Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Ke hoach chi dao 45 tuoi 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.42 KB, 10 trang )

(1)

Phân phối Chơng trình 4 5 tuổi năm học 2010 2011


STT Tờn ch S tun Thi gian thc hin


Chủ điểm 1:
Trờng mầm


non Trờng mÇm non cđa bÐ


Líp häc cđa bÐ


Đồ dùng, đồ chơi của bé


4 tuÇn
2
1
1


(Từ 23/8 đến 17/9/2010)
-Từ 23/8 đến 3/9


- Từ 6/9 n 10/9
- T 13/9 n 17/9
Ch im 2:


Bản thân Bé là ai? Tết trung thu
Cơ thể bé


Bộ cn gì để lớn lên và
khoẻ mạnh5 tn
1
2
2


(Từ 20/9 đến 22/10/2010)


- từ 20/9 đến 24


- 27/9 đến 8/10


- Từ 11/10 đến 22/10
Chủ điểm 3:


Gia đình Gia đình bé


Ngơi nhà gia đình bé ở
Ngày nhà giáo Việt Nam
20/11


Nhu cầu gia đình bé


5 tn
1
1
1
2


( Từ 25/10 đến 26/11/2010)- từ 25/10 đến 29/10


- từ 1/11 đến 5/11


- từ 8/11 đến 12/11


- từ 15/11 đến 26/11
Chủ điểm 4:


Một số nghề Nghề phổ biến quen
thuộc: công an, giáo viên,
bộ đội …( lồng ngy
22/12)


Nghề dịch vụ


Nghề sản xuất và truyền
thống


Nghề chăm sóc sức khoẻ


4 tuần
1
1
1
1


( T 29/11 n 31/12/2010)


- t 29/11 đến 3/11- từ 6/12 đến 10/12


- từ 13/12 đến 17/12


- từ 20 đến 24/12
- từ 27 đến 31 thỏng


12 ôn luyện học kỳ I


Chủ điểm 5:
Tết và mïa
xu©n – ThÕ
giíi thùc vËt


Bé u cây xanh
Một số loại rau, củ
Một số loại hoa, quả
Tết nguyên đán
Mùa xuân
5 Tuần
1
1
1
1
1
Chủ điểm 6:


Thế giới
động vậtMột số con vật ni trong
gia đình


Con vËt sèng trong rõng
Con vËt sống dới nớc
Côn trùng và chim


Ngày hội của các bà, các
mẹ
5 Tuần
1
1
1
1
1
Chủ điểm 7:


Phơng tiện và
luật lệ giao
thông


Phơng tiện giao thông
đ-ờng bộ, đđ-ờng sắt


Phơng tiện giao thông
đ-ờng thuỷ, đđ-ờng hàng
không


3 Tuần


2
1


Chủ điểm 8:(2)

số hiện tợng


thiên nhiên Một số hiện tợng tự nhiênMùa hè 11
Chủ điểm 9:


Bác Hồ với
các cháu
thiếu nhi


Bác Hồ với các cháu thiếu
nhi


2Tuần


Ch im 1: Trng mm non


4 tuần (Từ 23/8 đến 17/9/2010)


I. Mục đích


1. Ph¸t triĨn thể chất


- Biết một số món ăn thông thờng ở trêng MN.


- Trẻ nhận biết các đồ dùng trong sinh hoạt ở trờng MN: Khăn, bàn chải đánh
răng, cốc uống nớc, bát ăn cơm, thìa súc cơm.- Cã thãi quen vệ sinh, rửa tay trớc khi ăn, sau khi đI vệ sinh, thực hiện hành vi
văn minh trong ăn uống (sinh hoạt): Chào mời trớc khi ăn, không nói chuyện trong
bữa ăn.


- Phi hp nhp nhng tham gia các hoạt động nh đi, chạy, bò.
- Thực hiện các vận động cơ thể theo nhu cầu của bản thân.


- Biết tránh những vật dụng và nơI nguy hiểm trong trờng, lớp mầm non.


2. Phát triển nhận thức(3)

- Biết tên các khu vực trong trờng và công việc vủa các cơ, bác trong khu vực
đó.


- Biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp.


- Trẻ biết gọi tên và phân loại đồ dùng, đồ chơi, so sánh kích thớc, màu sắc,
xếp tơng ứng 1- 1các loại đồ dùng,đồ chơi


3. Phát triển ngôn ngữ.


Bit nói đủ câu khi học các mơn học


- BiÕt bµy tỏ nhu cầu mong muốn, suy nghĩa của mình bằng lời nói.
- Biết lằng nghe cô và các bạn nói, biết trả lời câu hỏi.


- K v cỏc hot ng trong lớp, trong trờng có trình tự.
- Đọc thơ, kể chuyện diễn cảm về trờng, lớp mầm non.
- Biết giao tiếp bằng lời nói rõ ràng, mạch lạc, lễ phép.
- Mạnh dạn, vui vẻ trong giao tiếp.4. Ph¸t triĨn thÈm mü


- Thích tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trờng, lớp.


