Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

GAn L2 T5 chieu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.24 KB, 9 trang )

(1)

Tuần 5 Ngày soạn: Ngày 27 / 9 / 2009


Ngày giảng: Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Toán : 38 + 25


I. Yêu cầu:


- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng các số đo có đơn vị dm.
- Biết thực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so sánh hai số
- Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8+5 và 28+5.


- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong làm toán.


Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác trong học tập.
* (Ghi chú: BT cần làm: Bài 1(cột1,2,3); Bài 3; Bài 4(cột 1)
II. Chuẩn bị :


- Bảng gài - que tính.


III. Các hoạt động dạy-học:


Hoạt động dạy Hoạt động học


A. Bài cũ :


- Đặt tính và tính 48 + 5 và 29 + 8 ,
- Nhận xét đánh giá .


B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài:2. Giới thiệu phép cộng 38 +25


- Nêu bài toán : có 38 que tính thêm 25 que
tính . Hỏi tât cả có bao nhiêu que tính ?


-Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm
như thế nào ?


: - Yêu cầu hs thao tác trên que tính để tìm kết
quả


- Hướng dẫn hs thao tác cách thuận tiện nhất
? Vậy 38 + 25 = ?


-Từ đó dẫn ra cách thực hiện phép tính theo
cột dọc 38


+ Đặt tính (thẳng cột ) +
+ Tính từ phải sang trái 25
63
3. Luyện tập:


Bài 1.: Tính


- Yêu cầu làm bảng con


Giúp đỡ thêm 1 số em chậm. Lưu ý cách ghi
các chữ số, thuật tính.- 2HS làm 2 phép tính và nêu cách
đặt tính và cách tính . Lớp bảng con
- Nghe


- Lắng nghe và phân tích bài toán .
- Ta thực hiện phép cộng 38 + 25
- Thao tác trên que tính tìm kết quả
- Quan sát, ghi nhớ


- 38 + 25 = 63


- 1 em lên làm. Lớp bảng con


- 1 em đọc yêu cầu(2)

- Nhận xét, chữa
Bài 3:


- Gọi hs đọc bài toán


- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, tự nêu cách
giải và giải vào vở


- Chấm bài, chữa


Bài 4: : Điền dấu >, <, =


? Muốn điền đúng kết quả ta làm thế nào?
- Yêu cầu hs làm bài- Nhận xét, chữa
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học


- Học thuộc công thức 8 + 5
- Xem lại các BT


- 1em đọc


- Thực hiện theo yêu cầu của gv


Bài giải:


Con kiến đi đoạn đường dài là :
28 + 34 = 62 ( dm )
Đáp số: 62 dm
- Tính tổng rồi so sánh kết quả
- Làm bài , nêu kết quả


- Lắng nghe, ghi nhớ


****************************
Tiếng việt: LUYỆN ĐỌC: CHIẾC BÚT MỰC
I. Yêu cầu:


1. Kiến thức:


- Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
2. Kĩ năng:- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc to và hay bài: Chiếc bút mực.


- Rèn đọc cho hs yếu biết đọc phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật.
3. Thái độ:


- GD hs hứng thú đọc sách và yêu thích tiếng Việt.
II. Chuẩn bị:


- HS: SGK(3)

Hoạt động dạy Hoạt động học
A .Bài cũ :


- Gọi hs nêu tên bài Tập đọc vừa học
- Nhận xét


B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
2. Luyện đọc :


- Gọi 1hs đọc lại toàn bài


- GV chú ý cách phát âm cho hs đọc yếu
-Yêu cầu hs đọc từng đoạn


- Hướng dẫn hs đọc đúng ở 1 số câu dài, cách
thể hiện giọng các nhân vật (nhất là đối với hs
yếu)+ Thế là trong lớp / chỉ còn mình em / viết bút
chì.//


+ Nhưng hôm nay / cô cũng định cho em viết
bút mực / vì em viết khá rồi. //


- Nhận xét, chỉnh sửa cách đọc
- Tuyên dương hs yếu đọc có tiến bộ
* Yêu cầu hs đọc từng đoạn trong
nhóm


* Thi đọc :


- Tổ chức cho hs thi đọc theo từng nhóm đối
tượng


- Nhận xét tuyên dương những em đọc tốt, đọc
có tiến bộ.


