Tải bản đầy đủ (.pdf) (26 trang)

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Trường THPT An Khánh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (984.85 KB, 26 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
TRƯỜNG THPT AN KHÁNH


ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2021
MÔN LỊCH SỬ


THỜI GIAN 50 PHÚT
ĐỀ SỐ 1


Câu 1: Xu thế tồn cầu hóa là hệ quả của


A. sự phát triển của các công ty xuyên quốc gia.


B. cách mạng khoa học - công nghệ.


C. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.


D. sự phát triển nhanh và xã hội hóa của lực lượng sản xuất.


Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giữa các nước Tây Âu và Nhật Bản có điểm gì khác biệt trong
quan hệ với Mĩ?


A. Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ nhưng Nhật Bản tìm cách thốt dần ảnh hưởng của Mĩ.


B. Nhật Bản và Tây Âu luôn liên minh chặt chẽ với Mĩ, là đồng minh tin cậy của Mĩ.


C. Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mĩ nhưng nhiều nước Tây Âu tìm cách thốt dần ảnh hưởng của Mĩ.


D. Nhật Bản liên minh với cả Mĩ và Liên Xơ, cịn Tây Âu chỉ liên minh duy nhất với Mĩ.


Câu 3: Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá làA. sự chênh lệch về trình độ dân trí khi tham gia hội nhập.


B. sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới.


C. sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.


D. quản lí, sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngồi.


Câu 4: Vì sao tồn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?


A. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.


B. Toàn cầu hóa là kết quả của việc thu hút nguồn lực bên ngoài của các nước đang phát triển.


C. Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới.


D. Tồn cầu hóa là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.


Câu 5: Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. chủ nghĩa thực dân mới. B. chủ nghĩa phát xít.


C. chế độ độc tài thân Mĩ. D. chủ nghĩa thực dân cũ.


Câu 6: Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc và Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga giống nhau cơ
bản là về


A. phương pháp đấu tranh. B. giai cấp lãnh đạo.


C. tính chất cách mạng. D. phương hướng phát triển.Câu 7: Trong cải cách Minh Trị (1868) lĩnh vực nào được xem như là chìa khóa cho cơng cuộc hiện đại
hóa ở Nhật Bản?


A. Giáo dục. B. Chính trị. C. Kinh tế. D. Quân sự.


Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do


A. sự ra đời của trật tự hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành hai phe.(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2


C. Chiến tranh lạnh căng thẳng, kéo dài.


D. Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới.


Câu 9: Dưới tác động to lớn của cách mạng khoa học - kĩ thuật, xu hướng phát triển chung của các nước tư
bản nửa sau thế kỉ XX là


A. tập trung nghiên cứu, phát minh và bán bản quyền phát minh sáng chế thu lợi nhuận.


B. sản xuất vũ khí, chạy đua vũ trang để cạnh tranh.


C. đầu tư cho giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.


D. liên kết kinh tế khu vực.


Câu 10: Năm 1945, quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sớm nhất?


A. Campuchia. B. Lào. C. Việt Nam. D. Inđônêxia.Câu 11: Sự kiện nào đánh dấu chiến sự chấm dứt ở châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -
1945)?


A. Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc tịa nhà Quốc hội Đức.


B. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.


C. Các nước Đơng Âu được giải phóng.


D. Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.


Câu 12: Những nước nào gia nhập ASEAN năm 1997?


A. Lào, Mi-an-ma. B. Cam-pu-chia, Lào


C. Cam-pu-chia, Việt Nam. D. Mi-an-ma, Việt Nam.


Câu 13: Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, Campuchia bước vào giai đoạn


A. Thực hiện đường lối hịa bình, trung lập.


B. Nội chiến giữa Đảng Nhân dân cách mạng và các phe phái đối lập.


C. Thực hiện cuộc đấu tranh chống chế độ diệt chủng Khơme đỏ.


D. Thực hiện cuộc kháng chiến chống Mĩ.


Câu 14: Điểm giống nhau của năm nước sáng lập ASEAN trong quá trình thực hiện chiến lược cơng
nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo làA. trở thành những nước công nghiệp mới.


C. có mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.


B. dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo.


D. trở thành những “con rồng kinh tế” châu Á.


Câu 15: Tính đến năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ nào?
A. Hồng Công, Ma Cao. B. Ma Cao, Đài Loan.


C. Hồng Công, Bành Hồ. D. Hồng Công, Đài Loan.


Câu 16: Sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia, hầu hết các nước đều tập
trung vào phát triển lĩnh vực nào?


A. Cơng nghệ và quốc phịng. B. Kinh tế. C. Quân sự. D. Chính trị.
Câu 17: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần Vương?(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Câu 18) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu
vực nào?


A. Đông Bắc Á. B. Bắc Phi. C. Mĩ Latinh. D. Đông Nam Á.
Câu 19: Sự ra đời của “học thuyết Phucưđa” được coi như là mốc đánh dấu


A. sự xác lập liên minh Mĩ - Nhật.


B. sự trở về châu Á của Nhật Bản.C. sự xác lập mối quan hệ Nhật Bản - Tây Âu.


D. Nhật Bản trở thành thành viên của Liên hợp quốc.


Câu 20: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh
đạo?


A. Địa chủ. B. Nông dân. C. Tư sản. D. Vô sản.


Câu 21: So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU)
có điểm khác biệt gì?


A. Quá trình mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.


B. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khn khổ khu vực.


C. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc bên ngoài.


D. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.


Câu 22: Cơ sở để Mĩ triển khai "Chiến lược toàn cầu" với tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế
giới thứ hai là


A. Sự suy yếu của các nước tư bản Tây Âu và sự lớn mạnh của Liên Xô.


B. Sự ủng hộ của các nước đồng minh của Mĩ.


C. Tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn của Mĩ.D. Sự suy yếu của phong trào cách mạng thế giới.


Câu 23: Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc sau Chiến tranh
thế giới thứ hai thuộc nội dung phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc?