-, Trẻ biết hát đúng nhịp, có cảm xúc các bài hát về trờng mầm non.


Trẻ cókhả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình; tơ, vẽ dán trang trí về
tr-ờng lớp, đồ dùng, đồ chơI, cảnh vật, cơ giáo, các bạn trong lớp.


5. Ph¸t triĨn tình cảm- xà hội


- Trẻ biết chào hỏi lễ phép , kính trọng, yêu quí cô giáo, các cô bác trong
tr-ờng, thân thiện, hợp tác với các bạn trong líp.


- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơI trong lớp, trong trờng.


- Biết giữ gìn, bảo vệ mơi trờng: Cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong,
không vứt rác, bẻ cây.(4)

chủ điểm: trờng mầm non
( Thực hiện4 tuần: Từ 23/8 đến 17/9/2010)
II. Các nội dung chính liên quan đến chủ điểm (mạng nội dung)


- Hiểu biết về trờng mầm non.
- Tên trờng, địa chỉ của trng.


- Công việc của cô giáo, cô hiệu trởng,
bác bảo vệ, bác cấp dỡng.- Các lớp trong trờng, các bạn trong
tr-êng.


- Các khu vực trong trờng, vờn trờng.
- Mùa thu bé đợc đến trờng.


- Tên lớp, tên cô giáo.
- Tên các bạn trai, bạn gái.
- Đồ dùng, đồ chơi ca lp.


- Tình cảm bạn bè, cách ứng sử với bạn
bè và thầy cô.


- Hot ng n np ca lp.
.


III / Mạng hoạt động: Chủ đề :

Trờng mầm nontrêng mÇm non cđa bÐ


tr êng mÇm nonlớp học đáng u của bé


Đồ dùng, đồ chơi của bé- Các khu vực trong trờng mầm non, các đồ dùng, dồ chơi
trong trờng.


- Biết yêu quý trờng lớp, biết giữ gìn và bảo vệ dồ dùng, đồ


chơi


+ Đồ chơi ngoài trời: Tên gọi, vị trí, cơng dụng, cách giữ gìn
và bảo vệ đồ chi.


+ Đồ chơi trong lớp:


+Làm quen với toán:


- Đếm cưa sỉ cđa líp.


- làm quen với đồ dùng, đồ chơi cómàu sắc, hình
dáng, kích thớc khác nhau.


- Ph©n biƯt nhiÒu , Ýt.


- So sánh nhận biết sự bằng nhau về số lợng giữa hai
đối tợng.


+Kh¸m ph¸ khoa häc:


- Tìm hiểu, trò chuyện về: Tên, địa chỉ của trờng,
lớp đang hc.


- Các khu vực trong trờng và công việc của các cô
giáo, các bác trong trờng.


-Trũ chuyn v núi v tình cảm
của trẻ về trờng lớp, cô giáo.
các bạnvà các bác trong trờng.


- Tham gia vào các hoạt động
lễ hội ở trờng lớp.


- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau
khi chơi xong.


- Có ý thức vệ sinh lớp học,
giữ gìn và bảo vệ trờng lớp
sạch đẹp.


- Hợp tác với các bạn , giúp đỡ
bạn, cô giáo.(5)

Chủ đề1:

trờng mầm non của béThực hiện 2 tuần (Từ 23/8 đến 3/9/2010)Thêigian

Các hoạtđộng


Nội dung hoạt độngThø hai

Thø ba

Thø t

ư

Thø năm

Thứ sáu70-80phút

Đón trẻ


- ún tr vo lớp, hớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ


huynh về trẻ.


- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Bé yêu trường mầm non
của bộ”


t- Hớng dẫn trẻ vào các nhóm chơi, nhắc nhở trẻ biết bảo vệ đồ dùng
đồ chơi, chơi xong biết thu dọn đồ dùng gọn gàng ngăn nắp,


- Thể dục sáng: Hô hấp 2- tay3- chân 2- bụng1- bt1
- im danh tr n lp


Trờng mầm
non


Phát triển nhận thức Phát triển tình cảm xà hội
Phát triển thể chất


Phát triển ngôn ngữ


Phát triển thẩm mỹ
+Dinh dỡng- sức khoẻ:


- Trị chuyện về ích lợi của thực
phẩmvà các món ăn trong trờng ,
lớp MN đối với sức khoẻ của trẻ .
- Luyện tập và thực hiện các công
việc tự phục vụ trong ăn, uống,
ngủ, vui chơi, vệ sinh cá nhân,
cách giữ gìn vệ sinh thân thể, vs
lớp học, thói quen vệ sinh, văn


minh trong ăn uống, sinh hoạt.
- Nhận biết và tránh những vật
dụng, nơi nguy hiểm trong trờng
lớp MN


+ Vận động:


-TËp vµ rÌn lun các kỹ năng:Đi,
chạy, bò, bật, tung, bắt bóng.