- Tổ chức thi đọc phân vai theo 3 đối tượng
(khá giỏi, trung bình, yếu)


Vai người dẫn, vai cô giáo, Mai và Lan
- Nhận xét, tuyên dương


3 .Củng cố , dặn dò :
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học


- Luyện đọc thêm nhiều lần ở nhà.- 2hs nêu


- Lắng nghe


- Đọc bài, lớp đọc thầm
- Luyện phát âm


- 4hs đọc
- HS luyện đọc


- Vỗ tay động viên
- Các nhóm luyện đọc
- Thi đọc giữa các nhóm


Nhận xét nhóm, cá nhân đọc tốt


- Thi đọc


Lớp theo dõi, nhận xét


- Nghe, ghi nhớ


**********************(4)

I. Yêu cầu:


- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25 và giải các bài toán


có liên quan.


- Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng dạng 38+25(cộng có nhớ dưới dạng tính viết), giải
toán.


- Tiếp tục củng cố kĩ năng cộng dạng 8+5


- GD tính cẩn thận, chính xác tự tin, hứng thú trong học tập.
II. Chuẩn bị: Nội dung luyện tập


III. Các hoạt động dạy-học:


Hoạt động dạy Hoạt động học
A. Bài cũ:


- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng 8 cộng với
một số


B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2. Luyện tập:


Bài 1: Đặt tính rồi tính


28+45 18+59 28+7
48+36 38+27 8+64
68+13 38+38 78+12
- Gọi hs làm bài


=> Lưu ý để giúp hs đặt tính đúng. Nhớ 1


sang tổng các cột chục


Bài 2: Điền dấu <,>,=


8 + 5 ... 5 + 8 13 +8 ... 18 + 6
9 + 8 ... 7 + 8 25 +8 ... 35 + 18
? Muốn điền đúng kết quả ta làm thế nào?
- Yêu cầu hs làm bài


- Chấm bài, nhận xét, chữa


Bài 3: Tổ 1 trồng được 48 cây, tổ 2 trồng
được 35 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao
nhiêu cây?


- Phân tích, hướng dẫn hs giải
- Nhận xét, chữa


Bài 4:


Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
48 + ... = 67


- 2 hs đọc
- Nghe


- Nêu yêu cầu


- 4 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con- Nêu yêu cầu


- Tính tổng rồi so sánh kết quả hoặc so
sánh từng cặp số


- Làm vào vở(5)

A. 21
B. 18
C. 19
D. 29
- Yêu cầu hs làm bài
Chấm, chữa bài
3.Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học


- Học thuộc công thức 8+5


- Làm bài. Đọc kết quả .
- Lắng nghe
Ngày soạn: Ngày 30 / 9 / 2009


Ngày giảng: Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2009
Tiếng việt: LUYỆN VIẾT: CHIẾC BÚT MỰC


I. Yêu cầu :- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng Đ1 bài: Chiếc bút mực.


- Rèn kĩ năng viết chữ đúng mẫu, đúng chính tả, đẹp không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- GD cho các em đức tính cẩn thận, chính xác, có óc thẩm mĩ trong khi viết bài.
II. Các hoạt động dạy học :


Hoạt động dạy Hoạt động học


A. Bài cũ :


- Yêu cầu hs viết bảng con
- Nhận xét, đánh giá


B. Bài mới :
1.Giới thiệu bài :


2.Hướng dẫn chính tả :


- Đọc đoạn chính tả bài: Chiếc bút mực
-YC 1em đọc lại bài cả lớp đọc thầm theo .
? Đoạn chép kể về chuyện gì ?


* Hướng dẫn cách trình bày:
? Đoạn văn có mấy câu ?
? Cuối mỗi câu có dấu gì?


? Tìm những chỗ có dấu phẩy trong đoạn
văn?


? Chữ đầu dòng phải viết thế nào ?? Khi viết tên riêng chúng ta cần chú ý điều
gì?


* Hướng dẫn viết từ khó


- Đọc cho HS viết các từ khó vào bảng con


- HS viết bảng: tia nắng, đêm khuya, cây
mía, bỗng,...


