Tải bản đầy đủ (.ppt) (7 trang)

tiet 47 Dong chi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (844.03 KB, 7 trang )

(1)


(2)

Chính Hữu


I.Tìm hiểu chung1.Tác giả

(Chính Hữu)


-Quê Hà Tĩnh-ễng tham gia quõn i-Thơ ông chủ yếu viết về ng ời lính2.Văn bản-Viết 19483.Đọc4.Tìm hiểu chú thích5.Bố cục:3- Chính Hữu tên thật là Trần Đình Đắc
- Quê Can Lộc- Hà Tĩnh


- Sau cỏch mng ông gia nhập quân đội- thơ ông chủ
yếu viết v ng i lớnh v chin tranh.


- Ông có tác phẩm tiêu biểu nhất Đầu súng trăng
treo


- Bi thơ “ Đồng chí” tác giả viết năm 1948 khi ông
cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc thu Đơng


năm 1947. Bài thơ tiêu biểu nhất


Chia lµm 3 phÇn


+ Phần 1: 7 câu đầu -> Cơ sở tạo lên tình đồng chí


+ Phần 2: 10 câu tiếp theo -> Biểu hiện sức mạnh tình đồng
chí(3)

Tiết 46: Đọc- Hiểu văn bảnĐồng ChíChính Hữu


I.Tìm hiểu chungII.Tìm hiểu văn bản1.C s tỡnh ng chớ+Ging th th tâm tình, đối “Q h ơng anh-Làng
tơi”


+Thành ngữ “N ớc mặn đồng chua ,đất cày lên sỏi
đá”


->Cuộc sống đói nghèo lam lũ cùng ng ời nơng
dân


anh
nghốo t-Cùng hoàn cảnh


Quê h ơng


Làng t«in ớc mặn đồng chua


cày lên sỏi đá-Cïng chÝ h íng


Anh với tơi đơi ng ời xa lạTù ph ¬ng trời chẳng hẹn quen nhau


Súng bên súng đầu sát bên ®Çu+Từ ngữ chọn lọc,hình ảnh hốn dụ “Súng" "đầu"
->Chung lí t ởng chiến đấu vì độc lập tự do


-Tình cảm của các anh

Đêm rét chung chăn thành đôi tri k->Các anh gắn bó chia ngọt sẻ bùi


-Câu thơ hai tiếng

Đồng chí
(4)

I.Tìm hiểu chung


II.Tìm hiểu văn bản
1.C s tỡnh ng chớ2.Biu hin tỡnh ng chớ ng ia.Cùng tâm sự


Ruộng n ơng anh gửi bạn thân cày


Gian nhà không mặc kệ gió lung lay


Giếng n ớc gốc đa nhớ ng ời ra lính+Liệt kê từ ngữ chọn lọc


->Cảm thông hiểu tâm t nỗi lòng nhau
Cùng chung nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc


-Tình cảm của ng ời hậu ph ơng
+Nhân hoá ẩn dụ


=>Nhớ th ơng ng êi hËu ph ¬ng víi ng êi n¬i tiỊn
tun


b.Chia sẻ khó khăn


Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh


Sốt run ng ời vầng trán ớt mồ hôi


áo anh rách vaiQuần tôi có vài miếng váChân không giầy
+Miờu tả chân thực gỉan dị, hình ảnh thơ sóng đơi
+Cuộc sống ng ời lính gặp mn vàn khó khăn.Tác
giả dựng lại một thời kì lịch sử gian khổ khốc liệt
những năm đầu chống Pháp


- Tinh thÇn cđa ng ời lính


Miệng c ời buốt giáTh ơng nhau tay nắm lÊy bµn tayHình ảnh độc đáo(5)

TiÕt 46: Đọc- Hiểu văn bảnĐồng ChíChính HữuI.Tìm hiểu chung


II.Tìm hiểu văn b¶n1.Cơ sở tình đồng chí2.Biểu hiện tình đồng chí đồng i3.Biu t ng tỡnh ng chớ


Đêm nay rừng hoang s ơng muốiĐứng cạnh bên nhau chờ giặc tới+Bút pháp hiện thực


Tác gỉa tạo dựng bức chân dung ng ời lính mộc
mạc mà hào hùng


=>on kt chin u vo sinh ra t cú nhau


Đầu súng trăng treo+Hình ảnh thực lÃng mạng
+ Súng>< Trăng(6)

I.Tìm hiểu chung


II.Tìm hiểu văn bản1.C s tỡnh ng chớ2.Biu hin tỡnh ng chớ ng i3.Biu t ng tỡnh ng chớ


III.Tổng kết


1.Nghệ thuật+Bài thơ trữ tình ngôn ngữ bình dị ,thấm đ ợm chất
dân gian,thể hiện tình cảm chân thành


+Bỳt phỏp tả thực kết hợp lãng mạn một cách hài


hoà ,tạo nên hình ảnh đẹp ,mang ý nghĩa biểu t ợng


2.Néi dungBài thơ ngợi ca tình cảm đồng chí cao đẹp giữa
những ng ời chiến sĩ trong thời kỳ đầu kháng chiến
chống thực dân Pháp gian khổ(7)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×