Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bao cao thanh tich CSTD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.5 KB, 5 trang )

(1)

Phòng GD&ĐTTXNghĩa Lộ


Trờng mầm non Hoa Mai Céng hoµ x héi chđ nghÜa viƯt nam

§éc lËp

·

Tù do

H¹nh phóc
Nghĩa Lộ, ngày 28 tháng 5 năm 2009


Báo cáo thành tích cá nhân


Đề nghị khen thởng Chiến sĩ thi đua
Năm học : 2008 2009


I. Sơ yếu lý lịch:


- Họ và tên : Nguyên thị Hơng Dân tộc : Kinh
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 29 tháng 9 năm 1971


- Quê quán : XÃ Yên sơn Huyện Đo l¬ng – TØnh NghƯ an


- Trú qn : Tổ 17 - Phờng Trung tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh n Bái
- Trình độ văn hố : 12/12


- Trình độ chun mơn: Đại học Mầm non
- Trình độ chính trị : Trung cấp


- Ngày vào Đảng cộng sản việt nam : ngày 17/3/2004 ngµy chÝnh thøc. 17/3/2005
- Chøc vơ : HiƯu trëng


- Đơn vị công tác : Trờng mầm non Hoa Mai - Thị xã Nghĩa Lộ
- Chức năng nhiệm vụ đợc giao: - Phó bí th chi bộ- HiÖu trëng trêngMÇm non Hoa Mai


- Thờng vụ công đoàn ngành GD&ĐT T.X Nghĩa Lộ
II. Quá trình công tác:


Ngy 1/9/1993 n 30/8/1994 l giỏo viờn dậy nhà trẻ, nhà trẻ Liên cơ nông trờng
Liên Sơn - Huyện Văn Chấn- Tỉnh Yên Bái .


Từ 07/1995 đến 09/1997 là giáo viên dậy mấu giáo trờng mầm non Hoa Huệ thị xã
Nghĩa Lộ


Từ 18/10/2007 đến 30/07/2004 Trờng mầm non Hoa Lan thị xã Nghĩa Lộ


- Từ 1/08/2008 đến nay là Hiệu trởng trờng Mầm non Hoa Mai Thị xã Nghĩa Lộ: Phó
bí th chi bộ – TV CĐ ngành GD&ĐT thị xã nghĩa Lộ.


III. Thành tích đã đạt đợc.
1. Những đóng góp cho tập thể.


Bản thân tôi đợc Đảng và Nhà nớc giao nhiệm vụ lãnh chỉ đạo nhà trờng, tôi đã luôn
cố gắng nâng cao học tập kinh nghiệm của các đồng chí, đồng nghiệp đi trớc và các đồng
chí là Đảng viên lão thành để áp dụng vào chi bộ mình phụ trách đạt chất lợng hiệu quả
cao.


Tôi đã đầu t nghiên cứu khoa học với tên đề tài " Các giải pháp nâng cao hiệu quả
cơng tác xã hội hóa giáo dục" trên địa bàn xã Nghĩa Phúc " trong 3 năm liền vì vậy kết
quả xã hội hóa giáo dục trên địa bàn năm sau cao hơn năm trớc. Năm học
2007-2008 huy động nhà trờng đã huy động các nguồn lực về xây dợng cơ sở vật chất đảm bảo
cho việc dạy và học của nhà trờng đạt kết quả cao trong năm học. Năm qua nhà trờng đã
đ-ợc các cơ quan, đồn thể ủng hộ- Có đợc kế quả trên bản thân tơi ln trăn trở tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất để nâng
cao chất lợng hiệu quả đầu t bằng các nguồn lực trong xã hội


1. về chất lợng chăm sóc nuôi dỡng:(2)

100% giáo viên giảng dạy và giáo viên nuôi dỡng đợc khám sức khỏe định kỳ ngay từ đầu
năm học. Riêng giáo viên nuôi dỡng đợc tập huấn, cấp chứng chỉ về vệ sinh ATTP. Nhà
tr-ờng đợc công nhận" Đơn vị đủ điều kiện về VSATTP". Tôi chỉ đạo đến từng giáo viên việc
tuyên truyền" Phòng chống SD D" Và " phịng chống béo phì ở trẻ" bằng cách duy trì dây
truyền sản xuất sữa đậu nành và sử dụng sữa đậu nành Vạn Xuân.