A. Sau khi lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc, nhân dân Nam Phi được giải phóng.


B. Chế độ phân biệt chủng tộc đã thống trị lâu dài nhân dân Nam Phi.


C. Chế độ phân biệt chủng tộc là chủ nghĩa thực dân trá hình,


D. Nhân dân Nam Phi giúp đỡ các nước châu Phi giành độc lập.


Câu 24: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm1945)
là:


A. Hội đồng Bộ trưởng. B. Quỹ Tiền tệ quốc tế.


C. Hội đồng Quản thác. D. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.


Câu 25: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
A. Mĩ. B. Liên Xô. C. Pháp. D. Anh.


Câu 26: Đầu năm 1945, vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra trước các cường quốc Đồng
minh là


A. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4C. Nhanh chóng đánh bại hồn tồn các nước phát xít.


D. Thành lập Liên hợp quốc để duy trì hịa bình và an ninh thế giới.


Câu 27 : Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng
trực tiếp từ


A. cải cách của vua Ra-ma V (Xiêm). C. Cách mạng Nga (1905 - 1907).


B. Duy tân Minh Trị (Nhật Bản). D. Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).


Câu 28: Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nước nào theo đuổi chính sách đối ngoại “định hướng Đại
Tây Dương”?


A. Ấn Độ. B. Trung Quốc. C. Mỹ. D. Nga.
Câu 29: Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu bằng sự kiện nào?


A. Hiệp ước Bali được kí kết.


B. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN.


C. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 kí kết bản Hiến chương ASEAN.


D. Sau khi "vấn đề Campuchia" được giải quyết.


Câu 30: Nội dung nào khơng phải là biểu hiện của xu thế hịa hỗn Đơng - Tây?


A. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được kí kết.


B. Định ước Henxinki được kí kết.C. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết.


D. Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược được kí kết.


Câu 31: Thành tựu quan trọng nhất Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


A. Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.


B. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giớí.


C. Là nước đầu tiên có tàu cùng con người bay vịng quanh Trái Đất.


D. Chế tạo thành công bom nguyên tử.


Câu 32: Cơ hội tiêu diệt giặc sau chiến thắng Cầu Giấy (21 - 12 - 1873) của quân dân ta bị bỏ lỡ vì


A. Triều đình Huế đàn áp các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.


B. Thực dân Pháp ngày càng củng cố dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.


C. Triều đình Huế chủ động thương thuyết rồi kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất.


D. Thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm mọi cách thương lượng.


Câu 33: Nội dung nào là ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?


A. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.


B. Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành.C. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.


D. Tăng cường hệ thống Xã hội chủ nghĩa và ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới.


Câu 34: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) diễn ra đầu tiên ở nước nào?


A. Mĩ. B. Anh. C. Pháp. D. Đức.
Câu 35: Nội dung nào không phải là nguyên nhân ra đời của tổ chức ASEAN?


A. Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.(5)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5


C. Nhiều nước cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.


D. Những tổ chức hợp tác khu vực thế giới xuất hiện nhiều.


Câu 36: Có mấy nhận định đúng trong các nhận định sau:
- Mĩ giữ vai trò quyết định trong khối SEV.


- Năm 1945, ba nước giành được độc lập ở Đông Nam Á là: Việt Nam, Lào, Campuchia.
- Cu Ba được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”.


- Hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc chủ yếu của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
đấu tranh vũ trang.


A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.


Câu 37: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe


A. Đức, Áo - Hung. B. Anh, Pháp, Mĩ.


C. Đức, Nhật Bản, Italia. D. Anh, Pháp, Nga.


Câu 38: Bài học kinh nghiệm chủ yếu rút ra cho Việt Nam từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng
lập ASEAN sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


A. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.


B. Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay thế hàng nhập khẩu.


C. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế.


D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.


Câu 39: Đến đầu thập kỉ 70, nước nào là cường quốc công nghiệp đứng thứ tư trong thế giới tư bản?
A. Pháp. B. Nhật Bản. C. Cộng hòa Liên bang Đức. D. Anh.


Câu 40: Nhóm năm nước sáng lập ASEAN tiến hành chiến lược kinh tế hướng nội vào thời gian nào?
A. Sau khi giành được độc lập. . B. Sau khi thành lập ASEAN.


C. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai D. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai.


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1


1-B 2-C 3-B 4-D 5-D 6-A 7-A 8-B 9-D 10-D


11-B 12-A 13-A 14-C 15-A 16-B 17-D 18-D 19-B 20-C


21-B 22-C 23-C 24-C 25-B 26-C 27-D 28-D 29-A 30-A31-B 32-C 33-D 34-A 35-B 36-C 37-A 38-C 39-D 40-A


ĐỀ SỐ 2


Câu 1: Một trong những âm mưu của Mĩ trong thời kì 1954-1975 là biến miền Nam Việt Nam thành
A. thuộc địa kiểu mới. B. căn cứ quân sự duy nhất


C. thị trường xuất khẩu duy nhất. D. đồng minh duy nhất
Câu 2: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã(6)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6
C. bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến. D. làm thất bại chiến tranh đặc biệt


Câu 3: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là
A. triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.


B. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương
C. tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp.
D. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương


Câu 4: Trong khoảng những năm 50 của thế kỉ XX, nhân dân Cuba đấu tranh chống
A. chế độ độc tài thân Mĩ. B. thực dân Hà Lan.


C. thực dân Pháp. D. thực dân Anh.


Câu 5: Cuối năm 1953, thực dân Pháp chọn địa bàn nào sau đây để xây dựng thành tập đoàn cứ điểm
mạnh nhất Đông Dương?


A. Cao Bằng B. Điện Biên Phủ C. Đông Khê. D. Thất Khê.


Câu 6: Năm 1957, quốc gia nào sau đây phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo Trái Đất?


A. Thụy Điển. B. Hà Lan. C. Liên Xô. D. Thụy Sĩ.
Câu 7: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Nhân dân Việt Nam đã


A. xây dựng kinh tế nhà nước. B. xây dựng Mặt trận Việt Minh.
C. xây dựng nông thôn mới. D. xây dựng kinh tế tập thể.


Câu 8: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam đã


A. lập căn cứ địa cách mạng trong cả nước. B. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
C. biểu tình đưa u sách về dân sinh. D. tiến hành chiến tranh du kích cục bộ.
Câu 9: Tháng 6-1929, Đơng Dương Cộng sản đảng ra đời từ sự phân hóa của tổ chức cách mạng nào sau
đây?


