Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Dao duc bai Tinh ban lop 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.58 MB, 18 trang )

(1)


(2)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010o co cKiểm tra bài cũ:


- Mỗi ng ời chúng ta cần phải biết ơn tổ tiên nh thế nào?
- Những việc làm nào d ới đây thể hiện lòng biết ơn tổ
tiên:


+ C gng hc tp, rốn luyện để trở thành ng ời có ích cho gia
đình, q h ơng, đất n ớc.


+ Khơng coi trọng các kỉ vật của gia đình dịng họ.
+ Giữ gìn nn np tt ca gia ỡnh.


+ Thăm mộ tổ tiên «ng bµ(3)

Hoạt động 1:Hoạt động 1:

Làm vic c lp
* Em hóy cho bit:


- Bài hát nói lên điều gì?


- Lớp ta có vui nh vậy kh«ng?- Điều gì sẽ xảy ra khi xung quanh chúng ta khơng có bạn bè?
- Trẻ em có quyền đ ợc tự do kết bạn khơng? Em biết điều đó t
õu?


Kết luận: Ai cũng cần có tình bạn. Trẻ em cũng cần có tình bạn
và có quyền đ ợc tự do kết giao bạn bè.


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Th nm ngy 21 thỏng 10 nm 2010


o c
(4)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Th nm ngy 21 thỏng 10 nm 2010


o co cTình bạnTình bạn

(Tiết 1)(Tiết 1)(5)

Hot động 2:Hoạt động 2:

Tìm hiểu nội dung câu truyện: Đơi bạnĐơi bạn
Thảo luận nhóm đơi và trả lời các cõu hi sau:


1. Câu chuyện gồm những nhân vật nào?2. Khi đi vào rừng 2 ng ời bạn đã gặp chuyện gì?
3. Chuyện gì xảy ra sau đó?


4. Em có nhận xét gì về hành động bỏ chạy để thốt thân của nhân
vật trong truyện?


5. Khi con gấu bỏ đi ng ời bạn bị bỏ rơi lại đã nói gỡ vi ng i bn
kia?


6. Em thử đoán xem sau chuyện này tình cảm giữa 2 ng ời sẽ nh thÕ
nµo?


7. Qua câu chuyện trên em có thể hiểu ra điều gì về cách đối xử với
bn bố?


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010o c :o c :

Tình bạn (Tiết 1)

Tình bạn (Tiết 1)
(6)

Hoạt động 2:Hoạt động 2:

Tìm hiểu nội dung câu truyện: Đơi bạnĐơi bạn
Thảo luận nhóm đơi và trả lời cỏc cõu hi sau:


1. Câu chuyện gồm những nhân vật nµo?2. Khi đi vào rừng 2 ng ời bạn đã gặp chuyện gì?
3. Chuyện gì xảy ra sau đó?


4. Em có nhận xét gì về hành động bỏ chạy để thoát thân của nhân
vật trong truyện?


5. Khi con gấu bỏ đi ng ời bạn bị bỏ rơi lại đã núi gỡ vi ng i bn
kia?


6. Em thử đoán xem sau chuyện này tình cảm giữa 2 ng ời sÏ nh thÕ
nµo?


7. Qua câu chuyện trên em có thể hiểu ra điều gì về cách đối xử vi
bn bố?


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010o c :o đức :

Tình bạn (Tiết 1)

Tình bạn (Tiết 1)
(7)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010o co cTỡnhTình

bạn

bạn

(Tiết 1)(Tiết 1)


Truyện:

Đôi bạn

Đôi bạnGhi nh: Bn bố cn phi on kết, th ơng yêu, giúp đỡ nhau,
nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có nh vậy tình bn mi
thờm thõn thit, gn bú.


Bạn bè là nghĩa t ơng thân,(8)

Hot ng 3Hot ng 3

: X lý tỡnh hung:


Thảo luận nhóm 4 và cho biết em sẽ làm gì trong các tình
huống sau? Vì sao?


1. Bạn em có chuyện vui.
2. Bạn em có chuyện buồn.
3. Bạn em bị bắt nạt.


4. Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm không tốt.
5. Bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm.


6. Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nh ng bạn không
nghe.


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010


o c :


Đạo đức : Tình bạn (Tiết 1)Tình bạn (Tiết 1)(9)

Hoạt động 3Hoạt động 3

: Xử lý tình hung:


Thảo luận nhóm 4 và cho biết em sẽ làm gì trong các tình
huống sau? Vì sao?


1. Bạn em cã chun vui.
2. B¹n em cã chun bn.
3. B¹n em bị bắt nạt.


4. Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm không tốt.
5. Bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm.


6. Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nh ng bạn không
nghe.


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010


o c :o c : Tỡnh bạn (Tiết 1)Tình bạn (Tiết 1)(10)

Hoạt động 4Hoạt động 4

:

Liên hệ thực tế:
-Lớp ta đã đoàn kt ch a?


- Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta khi xung quanh chúng ta không
có bạn bè?


- Em hãy kể những việc đã làm và sẽ làm để có một tình bạn tốt
đẹp?


- Hãy kể cho các bạn trong lớp nghe 1 tình bạn tốt đẹp m em thy
lp, tr ng?


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010


Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010


o c :


o c : Tỡnh bn (Tit 1)Tỡnh bn (Tit 1)(11)

Hôm nay, chúng
mình nên đi chơi(12)

Bn lm gỡ th? Đi đằng
này cơ mà! Quay lại
(13)

(14)

(15)

(16)

KÕt luËn:Các

biểu hiện của tình bạn đẹp là: Tôn trọng, chân


thành, biết quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, biết


chia sẻ vui buồn cùng nhau v n lờn .Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Th nm ngy 21 thỏng 10 nm 2010


o c :Đạo đức :

Tình bạn (Tiết 1)

Tình bạn (Tiết 1)
(17)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010


Đạo đức :Đạo đức :

Tình bạn (Tiết 1)

Tình bạn (Tiết 1)Trun:

Đôi bạn

Đôi bạn-Ghi nh:

Bn bố cn phi on kt, th ng yờu, giỳpnhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có nh


vậy tình bạn mới thêm thân thiết, gắn bó.-Bạn bè là nghĩa t ơng thân,
(18)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×