Hàng năm vận động tối đa trẻ mua bảo hiểm của công ty Bảo Việt. đầu năm 2007 chi
bộ đã đầu t mua 1 tủ lạnh theo yêu cầu của TTYTDP để bảo quản lu mẫu thức ăn 24h.
Trong 3 năm học khơng có hiện tợng ngộ độc thực phẩm hoặc bị tiêu chảy do ăn thức ăn
tại trờng. Nhà trờng ký hợp đồng mua bán lơng thực, thực phẩm với các đại lý để quy trách
nhiệm nếu có trờng hợp đáng tiếc xảy ra.


2. về chỉ đạo các biện pháp nâng cao giáo dục


Bản thân tôi chú trọng công tác bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên bằng cách bồi
dỡng lý thuyết chuyên môn, chuyên đề, dự giờ thăm lớp. Vì vậy chất lợng giáo viên đến
nay đã tơng đối đồng đều.


Là ngời chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tôi cùng với hiệu trởng nêu cao vai trò
trách nhiệm, lãnh đạo xây dựng nhà trờng từng bớc đi lên vững mạnh, tập thể nhà trờng
đều có sự đồng thuận thống nhất, biết động viên nhau vợt mọi khó khăn để hồn thành tốt
nhiệm vụ năm học. Củng cố kiện toàn các đoàn thể đi vào hoạt động có hiệu quả


Làm tốt cơng tác tham mu, tun truyền và cơng tác xã hội hố duy trì số trẻ ra lớp


đông, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao.


Phụ trách cơng tác chun mơn của nhà trờng, đảm bảo có đủ mọi kế hoạch cho các
hoạt động của chuyên môn cũng nh cơng đồn, đảm bảo các chỉ tiêu huy động số lợng,
đảm bảo chất lợng giáo dục toàn diện.


Tham gia các hoạt động chỉ đạo nâng cao chất lợng chuyên môn cho giáo viên đặc
biệt là giáo viên mới vào nghề, phối hợp với cơng đồn kiểm tra toàn diện các mảng hoạt
động của giáo viên nhân viên, hoạt động của các đoàn thể.


Đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp cho đội ngũ về vật chất, tinh thần, chính trị.
Quan tâm giúp đỡ động viên cán bộ giáo viên an tâm, nhiệt tình cơng tác, gắn bó lâu dài
với nhà trờng.


Phối hợp với hiệu trởng chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà
nớc, ngành trong đội ngũ, phụ huynh, học sinh nh cuộc vận động “ Dân chủ- Kỷ
cơng-Yình thơng- Trách nhiệm” . “ Hai không” với 4 nội dung. “ Xây dựng trờng học thân thiện
học sinh tích cực”. “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục
thực hiện cuộc vận động “ Học tập và theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh”. Các nội dung
của luật an tồn giao thông, luật bảo vệ môi trờng, luật giáo dục, luật thuế và các phong
trào từ thiện nhân đạo, xây dựng đơn vị văn hoá; Chỉ đạo mỗi cán bộ giáo viên nhân viên
đạt tiêu chuẩn văn hoá nhà giáo.


Trực tiếp sinh hoạt tổ mẫu giáo ghép Bé - Nhà trẻ, chỉ đạo giám sát đôn đốc việc tổ
chức các hoạt động nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, cuối năm học khảo sát trẻ 5 tuổi
đã đạt: Tốt 05 = 29 %; Khá 12 = 50 %; TB 2 = 21% .


Nghĩa phúc là một xã thuần nông 100% dân số là đân tộc, tỷ lệ hộ nghèo cao. Địa
bàn xã có suối, đờng xá đi lại cách trở, dân số sống không tập trung, trình độ dân trí khơng
đồng đều, nhng dới sự lãnh chỉ đạo của nhà ttr][ng. thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao đa


dạng hố các loại hình giáo dc ó huy ng vt k hoch giao.