A. Hội Liên hiệp thuộc địa. B. Đảng Dân chủ Việt Nam.
C. Việt Nam Quốc dân đảng D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.


Câu 10: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) có nội dung nào sau đây?
A. Chỉ tập trung đổi mới về văn hóa. B. Chỉ tập trung đổi mới về chính trị.
C. Chỉ đổi mới về tổ chức và tư tưởng D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.


Câu 11: Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, Nhân dân Việt
Nam thực hiện nhiệm vụ


A. điện khí hóa nơng nghiệp. B. phát triển kinh tế thị trường.


C. điện khí hóa nơng thơn. D. xây dựng đời sống mới.
Câu 12: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?A. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa. B. Mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng.
C. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh. D. Phát động khởi nghĩa Yên Bái.
Câu 13: Từ năm 1960 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?


A. Trì trệ kéo dài. B. Khủng hoảng nặng nề.


C. Suy thoái trầm trọng. D. Phát triển “thần kì”.


Câu 14: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định(7)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7
C. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh. D. lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân.
Câu 15: Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào năm 1950?


A. Ấn Độ. B. Việt Nam. C. Lào. D. Campuchia.


Câu 16: Tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên đã quyết định
A. thành lập Mặt trận Việt Minh. B. cải cách ruộng đất trong cả nước.


C. tiến hành đổi mới đất nước, D. Quốc ca là bài Tiến quân ca.


Câu 17: Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây là một trung tâm kinh tế-
tài chính lớn của thế giới?


A. Mĩ. B. Thái Lan. C. Phần Lan. D. Đan Mạch.


Câu 18: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. B. Quốc tế Cộng sản được thành lập.


C. Liên minh châu Âu được thành lập. D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.


Câu 19: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhân dân Việt Nam
đã


A. tiến hành giải quyết nạn đói. B. ứng dụng cơng nghệ cao vào sản xuất.
C. tiến hành cơng nghiệp hóa đất nước. D. tiến hành hiện đại hóa đất nước.


Câu 20: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Nhân dân Việt Nam thực hiện
khẩu hiệu nào sau đây?


A. Đánh đổ Trung Hoa Dân quốc. B. Đánh đố thực dân Anh.
C. Đánh đổ chính quyền Sài Gịn. D. Đánh đuổi phát xít Nhật.
Câu 21: Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân Việt Nam cho thấy


A. sự bất lực của quân đội Sài Gòn. B. nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” đã hoàn thành.
C. khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất cao. D. quân đội Sài Gịn đã tan rã hồn tồn.
Câu 22: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh


A. nhiều nước ở Đông Nam Á đã giành được độc lập.
B. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ.
C. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
D. trật tự hai cực Ianta đã sụp đổ hoàn toàn.


Câu 23: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh
hưởng ở địa bàn nào sau đây?


A. Đông Đức. B. Đông Âu. C. Đông Béclin. D. Tây Béclin.
Câu 24: Nội dung nào sau đây khơng phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong thời kì 1954-1975?


A. Miền Nam đã được giải phóng. B. Miền Nam chưa được giải phóngC. Miền Bắc đã được giải phóng D. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền.
Câu 25: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính
quyền Mĩ phải(8)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 8
D. ngừng hẳn viện trợ qn sự cho chính quyền và qn đội Sài Gịn.


Câu 26: Tháng 11-1993, lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan trọng nào sau đây?
A. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi sụp đổ. B. Libi được trao quyền tự trị.
C. Ai Cập được trao quyền tự trị. D. Angiêri được trao quyền tự trị.


Câu 27: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng
1930-1931 ở Việt Nam?


A. Pháp tăng cường khủng bố phong trào yêu nước Việt Nam.
B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp gay gắt.
C. Việt Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
D. Phát xít Nhật tăng cường khủng bố nhân dân Việt Nam.


Câu 28: Trong thời kì 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã


A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. B. xác định được con đường cứu nước đúng
đắn.


C. thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. thành lập Nha Bình dân học vụ.


Câu 29: Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa với đại diện Chính phủ Pháp khi


A. quân dân Việt Nam vẫn đang phát triển thế chủ động tiến công.B. Nhân dân Việt Nam đang cần thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng.
C. Trung Hoa Dân Quốc không đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc Việt Nam.
D. Chính phủ Pháp có thiện chí giữ gìn nền hịa bình ở Đơng Dương.


Câu 30: Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang có
chuyển biến nào sau đây?


A. Xu thế cải cách, mở cửa đang diễn ra mạnh mẽ.
B. Xu hướng hịa hỗn Đơng-Tây bắt đầu xuất hiện.


C. Các nước ASEAN đã thành những “con rồng” kinh tế châu Á.
D. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.


Câu 31: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong
giai đoạn 1945-1973?


A. Không chạy đua vũ trang với Liên Xơ. B. Có nguồn tài ngun thiên nhiên phong phú
C. Không phải chi ngân sách cho quốc phịng. D. Khơng phải viện trợ cho đồng minh


Câu 32: Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đề ra chủ trương


A. tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. B. thành lập Liên minh nhân dân
Việt-Miên-Lào.


C. thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương. D. phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
Câu 33: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho


A. tinh thần dân tộc của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa


B. thành cơng của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.(9)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 9
D. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương.


Câu 34: Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống
Vécxai-Oasinhtơn?


A. Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc.
B. Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới.
C. Được thiết lập từ quyết định của các cường quốc
D. Có hai hệ thống xã hội đối lập về quân sự.


Câu 35: Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có
hoạt động nào sau đây nhằm chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc
Việt Nam?


A. Khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ với cách mạng thế giới.
B. Trực tiếp tạo ra sự phân hóa trong các tổ chức tiền cộng sản.
C. Bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Xây dựng và phát triển tổ chức cách mạng phù hợp.


Câu 36: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) đánh dấu bước phát
triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã


A. quyết định thành lập khối đồn kết chiến đấu của nhân dân Đơng Dương
B. khẳng định sứ mệnh của tổ chức chính trị cầm quyền trong kháng chiến.


C. chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến.
D. quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.Câu 37: Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân
tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều


A. đấu tranh chống lại kẻ thù của dân tộc. B. sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.
C. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. D. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng
đầu.


Câu 38: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) có tác động
nào sau đây đến Việt Nam?


A. Tạo điều kiện cho giai cấp công nhân ra đời. B. Tạo cơ sở cho khuynh hướng tư sản xuất
hiện.


C. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ hồn tồn. D. Cơ cấu giai cấp chuyển biến sâu sắc hơn.
Câu 39: Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đã khẳng định


A. lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vơ sản đang hình thành.
B. phong trào dân tộc cần được dẫn dắt bởi lực lượng xã hội tiên tiến.
C. giai cấp tư sản không đủ khả năng lãnh đạo phong trào dân tộc.
D. những điều kiện để thành lập một chính đảng vơ sản đang chín muồi.


Câu 40: Năm 1972, Liên Xơ và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM)
và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược (SALT-1) đã(10)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 10
C. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toàn.


D. chuyển quan hệ hai nước từ thể đối đầu sang đồng minh chiến lược.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 21. A 2. C 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D


11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. D


21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A


31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B


ĐỀ SỐ 3


Câu 1: Lãnh tụ chính của Việt Nam Quốc dân đảng là


A. Phạm Tuấn Tài. B. Nguyễn Khắc Nhu. C. Phó Đức Chính. D. Nguyễn Thái Học.
Câu 2: Lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là


A. Mao Trạch Đông. B. Tôn Trung Sơn. C. Hồng Tú Tồn. D. Đặng Tiểu Bình.
Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc, thất bại thuộc về các nước
A. I-ta-li-a, Đức, Nhật. B. Anh, Pháp, Mĩ. C. Đức, Anh, Nhật. D. Anh, Mĩ, Liên Xô.
Câu 4: Cơ quan nào của Liên Hợp quốc đóng vai trị duy trì hịa bình, an ninh thế giới ?
A. Đại hội đồng. B. Ban Thư ký. C. Hội đồng Bảo an. D. Tòa án Quốc tế.


Câu 5: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 2-1930) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, được tổ
chức ở đâu ?


A. Thượng Hải – Trung Quốc. B. Quảng Châu – Trung Quốc.
C. Mã Cao – Trung Quốc. D. Hương Cảng – Trung Quốc.


Câu 6: Chiến thắng nào của quân dân ta ở miền Nam đã mở ra cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà
diệt” ?A. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) B. Chiến thắng Núi Thành (Quảng Nam).
C. Chiến thắng xuân Mậu Thân (1968). D. Chiến thắng mùa khô 1965 – 1966.
Câu 7: Người sáng lập ra nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ngày 1-10-1949) là
A. Tập Cận Bình. B. Mao Trạch Đơng. C. Tơn Trung Sơn. D. Đặng Tiểu Bình.


Câu 8: Cuộc chiến đấu ác liệt nhất của quân và dân ta trong các độ thị Bắc vĩ tuyến 16 là ở
A. Hải Phòng. B. Hà Nội. C. Vinh. D. Huế.


Câu 9: Sau Chiến tranh lạnh, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh chiến lược lấy
A. phát triển khoa học – công nghệ làm trọng điểm.


B. phát triển quan hệ đối ngoại làm trọng điểm.
C. phát triển kinh tế làm trọng điểm.


D. phát triển quân sự làm trọng điểm.


Câu 10: Từ cuối thập kỉ 90 của thế kỷ XX đến nay, Liên minh châu Âu (EU) trở thành
A. liên kết tài chính – thương mại lớn nhất thế giới.(11)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 11
Câu 11: Giữa năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, Người


chọn


A. đi đến các nước phương Tây. B. đi đến các nước châu Mĩ.
C. đi đến các nước phương Đông. D. đi đến các nước châu Phi.
Câu 12: Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã


A. lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
C. lật đổ nền quân chủ lập hiến.


D. lật đổ các Xô viết công nhân – nông dân – binh lính.


Câu 13: Đâu khơng phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc ?


A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hịa bình.


D. Được can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.


Câu 14: Đâu là chính đảng đầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc gia nhập trong quá trình hoạt động tìm đường
cứu nước ?


A. Đảng Cộng sản Pháp. B. Đảng Xá hội Dân chủ Pháp.
C. Đảng Xã hội Pháp. D. Đảng Dân chủ Pháp.


Câu 15: Từ tháng 3 – 1938 đến tháng 11 – 1939, hình thức tập hợp lực lượng của cách mạng Đơng
Dương có tên gọi


A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.


C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trân dân tộc phản đế Đông Dương.


Câu 16: Với việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, thực dân Pháp đã phải


A. công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.


B. công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
C. công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.


D. công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập tự do.


Câu 17: Chiến dịch phản công đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược và can thiệp Mĩ (1946-1954)


A. chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947.
C. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.


D. Chiến dịch Hịa Bình đơng – xn năm 1951-1952.


Câu 18: Nhân tố nào sau đây không phải là nguyên nhân tạo nên hiện tượng “thần kỳ” Nhật Bản trong
những năm 1952 – 1973 ?(12)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 12
C. Các cơng ty Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa trông rộng.


D. Nhật Bản là quốc gia hải đảo không bị chiến tranh tàn phá.


Câu 19: Chiến thắng nào của quân và dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến
tranh xâm lược Việt Nam ?


A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.


B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.


C. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).


D. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.


Câu 20: Ý nghĩa nào sau đây không thuộc về thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) của
quân và dân miền Nam ?


A. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến cơng.
B. Giáng một địn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.


C. Làm phá sản chiến lược “chiến tranh một phía” của Mĩ.


D. Làm thất bại hoàn toàn thủ đoạn dồn dân lập “Ấp chiến lược’ của Mĩ.


Câu 21: Lực lượng vũ trang có vai trị như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khới nghĩa tháng
Tám năm 1945 ở Việt Nam ?


A. lực lượng xung kính trong cuộc Tổng khởi nghĩa.
B. lực lượng chiếm đa số trong cuộc Tổng khởi nghĩa.


C. lực lượng luôn đi bên để hỗ trợ và bảo vệ lực lượng chính trị.
D. lực lượng quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.


