đưa
phong trào học tập của chi đồn ngày càng nâng cao.


Duy trì những biện pháp tích cực đối với phong trào học tập và rèn luyện của, hạn
chế tối đa việc vi phạm nội quy, quy chế thi kiểm tra trong ĐVTN.


Tăng cường hoạt động hỗ trợ về học tập từ các tổ trong mỗi chi đồn. Cần có
những hình thức khen thưởng cho những bạn có thành tích cao trong học tập và kỷ luật
với những bạn vi phạm nội quy, qui chế thi, kiểm tra.


Tổ chức những buổi học phụ đạo giúp đỡ các bạn còn yếu, kém, xây dựng nhóm
học tập để nâng cao kết quả học tập của các nhân và tập thể. Một điều không thể thiếu đó
là với mỗi ĐVTN HS rất cần sự động viên, giúp đỡ của các cán bộ giáo viên trong


trường, đặc biệt là sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm . Rất mong các thầy cô giúp đỡ
để chúng em xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×