* Công tác sè lỵng:(3)

Tỷ lệ Bé ngoan đạt = 95,6%
* Chất lợng chăm sóc giáo dục:


+ Tổ chức cân đo khám søc kh cho 100% trỴ


+ Tổ chức cân đo chấm biểu đồ co 100% trẻ: Kênh A: 171 = 89,66%
Kênh B : 16 = 10,34%
So với đầu năm học tỷ lệ kênh A tăng 80 trẻ.


+ Duy trì tổ chức ăn bán trú tại khu trung tâm lợng ca lo từ : 680-750 kclo/ngày
* Tổng số trẻ đạt : Khoẻ- Ngoan- BKBN


Kh : 171 = 90,7%
Ngoan : 160 = 90,7%
BKBN : 159 = 84%


* KÕt qu¶ cơ thĨ:


- Khảo sát học sinh mẫu giáo: có 99 trẻ.
+ Xếp loại Giỏi: 05 trẻ


+ Xếp loại khá: 74 trẻ;


+ Xếp loại trung bình: 20 trẻ.


- Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi:+ 01 ng chớ t giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
+ 03 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị
+ 02 đồng chí đạt giáo viên khá cấp thị
+ 07 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp trờng
- Tổ chức tốt hội thi " Bé khoẻ bé ngoan" cấp trờng .


- Trong năm tổ chức dự giờ đợc: 87 giờ. Trong đó loại giỏi: 12 tiết; loại khá: 34 tiết;
loại trung bình: 41 tiết.


2.C«ng tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng.
2.1 Công tác xây dựng Đảng.


L phú bớ th chi bộ 4 thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Phúc, tôi luôn lĩnh hội đầy đủ các chủ
trơng đờng lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nớc. Học tập và tiếp thu đầy đủ các chỉ
thị nghị quyết của Đảng, Nhà nớc.


Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hoc tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ
Chí Minh” . Thực hành tiếc kiệm chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị


Chấp hành phục tùng kỷ luật, tăng cờng đoàn kết thống nhất trong Đảng, trung thực
với Đảng, giúp đỡ dìu dắt phát triển Đảng viên mới. Đóng Đảng phí đầy đủ đúng theo iu
l ng quy nh .


2.2 Công tác xây dựng chính quyền.(4)

Xây dựng kế hoạch chuyên môn, nội quy, quy chế chuyên môn, tổ chức sinh hoạt
chuyên môn theo kế hoạch.


2.3 Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể .Khụng t bng lũng vi nhng thành tích mình đã đạt đợc, tơi ln phát huy cơng
tác và trí tuệ của tập thể, đơn vị do tôi phụ trách luôn đạt chất lợng, hiệu quả cao và vợt
mức quy định cấp trên giao cụ thể nh:


+ Chú trọng đầu t mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học trong
năm học 2008-2009 nhà trờng đã trang bị 20 bộ bàn ghế đồng bộ bàn ghế cho giáo viên và
học sinh; Mua 100 bát Inõc, thay cho bát Fip trớc kia không đảm bảo VSATTP; 12 giá
gi-ờng cho các lớp, 04 giá đồ chơi nhựa; 12 chăn bông; làm cổng, tgi-ờng rào, xây dựng khu vui
chơi giáo dục thể chất cho học sinh.


+ Nhà trờng đợc Đảng xã Nghĩa phúc, quan tâm đầu t về cơ sở vật chất


+ Tôi luôn thúc đẩy các phong trào thi đua của nhà trờng: Đơn vị tập thể và cá nhân
luôn đạt các danh hiệu thi đua nh mong muốn; Đơn vị đạt tiêu chuẩn"Đơn vị văn hóa"
Nhiều 2 năm liền.


2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Tôi luôn ý thức việc tự học tự rèn để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp
ứng với nhu cầu đổi mới hiện nay, tham gia đầy đủ các đợt bồi dỡng chuyên môn chuyên
đề, Luôn cập nhật thông tin trên mạng để cập nhật phơng pháp và hình thức đổi mới. Ln
học hỏi tiếp thu nâng cao trình độ chính trị, chun mơn nghiệp vụ, trong công tác tự học
tự rèn với nhiều hình thức qua thực tế, báo chí, tập san. Tham gia học lớp đại học mầm non
hệ tại chức để nâng cao trình độ chun mơn của mình.


