Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 10 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Bảo Lộc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (560.79 KB, 3 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


TRƢỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC


TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD – TD - QP ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
MƠN GDCD 10 – NĂM HỌC 2019 - 2020
I. Cấu trúc đề kiểm tra


Trắc nghiệm: 50% (20 câu, 0,25đ/1 câu)
Tự luận: 50% (3 câu)


II.Nội dung ôn tập


Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động.


2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển.


Bài 4: nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
1. Thế nào là mâu thuẫn.


2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
III. Một số câu hỏi trắc nghiệm


Bài 3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


Câu 1. Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và xã hội là
A. Sự phát triển B. Sự vận động C. Mâu thuẫn D. Sự đấu tranh


Câu 2. Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào ?A. Hoá học B. Sinh học C. Vật lý C. Cơ học


Câu 3. Hiện tượng thanh sắt bị han gỉ thuộc hình thức vận động nào ?


A. Cơ học B. Vật lý C. Hoá học D. Sinh học


Câu 4. Hiện tượng thuỷ triều là hình thức vận động nào ?


A. Cơ học Vật lý C. Hoá học D. Sinh học


Câu 5. Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào ?


A. Xã hội B. Cơ học C. Vật lý D. Sinh học


Câu 6. Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến
hoàn thiện hơn là:


A. Sự tăng trưởng B. Sự phát triển C. Sự tiến hoá D. Sự tuần hoàn
Câu 7. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là:


A. Cái mới ra đời giống như cái cũ B. Cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ
C. Cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ D. Cả ba phương án trên đều sai


Câu 8. Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do:


A. Chúng luôn luôn vận động B. Chúng luôn luôn biến đổi


C. Chúng đứng yên D. Sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng
Câu 9. Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào ?A. Hoá học B. Vật lý C. Cơ học D. Xã hội


Câu 10. Sự vận động nào sau đây không phải là sự phát triển ?
A. Bé gái → thiếu nữ → người phụ nữ trưởng thành → bà già
B. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước


C. Học lực yếu → học lực trung bình → học lực khá


D. Học cách học → Học như là khơng học → Khơng học nhưng khơng gì khơng học cả → biết cách học.
Bài 4. Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tƣợng


Câu 1. Mâu thuẫn triết học là


A. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động nhau B. Hai mặt đối lập thống nhất với nhau
C. Hai mặt đối lập đấu tranh với nhau D. Cả ba ý trên.(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


A. Các mặt đối lập luôn tác động, loại bỏ, bài xích, thủ tiêu lẫn nhau, chuyển hố cho nhau.
B. Các mặt đối lập ln tác động, gắn bó, gạt bỏ nhau


C. Các mặt đối lập ln gắn bó, tác động, gạt bỏ, bài trừ lẫn nhau
D. Cả ba phương án trên đều đúng.


Câu 3. Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học ?
A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể


B. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau


C. Khơng có mặt này thì khơng có mặt kia


D. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất.
Câu 4. Mặt đối lập của mâu thuẫn là:


A. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm… của sự vật mà trong quá trình vận động, phát triển của sự
vật, hiện tượng chúng đi theo chiều hướng trái ngược nhau


B. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện
tượng, chúng đi theo chiều hướng khác nhau


C. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện
tượng, chúng phát triển theo cùng một chiều


D. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật mà trong quá trình vận động của sự vật, hiện
tượng, chúng không chấp nhận nhau.


Câu 5. Hiểu như thế nào là đúng về mâu thuẫn triết học ?


A. Các mặt đối lập không cùng nằm trong một chỉnh thể, một hệ thống


B. Một mặt đối lập nằm ở sự vật, hiện tượng này, mặt đối lập kia nằm ở sự vật, hiện tượng khác
C. Hai mặt đối lập phải cùng tồn tại trong một chỉnh thể.


D. Hai mặt đối lập cùng tồn tại tách biệt trong một chỉnh thể


Câu 6. Khi mâu thuẫn được giải quyết thì có tác dụng như thế nào ?
A. Sự vật hiện tượng có sự chuyển biến tích cực


B. Sự vật hiện tượng tự mất đi và được thay thế bằng một sự vật, hiện tượng khác


C. Sự vật, hiện tượng phát triển


D. Sự vật, hiện tượng vẫn tồn tại.


Câu 7. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào ?


A. Sự thương lượng giữa các mặt đối lập B. Sự điều hoà mâu thuẫn
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập D. Cả ba ý trên


Câu 8. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào ?


A. Các mặt đối lập còn tồn tại B. Các mặt đối lập bị thủ tiêu, chuyển thành cái khác
C. Các mặt đối lập đấu tranh gay gắt với nhau D. Một mặt đối lập bị thủ tiêu, mặt kia còn tồn tại
Câu 9. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào khơng phải là mâu thuẫn theo quan niệm triết học ?


A. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng,
B. Mâu thuẫn giữa các học sinh tích cực và các học sinh cá biệt trong lớp,


C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm lẫn nhau,


D. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.


Câu 10. V.I Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh” giữa các mặt đối lập”. Câu đó V.I Lê-nin
bàn về:


A. Nội dung của sự phát triển
B. Điều kiện của sự phát triển.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng laiWebsite HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng


xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dƣỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành


cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.


Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùngđôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×