Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

LTVC Noi cac ve cau ghep bang quan he tu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (729.76 KB, 10 trang )

(1)


(2)

Thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2009


Luyện từ và câuNối các vế câu ghÐp b»ng quan hÖ tõPhân tích cấu tạo của câu ghép sau :


Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn


rất chăm làm .C
â
u


Câu ghép sử dụng cặp quan hệ từ chẳng


những

.mà

..thể hiện quan hệ tăng


tiến.
(3)

2. Tìm thêm những câu ghép sử dụng quan


hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến:-Hiền không chỉ chăm học mà bạn ấy


còn chăm làm.-Không những Hùng học giỏi mà bạn ấy


còn chăm thể thao.-Chng nhng hoa hng p m nú cũn


thm.không chỉ
Không những
(4)

*

Ghi nhí

:§Ĩ thĨ hiện quan hệ tăng tiến giữa cácvế câu ghép ,ta có thể nối chúng bằng


một trong các cặp quan hệ từ :không những

.;chẳng những
(5)

Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan
hệ tăng tiến trong mẩu trun vui sau:


Ng ời lái xe đãng trí


Một đàn ông hốt hoảng gọi điện đến đồn công an :
-A lô! Xin các anh đến giúp tôi ngay!Tôi đã khóa
cửa xe cẩn thận nh ng bọn trộm vẫn đột nhập vào
xe của tôi.Bọn bất l ơng ấy khơng chỉ ăn cắp tay lái
mà chúng cịn lấy ln cả bàn đạp phanh.Thật


kh«ng thĨ t ëng t îng næi!


Lát sau ,khi hai cảnh sát vừa đ ợc phái đi thì trực
ban của đồn lại nhận đ ợc một cú điện thoại:(6)

Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan
hệ tăng tiến trong mẩu truyện vui sau:Ng ời lái xe đãng trí


Một đàn ơng hốt hoảng gọi điện đến đồn công an :
-A lơ! Xin các anh đến giúp tơi ngay!Tơi đã khóa
cửa xe cẩn thận nh ng bọn trộm vẫn đột nhập vào
xe của tôi.Bọn bất l ơng ấy không chỉ ăn cắp tay lái
mà chúng cịn lấy ln c bn p phanh.Tht


không thể t ởng t ợng næi!


Lát sau ,khi hai cảnh sát vừa đ ợc phái đi thì trực
ban của đồn lại nhận đ ợc một cú điện thoại:(7)

T×m quan hệ từ thích hợp với mỗi ô trống :


a, Tiếng c ời ..đem lại nhiều niềm vui
cho mọi ng ờinó còn là một liều thuốc tr ờng
sinh.


b,..hoa sen đẹp……….nó cịn t ợng tr ng
cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.


c,Trong năm học này,học sinh tiểu học…………học
tập trên lớp…….các em còn tham gia lao động,vệ
sinh lm p mụi tr ng.


Không chỉKhông những mà(8)

Trò chơi : Ai nhanh ai đúng(9)

Lan


Nam


Mai(10)×