Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

DIEN VAN KY NIEM 20 11 CHI TIET

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.19 KB, 7 trang )

(1)

TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2010
Kính thưa: Các quí vị đại biểu


Thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh


Hịa chung với khơng khí của tồn đảng,tồn qn và tồn dân ta đang
sôi nổi lập thành tích quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết của
đảng,chào đón kết quả kì họp thứ 2 quốc hội khóa XII nước cộng hịa XHCN
Việt Nam,trịn một năm Việt Nam gia nhập WTO tiến xa hơn trên con đường
phát triển,đất nước đang hội nhập vào thế giới rộng lớn.Trong khí thế tưng
bừng đó,hơm nay cùng với nhân dân cả nước hướng về 20/11 ngày nhà giáo
Việt Nam ĐảngUûy,HĐND,UBND,UBMTTQ và ban đại diện cha mẹ học
sinh xã long trọng tổ chức kỉ niệm,đây là dịp để mọi người tơn vinh và bày
tỏ lịng biết ơn sâu sắc đối với các thầy giáo,cô giáo đã không ngừng phấn
đấu vì sự nghiệp trồng người.


Kính thưa các quí vị đại biểu,Đảng ta đã xác định,phát triển giáo dục là
quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
nghiệp cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước,là điều kiện để phát huy
nguồn lực con người.Đây là trách nhiệm của tồn Đảng,tồn dân trong đó
nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nịng cốt có vai trị quan
trọng.Trong lịch sử nước ta,tơn sư trọng đạo là truyền thống quí báu của dân
tộc,nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân u mến,biết ơn và kính trọng.Đó
là một trong nền văn hóa lâu đời nhất và đáng trân trọng nhất,đậm đà bản
sắc dân tộc.Bởi vậy từ thời xa xưa đã có câu:“Nhất tự vi sư,bán tự vi sư”coi
một chữ cũng nhờ thầy,nữa chữ cũng ơn thầy.Mỗi năm cứ đến ngày này trong
mỗi chúng ta lại trào dâng những tình cảm thiêng liêng nhất.(2)

từ truyền thống thiêng liêng và cao cả đó hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa
XHCN Việt Nam sớm ra quyết định 167/HĐBT ngày 28 tháng 9 năm 1982
lấy 20/11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam để tỏ lòng biết ơn các thế


hệ thầy cô giáo và ngày 20/11/1982 ngày nhà giáo Việt Nam đầu tiên được
tổ chức trọng thể trong cả nước.Từ đó đến nay các trường học,các địa phương
từ nông thôn đến thành thị đều nhiệt liệt hưởng ứng và sơi nổi tổ chức ngaỳ
nhà giáo Việt Nam.Chính ngày này đã trở thành ngày hội giáo giới của toàn
dân,ngày lễ truyền thống quốc gia của dân tộc Việt Nam,đây là một động lực
lớn thúc đẩy xã hội hóa giáo dục.Qua ngày này chúng ta ôn lại truyền thống
tốt đẹp của nhà giáo cũng như những thành tích đã đạt được trong thời gian
qua,để từ đó phấn đấu hơn nữa, tạo nên những thành tích mới nhằm từng
bước giáo dục thế hệ trẻ,tương lai của đất nước một cách hoàn thiện
hơn,chuẩn mực hơn theo đúng mục tiêu giáo dục của Đảng:Là đào tạo con
người Việt Nam phát triển tồn diện:Đức trí,thể,mỹ trung thành với lí tưởng
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Cũng từ ngày này các thầy cô giáo tự
nhắc nhở mình hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm,hồn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao làm trịn sứ mệnh vẻ vang mà đảng và nhân dân đã tin
giao.