Câu 22: Nội dung nào sau đây khơng phải là chính sách đối ngoại của Mĩ dười thời Tổng thống B.
Clintơn (1991 – 2000) ?


A. tích cực chạy đua vũ trang, mở rộng quy mơ và mức độ cuộc Chiến tranh lạnh.
B. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước.
C. Tăng cương khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.
D. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu.Câu 23: Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4 – 3 đến 24 – 3 – 1975) thắng lợi đã có ý nghĩa chiến lược như thế
nào đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ?


A. Góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ.
B. Chọc thủng tuyến phòng thủ chiến lược của địch ở Tây Nguyên.
C. Củng cố quyết tâm để ta hồn thành giải phóng miền Nam.
D. Đưa cách mạng sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược.


Câu 24: Qua phong trào đấu tranh dân chủ 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thấy được
những hạn chế


A. về xây dựng khối liên minh công nông.


B. về sử dụng hình thức và phương pháp đấu tranh.
C. về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
D. về công tác mặt trận, về vấn đề dân tộc.(13)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 13
A. Do thực dân Pháp lúc bấy giờ còn rất mạnh.


B. Sự phân hóa trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn.


C. Dựa vào tầng lớp văn thân, sĩ phu, ít dựa vào quần chúng nhân dân.
D. Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời, kìm hãm sự sự phát triển xã hội.


Câu 26: Chính sách đối ngoại giữ thái độ “trung lập” của chính quyền Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đối với
những xung đột bên ngồi nước Mĩ trong những năm 1933-1939 đã góp phần


A. ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít.


B. đẩy nhanh sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai.
C. khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động.
D. làm chậm sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai.


Câu 27: Việc Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan” (tháng 6 – 1947) đã làm cho châu Âu
A. phân chia làm hai phe đối lập nhau về kinh tế và chính trị.


B. bước vào cuộc chạy đua vũ trang quyết liệt nhất.


C. bước vào cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước Tây Âu.
D. lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính.


Câu 28: Sự giống nhau chủ yếu trong tư tưởng cách mạng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là
A. phương pháp. B. kẻ thù trước mắt. C. khuynh hướng. D. mục đích.


Câu 29: Mục tiêu nào quan trọng nhất khi Đảng và Chính phủ ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm
1950 ?


A. khai thông đường liên lạc quốc tế.
B. mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
C. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
D. giảnh quyền chủ động trên chiến trường.


Câu 30: Quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam là quyết định
của


A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951)
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (3-1935)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (6-1960)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976)Câu 31: Với việc ký Hiệp ước Hác măng với thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chính thức biến
Việt Nam từ một quốc gia phong kiến độc lập thành


A. quốc gia nửa thuộc địa, nửa phong kiến. B. quốc gia thuộc địa, nửa phong kiến.
C. quốc gia phong kiến thuộc địa. D. quốc gia phong kiến phụ thuộc.


Câu 32: Theo Hiệp ước Bali (2 – 1976), nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ?


A. hợp tác phát triển hiệu quả các lĩnh vực an ninh, quốc phịng.
B. tơn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
C. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hịa bình.(14)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 14
Câu 33: Từ việc đổi tên Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt


Nam (10 – 1930), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2 – 1951), thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập
đồng minh (5 – 1941), chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979, tình hình Biển
Đơng hiện nay, giúp Việt Nam thấm nhuần sâu sắc quan điểm nào sau đây ?


A. Cách mạng là sự nghiệp của quân chúng nhân dân.


B. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.


C. Khơng có đồng minh và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là vĩnh viễn.
D. Phải luôn coi trọng và đặt quan hệ với các nước láng giềng là trên hết.


Câu 34: Nhận định nào phản ánh đúng nhất khi nói về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975)
của nhân dân Việt Nam ?A. Là cuộc chiến tranh chịu sự tác động của hai phe trong Chiến tranh lạnh.
B. Là cuộc chiến tranh xâm lược thuần túy của chủ nghĩa đế quốc.


C. Là cuộc chiến tranh chống lại tên đế quốc hùng mạnh nhất thế giới.
D. Là cuộc chiến tranh chênh lệch nhất về tương quan lực lượng.


Câu 35: Quan điểm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dị cụ Huỳnh Thúc Kháng
trước khi Người sang thăm nước Pháp trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với tình thế “ngàn cân
treo sợi tóc” (1945 – 1946), được hiểu là


A. cái “bất biến” là độc lập, cái “ứng vạn biến” là chính sách đối nội.


B. cái “bất biến” là quyền tự do của nhân dân, cái “ứng vạn biến” tùy hoàn cảnh.
C. cái “bất biến” là độc lập, cái “ứng vạn biến” là tùy hoàn cảnh và sự việc cụ thể.
D. cái “bất biến” là vai trò lãnh đạo của Đảng, cái “ứng vạn biến” tùy hoàn cảnh.


Câu 36: Mỗi quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với Hiệp định Giơ – ne - vơ và chiến
thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 với Hiệp định Pair (1973) là biểu hiện sinh động của nghệ
thuật quân sự:


A. Kết hợp đấu tranh giữa ba vùng chiến lược miền núi, nông thôn và đô thị.
B. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận quận sự - chính trị - ngoại giao.


C. Kết hợp tiến cơng địch dưới mặt đất với tiến công địch trên không.
D. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.


Câu 37: Từ sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ ở ba miền đất nước (trong năm 1929),
sau đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã để lại cho cách mạng Việt Nam bài
học gì ?A. Kiên quyết đấu tranh các quan điểm phi vô sản.
B. Thống nhất tư tưởng trước, thống nhất tổ chức sau.
C. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.
D. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.


Câu 38: Từ lịch sử chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong quá khứ cũng như công
cuộc phát triển đất nước hiện nay, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải luôn luôn thấm nhuần quan điểm
A. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân. Nhân dân làm nên lịch sử.(15)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 15
C. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi ích của Đảng là trên hết.


D. Sự nghiệp cách mạng là của giai cấp công nhân, trên cơ sở liên minh công nông.


Câu 39: Từ những hạn chế của Hiệp định Giơ – ne – vơ năm 1954 về Đông Dương và những thắng lợi
trọn vẹn của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, đã chỉ ra cho cách mạng Việt Nam kinh nghiệm quý
báu gì ?