- Nghe
- Lắng nghe
- 1 hs đọc lại
- Nêu


- Tìm và nêu
- Nêu


- Viết hoa, lùi vào 1 ô
- Viết hoa(6)

- Nhận xét đánh giá .
3. Viết bài:


- Đọc cho hs chép bài vào vở


- Theo dõi nhắc các em về tư thế ngồi viết,
cách cầm bút, tốc độ viết.*Chấm bài:


- Đọc lại bài để hs chữa lỗi
- Chấm, nhận xét


4. Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét giờ học


- Luyện viết lại những từ viết sai (nếu có )


Mai, Lan, bút mực, loay hoay,giúp đỡ,...
- Nghe-viết bài


-Đổi vở dò bài
- Lắng nghe


Toán: LUYỆN DẠNG: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN
I. Yêu cầu:


- Biết giải thành thạo các bài toán về nhiều hơn.


- Rèn kĩ năng giải toán về nhiều hơn (toán đơn chỉ một phép tính)
- Phát huy tính độc lập, khả năng tư duy của hs


II. Chuẩn bị:


- Nội dung luyện tập


III.Các hoạt động dạy-học:Hoạt động dạy Hoạt động học


A. Bài cũ:


- Yêu cầu thực hiện đặt tính và tính :


48 + 25; 9 + 68
-Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới:


1. Giới thiệu bài:
2. Luyện tập:


Bài 1:


Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam
4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở.
? Bài toán thuộc dạng toán gì?


- Yêu cầu hs làm bài


- 2 em lên bảng mỗi em làm một bài
nêu cách đặt tính và cách tính . Lớp
bảng con.


- Nghe


- 2hs đọc lại bài toán- Nhớ lại cách giải dạng toán trên để
hình thành cách giải(7)

Nhận xét, chữa.
Bài 2:


Nam làm được 9 lá cờ, Hoà làm được nhiều
hơn Nam 7 lá cờ. Hỏi Hoà làm được mấy lá
cờ?


- Đến từng bàn giúp đỡ thêm 1 số em còn
lúng túng.


Bài 3: Tóm tắt


Dũng cao : 89 cm
Hà cao hơn Dũng : 6 cm


Hà cao : . . . cm?


- Yêu cầu hs dựa vào tóm tắt đặt thành bài
toán rồi giải


- Chấm, chữa bài


Bài 4: (Dành cho hs khá, giỏi)


Bút chì xanh dài 16 cm. Bút chì đỏ dài 14
cm. Bút chì đen dài 13 cm. Hỏi bút chì nào dài
hơn và dài hơn bao nhiêu cm?- Yêu cầu hs tự làm bài
- Chấm, chữa bài


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học


- Xem lại các BT


- Đọc đề toán, tậpghi tóm tắt, nhận dạng
bài toán nhiều hơn


- Tìm cách giải, trình bày bài giải


- Đặt đề toán vào vở rồi giải


- Lắng nghe


- Làm bài, nêu kết quả
- Lắng nghe


Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
(Vệ sinh trường lớp; GD VS răng miệng)
I. Mục tiêu:


- HS có ý thức giữ vệ sinh khuôn viên trường, lớp sạch sẽ
- GD hs có ý thức giữ vệ sinh răng miệng


II. Chuẩn bị:- Dụng cụ để làm vệ sinh


- Tranh ảnh về giữ vệ sinh răng miệng
III. Các hoạt động sinh hoạt:(8)

2. Thực hành làm vệ sinh


- Phân công khu vực cho các tổ:


+ Tổ 1: Lau chùi cửa kính, vệ sinh lớp học
+ Tổ 2,3 : Vệ sinh khuôn viên trực tuần
- Các tổ nhận nhiệm vụ làm vệ sinh dưới sự điều khiển của tổ trưởng
- GV theo dõi nhắc nhở các em về an toàn trong lao động


- Nhận xét đánh giá các tổ
- Vệ sinh tay, chân vào lớp


3. Sinh hoạt chủ điểm (giữ vệ sinh răng miệng)
- Treo tranh, ảnh có nội dung vệ sinh răng miệng


- Yêu cầu hs quan sát nhận xét về những việc làm đúng và không đúng của các
bạn trong tranh


? Để răng không bị sâu chúng ta cần phải làm gì?
? Em đã thực hiện giữ vệ sinh răng miệng chưa?
4. Sinh hoạt văn nghệ:


- Tổ chức cho các em hát,múa, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề mái trường mến yêu
- Thi đua giữa các tổ- Nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc
5. Nhận xét, đánh giá:


- Nhận xét giờ học


- Tuyên dương các tổ có ý thức tốt trong giờ học(9)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×