Kính thưa :(3)

cao thượng,tâm hồn trong sáng,cốt cách thanh cao,không bị cám dỗ bởi tiền
tài danh vọng,nhiều thế hệ thầy giáo Việt Nam giàu lịng u nước biết gìn
giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc như :Chu Văn An sáng ngời tài
năng đức độ,thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu sâu biết rộng trong mọi lĩnh
vực.Là nhà tiên tri thời nổi tiếng,Lương Trắc Bằng dấy binh trừng trị bọn
quan lại hoang dâm vơ đạo,Nguyễn Đình Chiểu cầm đầu nghĩa quân chống
giặc ngoại xâm với câu thơ nổi tiếng:sự đời đã khuất đơi trịng mắt / lịng đạo
xin trịn một tấm gương … Tiêu biểu nhất là thầy giáo Nguyễn Tất Thành với
hai bàn tay trắng vượt qua bốn biển năm châu vơí bao khó khăn vất vả cũng
chỉ vì lòng yêu nước thương dân.(4)

tài,đào tạo nhân lực.Đặc biệt sau khi có nghị quyết TW 2 khóa 8 của đảng xu


thế giáo dục phát triển mạnh cả về qui mô và chất lượng.Tại đại hội X của
Đảng đã xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu,đầu tư cho giáo dục là đầu
tư cho phát triển và ổn định chính trị,coi giáo dục là động lực đưa đất nước
thoát khỏi nghèo nàn,lạc hậu.Một lần nữa nhà giáo phải thể hiện đức tài của
mình,xây dựng một thế hệ con người mới Việt Nam vừa hồng vừa
chuyên:Phát triển cao về trí tuệ,cường tráng về thể chất,phong phú về tinh
thần,trong sáng về đạo đức góp phần từng bước đưa cuộc cách mạng cơng
nghiệp hóa,hiện đại hóa đưa đất nước hòa nhập và phát triển,tiến tới dân
giàu nước mạnh xã hội cơng bằng,dân chủ,văn minh .


Kính thưa các q vị :(5)

ngừng nâng cao hiểu biết,trau dồi đạo đức cách mạng từng bước hồn thiện
mình hơn để cùng với các ban ngành các tổ chức xã hội tạo nên một mơi
trường giáo dục lành mạnh,đó là một xã hội văn minh,một gia đình mẫu
mực,một nhà trường gương mẫu tận tâm nhất định giáo dục xã nhà sẽ phát
triển tạo tiền đề đưa quê hương đất nước bước vào kỉ nguyên mới,kỉ nguyên
của công nghệ và khoa học.


Kính thưa :(6)

đạo của Đảng trong trường học thật sự là nồng cốt là hạt nhân trong mọi
hoạt động,đến nay giáo dục xã nhà đã có 2 chi bộ với 21 đảng viên là cán bộ
quản lí,giáo viên đang cơng tác ở 3 trường trong xã.Dưới những mái trường
này nhiều thế hệ học sinh lớn lên về thể chất và tinh thần,về kiến thức và
phẩm chất đạo đức,về ước mơ lí tưởng và đạo làm người.Không những phụ
huynh học sinh mà kể cả nhân dân xã nhà chúng ta đều biết sự cống hiến
thầm lặng của các thầy cô giáo trong những năm qua luôn lao động miệt mài,
nghiêm túc và đầy trách nhiệm .Kính thưa:(7)

tâm của các thầy cơ giáo,sự nhiệt tình chiäu khó miệt mài học tập của các em
học sinh .


Kính thưa:


Chăm lo giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội.Sự nỗ lực của
nhà trường,Đảng bộ,chính quyền địa phương cùng các tổ chức đồn thể và
gia đình,cả xã hội cùng chung vai gánh vác,chia sẽ trách nhiệm.Đứng trước
cơ hội đất nước hòa nhập chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa,giúp đỡ hơn
nữa cho các trường trong xã thực hiện sứ mệnh cao cả vì ích lợi trăm năm
trồng người kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam hơm nay,trong khơng khí tưng
bừng của ngày hội,với chức trách cao cả của mình,với lương tâm và trách
nhiệm người thầy chúng tôi quyết tâm đoàn kết vượt qua mọi khó
khăn,chung sức,chung lịng đem hết khả năng,lịng nhiệt tình,sự tâm huyết
của mình:Tất cả vì học sinh thân yêu,phấn đấu đưa các hoạt động dạy và học
ngày càng tiến bộ,tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.


Cuối cùng tôi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới cấp ủy Đảng,chính
quyền địa phương cùng ban đại diện cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện thuận
lợi tổ chức ngày hội hôm nay.Kính chúc các quí vị đại biểu dồi dào sức khỏe
hạnh phúc,chúc các thầy cơ giáo,cùng tồn thể các em học sinh mạnh
khỏe,vui vẻ phấn khởi thi đua dạy tốt – học tốt đạt được nhiều thành tích tốt
đẹp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×