A. phải dựa vào các nước lớn để đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.
B. không để các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của mình.


C. đấu tranh ngoại giao phải đặt trong hồn cảnh chung ba nước Đơng Dương.
D. đấu tranh ngoại giao phải kết hợp với đấu tranh chính trị.


Câu 40: Nhận định nào sau đây không phản ánh đầy đủ khi nói về mỗi quan hệ quốc tế hiện nay ?
A. Xu thế tồn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến các nước.


B. Nội chiến, chủ nghĩa li khai vẫn diễn ra ở nhiều nơi.C. Quan hệ giữa các nước lớn với các nước vừa và nhỏ ngày càng tin cậy.
D. Chủ nghĩa khủng bố trở thành mối đe dọa thường trực hịa bình thế giới.


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3


1 D 11 A 21 C 31 B


2 B 12 A 22 A 32 A


3 A 13 D 23 D 33 C


4 C 14 C 24 D 34 A


5 D 15 B 25 D 35 C


6 A 16 C 26 C 36 B


7 B 17 B 27 A 37 B


8 B 18 D 28 D 38 A


9 C 19 B 29 C 39 B


10 D 20 D 30 A 40 C


ĐỀ SỐ 4


Câu 1. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là?


A. Khởi nghĩa Bãi Sậy . B. Khởi nghĩa Ba Đình.


C. Khởi nghĩa Hương Khê . D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.


Câu 2: Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là(16)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 16
C. tăng cường nhập khẩu. D. nhanh chóng xóa bỏ nghèo


nàn, lạc hậu.


Câu 3: Quốc gia đầu tiên phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái bay vịng quanh Trái Đất là


A. Anh. B. Pháp. C. Mỹ. D. Liên Xô.
Câu 4: Điểm nào dưới đây là sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu
vực Mĩ Latinh:


A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh để giải phóng giai cấp.


B. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lung


lay tận gốc, khu vực Mĩ Latinh chưa làm được điều đó.


C. Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ


nghĩa thực dân mới.


D. Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh ôn hòa


Câu 5: Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực
Xô - Mỹ? A. Anh. B. Đức. C. Pháp. D. Hy
Lạp.Câu 6: Tháng 4 - 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi, đã
đánh dấu:


A. Sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man ở châu Phi.


B. Chấm dứt chế độ độc tài quân sự ở châu Phi.


C. Bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.


D. Chấm dứt chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi.


Câu 7: Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là


A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.


B. Dân tộc bình đẳng, dân quyền cơng bằng, dân sinh hạnh phúc.


C. Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.


D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.


Câu 8: Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:


A. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.


B. góp phần gìn giữ hịa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.


C. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.


Câu 9: Từ sau chiến tranh thế giới II, Liên Xô đạt được thành tựu nào là quan trọng nhất?


A. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.


B. Năm 1972, sản lượng công nghiệp tăng 321 lần.


C. Năm 1957, phóng thành cơng vệ tinh nhận tạo của Trái đất.


D. Đến nửa đầu những năm 70 là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.


Câu 10. Người được nhân dân phong danh hiệu “Bình Tây Đại Nguyên soái” là
A. Nguyễn Hữu Huân B. Trương Định.(17)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 17
Câu 11: Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm?


A. Chủ nghĩa thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc
cho vay lãi.


C. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. D. Chủ nghĩa quân phiệt.


Câu 12. Chủ trương cứu nước của cụ Phan Bội Châu là


A. chống Pháp và phong kiến.


B. dùng bạo lực giành độc lập.


C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.


Câu 13: Trong q trình thực hiện chiến lược tồn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000,
Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?


A. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.


B. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.


C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.


Câu 14: Trung Quốc là nước đứng thứ mấy có tàu và người bay vào vũ trụ?


A. thứ ba. B. thứ tư. C. thứ hai. D. thứ nhất.
Câu 15: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (1954) đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng
dân tộc của nước nào ở châu Phi?


A. Angiêri. B. Tuynidi. C. Ăngôla D. Ai Cập.
Câu 16: Nét nổi bật trong sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


A. thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh.


B. phát triển ngang bằng với các nước châu Âu.


C. phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.


D. suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho quốc phòng.Câu 17: Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là


A. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.


B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia


C. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma


D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.


Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng về khu vực Đông Bắc Á?


A. Là khu vực rộng, đông dân nhất thế giới và có nguồn tài nguyên phong phú.


B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan là ba trong bốn con rồng kinh tế của châu Á.


C. Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.


D. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.


Câu 19: Từ năm 1995, Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới nhờ tiến hành cuộc cách
mạng(18)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 18
Câu 20: Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 - 1975 là


A. Chung kẻ thù và những mốc thắng lợi quan trọng .


B. Chung kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo.C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản.


D. Giành độc lập và đi lên XHCN.


Câu 21. Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian diễn ra.
1. Hiệp ước Nhâm Tuất.


2. Pháp nổ súng tấn công Gia Định.
3. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì.
4. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.


A. 2,1,4,3. B. 2,1,3,4. C. 2,4,3,1. D. 2,4,1,3.


Câu 22. Sau Hiệp định Pa ri 1973 về Việt Nam, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách
mạng vì


A. ở miền Nam có hai chính quyền, hai qn đội, hai vùng kiểm sốt…


B. quân Mĩ và đồng minh của Mĩ rút khỏi miền Nam.


C. vùng giải phóng được mở rộng và phát triển về mọi mặt.


D. miền Bắc đã chi viện cho miền Nam một khối lượng lớn về nhân lực và vật lực.


Câu 23: Lợi thế cơ bản mà cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại cho nước Mĩ là


A. Liên Xô – đối thủ của Mĩ bị chiến tranh tàn phá nặng nề.


B. thu được nhiều lợi nhuận từ bn bán vũ khí.C. các nước tư bản châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.


D. không bị chiến tranh tàn phá.


Câu 24: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ được


A. chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.


B. chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp vơ sản.


C. chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Nga phát triển.


D. chế độ Nga hồng Nicơlai II, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga


Câu 25: "Phương án Maobáttơn" của thực dân Anh có nội dung chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia
nào trên cơ sở tôn giáo?


A. Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Ápganixtan của người theo Hinđu giáo.


B. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.


C. Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Pakistan của người theo Ấn Độ giáo.


D. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Ápganixtan của người theo Hồi giáo.


Câu 26: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là


A. chính sách trung lập của Mĩ. B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địaC. Thái tử Áo - Hung bị ám sát. D. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.


Câu 27: Cho các sự kiện:(19)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 19
(2). Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới.


(3). Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương cải cách lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.


A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (2), (1), (3). D. (3), (2), (1).
Câu 28: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh
thế giới thứ hai?


A. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu.


B. Tận dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật để cải tiến cơ cấu hợp lí, nâng cao năng suất, hạ giá


thành sản phẩm.


C. Chi phí cho quốc phịng thấp nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế .


D. Vai trị quản lí điều tiết của nhà nước


Câu 29: Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


A. xâm lược các nước ở khu vực châu Á.


B. bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩaC. lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO.


D. thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.


Câu 30: Từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX trở đi, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến
lược gì?


A. Cơng nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo. B. Hịa bình, trung lập.


C. Cơng nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. D. Cam kết và mở rộng.
Câu 31: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ
hai để đẩy mạnh sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?


A. Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các nước khác


B. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên


C. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.


D. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật.


Câu 32: Trong 20 năm đầu (1885-1905) Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:
A. Vũ trang. B. Bạo động. C. Bạo lực. D. Ôn hòa.


Câu 33: Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính sách ngoại giao như thế
nào?


A. Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á. B. Hịa bình, trung lập


C. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. D. Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đếquốc Mĩ.


Câu 34: Sự kiện nào sau đây khơng thuộc thời kì cao trào “kháng Nhật cứu nước”?


A. Khởi nghĩa Ba Tơ. B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc.


C. “Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói”. D. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt


Minh.


Câu 35: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là(20)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 20


B. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngồi nước.


C. thực hiện chính sách đa ngun, đa đảng.


D. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.


Câu 36: Mĩ Latinh được gọi là “lục địa bùng cháy” sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì


A. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.


B. thường xuyên xảy ra cháy rừng.


C. có nhiều núi lửa hoạt động.


D. có cách mạng Cuba bùng nổ và 17 nước giành được độc lập năm 1960.Câu 37: Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau CTTG II là gì?


A. Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính thế giới. B. Đã giành được độc lập.


C. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC). D. Là thành viên của tổ chức


ASEAN.


Câu 38: Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga


A. phát triển với tốc độ cao. B. kém phát triển và suy thối.
C. có sự phục hồi và phát triển. D. lâm vào trì trệ và khủng hoảng.
Câu 39: Quốc gia nào trở thành nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh?


A. Li-bê-ri-a B. Cu-ba C. Ha-i-ti. D. Ê-ti-ơ-pi- a.
Câu 40: Chính sách kinh tế mới ra đời khi nước Nga Xô viết


A. bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.


B. đã hoàn thành cải cách ruộng đất.


C. bước vào thời kỳ hịa bình, xây dựng đất nước trong hồn cảnh cực kỳ khó khăn.


D. bước vào thời kỳ ổn định kinh tế, chính trị.


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4


1C 2D 3D 4C 5B 6A 7A 8B 9D 10B11C 12B 13A 14A 15A 16C 17D 18C 19A 20B


21B 22B 23B 24D 25B 26B 27C 28C 29D 30A


31D 32D 33B 34B 35B 36A 37B 38C 39C 40C


ĐỀ SỐ 5


Câu 1: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã


A. làm thất bại chiến tranh tổng lực. B. làm thất bại chiến tranh cục bộ.


C. làm thất bại chiến tranh đặc biệt. D. cho thấy bộ đội chủ lực ngày càng trưởng
thành.


Câu 2: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là
A. triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.


B. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.


D. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương.(21)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 21


A. Lào. B. Cuba. C. Indônêxia. D. Campuchia.


Câu 4: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam đã


A. gửi yêu sách về dân sinh, dân chủ. B. tiến hành chiến tranh du kích cục bộ.


C. lập căn cứ địa cách mạng trong cả nước. D. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Câu 5: Một trong ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam trong năm 1929 là


A. Hội Phục Việt. B. Việt Nam Quốc dân đảng.


C. Đông Dương Cộng sản đảng. D. Đảng Dân chủ Việt Nam.
Câu 6: Từ năm 1952 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?


A. Khủng hoảng. B. Trì trệ. C. Suy thối. D. Phát triển.
Câu 7: Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, Nhân dân Việt
Nam thực hiện nhiệm vụ


A. phát triển kinh tế thị trường. B. bài trừ mê tín dị đoan.
C. điện khí hóa nơng nghiệp. D. điện khí hóa nơng thơn.


Câu 8: Một trong những âm mưu của Mỹ trong thời kì 1954-1975 là biến miền Nam Việt Nam thành
A. thị trường xuất khẩu duy nhất. B. căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương.
C. đồng minh duy nhất. D. căn cứ quân sự duy nhất.


Câu 9: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhân dân Việt Nam
đã


A. tiến hành hiện đại hóa đất nước. B. tiến hành cơng nghiệp hóa đất nước.
C. thực hiện phong trào xóa nạn mù chữ. D. ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Câu 10: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) có nội dung nào sau đây?


A. Chỉ tập trung đổi mới về văn hóa. B. Chỉ đổi mới về tổ chức và tư tưởng.
C. Chỉ tập trung đổi mới về chính trị. D. Đổi mới kinh tế là trọng tâm.
Câu 11: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Nhân dân Việt Nam đãA. xây dựng kinh tế tập thể. B. xây dựng nông thôn mới.
C. xây dựng kinh tế nhà nước. D. xây dựng căn cứ địa cách mạng.


Câu 12: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?
A. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh. B. Xuất bản báo Thanh niên.
C. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa. D. Phát động khởi nghĩa Yên Bái.


Câu 13: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919 – 1930?
A. Liên minh châu Âu được thành lập. B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
C. Nước Nga Xô viết ra đời. D. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.