2.5 Phẩm chất đạo đức lối sống cá nhân.


Luân tu dỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống phong cách làm việc của cán bộ
cơng chức, có kế hoạch tu dỡng rèn luyện “ học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí


Minh” . Thực hành tiếc kiệm chống lãng phí, chống tham ơ, tham nhũng, chống lối sống
thực dụng, bịn rút của cơng.


2.6 Chấp hành chính sách của Đảng, Nhà nớc, gia đình.


Tơi ln chấp hành tốt các chủ trơng chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nớc, thực
hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ ngời cơng dân, đóng góp nghĩa vụ với Nhà nớc đầy đủ,
đóng góp các sắc thuế cả năm ngay từ đầu năm. Tham gia các phong trào ở địa phơng ủng
hộ các cuộc vận động từ thiện nhân đạo ở đơn vị và địa phơng, tích cực hởng ứng cuộc vận
động “ tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố ở khu dân c”.


Là một Đảng viên tôi luân tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, Đại hội tại khu dân c
nếu đợc thông báo, hàng năm tôi luân đợc xếp loại Đảng viên đủ t cách hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ. Gia đình hàng năm đạt gia đình văn hố.


IV. Những u khuyết điểm và phơng hớng nhiệm vụ.
1. ¦u ®iĨm


Nhiệt tình trong cơng việc, khắc phục mọi khó khăn để từng bớc củng cố nâng cao
chất lợng chuyên môn của nhà trờng.


Chỉ đạo tổ chức thành công các hội thi, hội giảng trong năm học.


Chăm lo cải tạo môi trờng lớp xanh, sạch, đẹp nâng cao chất lợng giáo dục tồn diện.
2. Hạn chế.


Việc kiểm tra đơn đốc các hoạt động đơi lúc cịn cha thờng xun, cha mạnh dạn
trong công tác chỉ đạo chuyên môn của bản thân.(5)

Để thực hiện tốt kế hoạch nhiện vụ năm học 2009-2010 cần tập trung phấn đấu đạt


chỉ tiêu kế hoạch giao về số lợng, tỷ lệ huy động dân số độ tuổi cần đạt:


+ Nhà trẻ : 85% trở lên
+ MÉu gi¸o : 95% trë lªn


Củng cố bổ sung cơ sở vật chất trong hè 2009 để đón năm học mới.


Chỉ đạo điều tra phổ cập chính xác, chiêu sinh khốn đủ số lợng cho các lớp đảm
bảo kế hoạch giao


Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các cuộc vận động lớn, tuyên truyền các văn bản
quy phạm về ngành học và các hoạt động của nhà trờng.


Nâng cao chất lợng chăm sóc giáo dục toàn diện, tổ chức hội thi hội giảng cho cơ và
trẻ, bồi dỡng xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất, trình độ năng lực chun mơn tạo nguần
và cán bộ kế cận.


Bồi dỡng phát triển Đảng viên mới để làm nòng cốt nhân tố trong các phong
trào.Tham mu với cấp Uỷ chính quyền địa phơng, cấp lãnh đạo chủ quản hỗ trợ kinh phí
xây dựng bếp ăn cho trẻ, mua sắm các trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chát, bàn ghế phục
vụ cho dậy và hc.


Đánh giá chung:


Nm hc va qua bản thân tơi đã nỗ lực cố gắng hồn thành nhiệm vụ chính trị cấp
trên giao. Đề nghị hội đồng xét thi đua các cấp có thẩm quyền cơng nhận danh hiu


Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2008-2009.


Trờn õy l mt s ni dung báo cáo thành tích trong cơng tác chun mơn. Rất


mong nhận đợc sự góp ý kiến của cấp trên giúp tơi hồn thành tốt hơn nhiệm vụ đợc giao
trong nm hc mi.


Xin chân thành cảm ơn!


Ngêi viÕt b¸o c¸o

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×