Câu 14: Trong khoảng nửa sau những năm 40 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây nắm 3/4 dự trữ vàng
của thế giới?


A. Mĩ. B. Đan Mạch. C. Thái Lan. D. Phần Lan.


Câu 15: Năm 1949, quốc gia nào sau đây phá vỡ thể độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ?


A. Hà Lan. B. Thụy Sĩ. C. Thụy Điển. D. Liên Xô.
Câu 16: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định(22)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 22
B. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân,


C. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.
D. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.


Câu 17: Để làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp, tháng 12-1953 Bộ Chính trị Trung
ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch nào sau đây?A. Biên giới thu-đông. B. Điện Biên Phủ.


C. Hồ Chí Minh. D. Việt Bắc thu-đông.


Câu 18: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân nào sau đây đề ra “phương án Macbáttơn” để thực hiện
ở Ấn Độ?


A. Bỉ. B. Anh. C. Tây Ban Nha. D. Bồ Đào Nha.


Câu 19: Tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên đã
A. tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


B. cải cách ruộng đất trong cả nước.


C. thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
D. tiến hành đổi mới đất nước.


Câu 20: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Nhân dân Việt Nam đã thực hiện
phong trào nào sau đây?


A. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói. B. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.
C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn. D. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo.
Câu 21: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong
giai đoạn 1945-1973?


A. Thu được nhiều lợi nhuận từ bn bán vũ khí. B. Không chạy đua vũ trang với Liên Xô.
C. Không phải chi ngân sách cho quốc phịng. D. Khơng phải viện trợ cho đồng minh.
Câu 22: Việt Nam bắt đầu thực hiện cơng cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang có
chuyển biến nào sau đây?A. Các nước ASEAN đã thành những “con rồng” kinh tế châu Á.
B. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.


C. Xu hướng hịa hỗn Đông-Tây bắt đầu xuất hiện.


D. Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ.


Câu 23: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính
quyền Mĩ phải


A. “xuống thang” chiến tranh và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam.
B. “xuống thang” chiến tranh và chấp nhận đến đàm phán ở Pari.
C. tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
D. ngừng hẳn viện trợ qn sự cho chính quyền và qn đội Sài Gịn.


Câu 24: Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đề ra chủ trương(23)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 23
C. thành lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào. D. thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng


minh.


Câu 25: Trong thời kì 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã
A. thành lập Nha Bình dân học vụ.


B. soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
D. thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Câu 26: Nội dung nào sau đây khơng phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong thời kì 1954-1975?
A. Cách mạng miền Nam luôn ở thể tiến công. B. Miền Nam chưa được giải phóng.


C. Miền Bắc đã được giải phóng. D. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền.
Câu 27: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh


A. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
B. một số tổ chức hợp tác mang tính khu vực đã ra đời.
C. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ.
D. trật tự hại cực Ianta đã sụp đổ hoàn toàn.


Câu 28: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng
1930-1931 ở Việt Nam?


A. Nhật tiến hành cuộc đảo chính Pháp trên tồn Đơng Dương.
B. Pháp tăng cường khủng bố phong trào yêu nước Việt Nam.
C. Việt Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.


Câu 29: Năm 1960 được ghi nhận là “Năm châu Phi” với sự kiện nào sau đây?
A. Libi được trao quyền tự trị. B. Ai cập được trao quyền tự trị.


C. Angiêri được trao quyền tự trị. D. 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Câu 30: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh
hưởng ở địa bàn nào sau đây?


A. Đông Béclin. B. Đông Âu. C. Đông Đức. D. Tây Âu.
Câu 31: Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng
hịa với đại diện Chính phủ Pháp khiA. Nhân dân Việt Nam đang tránh việc đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc.
B. Chính phủ Pháp có thiện chí giữ gìn nền hịa bình ở Đơng Dương.


C. qn dân Việt Nam vẫn đang phát triển thể chủ động tiến công.


D. Trung Hoa Dân quốc không đồng ý cho quân Pháp ra miền Bắc Việt Nam.
Câu 32: Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân Việt Nam cho thấy(24)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 24
A. dựa vào lực lượng chính trị quần chúng. B. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng


đầu.


C. sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang. D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
Câu 34: Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống


VécxaiOasinhtơn?


A. Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc. B. Được thiết lập từ quyết định của các cường
quốc.


C. Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới. D. Có hai hệ thống xã hội đối lập về kinh tế.
Câu 35: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) đánh dấu bước phát
triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã


A. quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương.


B. đề ra nhiệm vụ phát triển những cơ sở của chế độ mới để tiến lên chủ nghĩa xã hội.
C. chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến.
D. tiến hành thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.Câu 36: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho
A. sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đồn kết dân tộc.


B. thành cơng trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt”.
C. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.


D. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 37: Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đã khẳng định


A. giai cấp tư sản không đủ khả năng lãnh đạo phong trào dân tộc.
B. phong trào dân tộc cần hướng đến một ngọn cờ cứu nước mới.


C. lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vơ sản đang hình thành
D. những điều kiện để thành lập một chính đảng vơ sản đang chín muồi.


Câu 38: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) có tác động
nào sau đây đến Việt Nam?


A. Tạo cơ sở cho khuynh hướng tư sản xuất hiện.
B. Tạo điều kiện cho giai cấp công nhận ra đời.
C. Quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ hồn tồn.
D. Cơ cấu xã hội chuyên biên sâu sắc hơn.


Câu 39: Năm 1972, Liên Xơ và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM)
và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược (SALT-1) đã


A. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn tồn.
B. làm cho tồn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế.
C. chuyển quan hệ hai nước từ thể đối đầu sang đồng minh chiến lược.


D. góp phần làm giảm tình trạng đối đầu trong quan hệ quốc tế.(25)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 25
A. Trực tiếp tạo ra sự phân hóa trong các tổ chức tiền cộng sản.


B. Bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ với cách mạng thế giới.
D. Gây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt.


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5


1. B 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D


11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A 20. A


21. A 22. D 23. D 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D(26)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 26
Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội


dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi
về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh
tiếng.


I.Luyện Thi On


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây
dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường


PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các
môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham
khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia


-
-
-
-
-

×