- Luyn tp và phát triển các nhóm
cơ, hơ hấp, tập thở, tập các cử động
và điều khiển khéo léo các ngón
tay qua cơng việc tự phục vụ


-Trị chuyện về
tr-ờng, lớp mầm non,
các khu vực trong
tr-ờng, đồ dùng, đồ
chơi của lớp, các cô
giáo và nhân viên
trong trờng, các bạn
trong lp


- Làm sách, tranh về
trờng lớp mầm non.
- ọc thơ, kể chuyện
diễn cảm về trờng ,
lớp MN.+Tạo hình:


- Xếp hình trờng, lớp.
- Tô màu tranh lớp học.
- Dán tranh.


- Vẽ hoa tặng cô giáo, tặng
bạn.


- V đờng tới trờng, vẽ đồ
chơi trong lớp tặng bạn.


+Âm nhạc: -Dạy hát, vận
động theo nhạc, vận động
minh hoạ những bài hát phù
hợp với chủ đề(Vui đến trờng,
trờng chúng cháu là trng
mm non


- nghe hát: Cô giáo, cò lả
- Trò chơi :Bạn nào hát, nghe
âm thanh tìm bạn(6)

- Dự báo thời tiết trong ngày.


- Chun bị cho các hoạt động trong ngày


25-35


phót
Hoạt động
học (5 hoạt


động học
/tuần)


ThĨ dơc:
- Đi v bt
búng


- Trò chơi:
Đóng vai các
chú chim sẻ
nhảy bật trong
lớp


- Bài tập phát
triển chung:
Tay1,( chân1),
bụng1, bật2


+Làm
quen với
toán:
-Quan sát,
so sánh lớp
học, phòng
chức năng.
Đếm các
phòng học,


nhà bếp.
-Quan
sát, nhận
xét về
tr-ờng mầm
non.


+MTXQ:


-Quan sát,
trò chuyện
, nhận xÐt
vỊ trêng
líp.


Tạo


hỡnh
-Vẽ đờng
tới trờng
-Vẽ vờn
hoa trong
vờn trờng
- Tụ mu
theo tranh.


+Vn hc
-Thơ: Nghe
lời cô giáo.
-Truyện:


Món quà
của cô giáo
.


+ Âm nhạc:


- Dạy hát “Em
đi mẫu giáo”,
-Vận động vỗtay
theo tiết tấu.


- Nghe hát bài
Ngày đầu tiên đi
học...


- Dy hát - vận
động vỗ tay theo
phách: “Trờng
chúng cháu là trờng
mầm non”


NDKH - Nghe hát:
Ngày đầu tiên đi
học


- Trò chơi: Ai đoán
giỏi


30-40


phút
Chi v hoạt
động ngồi


trêi


- Quan sát có chủ đích: - Dạo chơi quanh sân trờng, cô cùng trẻ
quan sát một số cây trong trờng và trò chuyện về quang cảnh của
trờng


- VÏ tự do trên sân trờng


- Trũ chi vn ng: Tỡm bạn thân”, “Tai ai thính”..
- Nhặt hoa lá để làm chi.


- Phát hiện những hành vi làm bẩn môi trờng, cùng cô giáo nhặt
rác trên sân trờng cho vào thùng rác.


- Chơi tự do:


40-50


phútChi v hot
ng các


gãc


Góc chơi Đóng Vai

- - Bác cấp dỡng, lớp học. Kết hợp :Gia
đình-bán hàng


Góc Tạo hình

- - Vẽ đờng đi tới lớp, ông mặt trời, tô màu tranh vạch
nối cho mỗi trẻ một chiếc kẹo, xé dán trờng mầm non.


- Hát: Chào hỏi khi về, Thơ: Chúng ta đều là bạn.


Gãc Th viƯn/gãc s¸ch

- - Xem sách tranh về trờng- Lớp mẫu giáo.
Làm sách tranh về trờng mầm non


Góc xây dựng/Ghép hình:

- Xây dựng trờng mầm non.
- Xây dựng vờn trờng.


Gúc m nhạc:

- - Vẽ đờng đi tới lớp, ông mặt trời, tô màu tranh vạch
nối cho mỗi trẻ một chic ko, xộ dỏn trng mm non.


- Đọc thơ, hát các bài hát về trờng mầm non.


Góc Khám phá khoa học/Thiên nhiên:

- Xếp hoa lá nhặt theo thứ
tự 1: 1


60-70phút

Vệ sinh, ăntra

150phút

Ngủ tra(7)

phút

- ¡n phơ70-80phótHoạt động
chiều:
Chơi và hoạt


động theo ý
thích


+Lµm quen víi mét sè kiÕn thøc míi.


+ Cho trẻ kể lại những điều mà trẻ đã quan sát đợc về trờng mình
+ Cùng trẻ trị chuyện về trờng Mầm non (tên, đặc điểm của
tr-ờng, các hoạt động của cô, trẻ và các cô bác trong trờng mầm
non)


+ Nghe đọc thơ, kể chuyện, ôn lại bài hát “Vui đến trờng” ôn thơ
“ Bạn mới đến trờng” “Cô giáo của em” kể truyện: Đôi bạn tốt
+ Cùng cô giáo xếp đồ chơi gọn gàng, vệ sinh giá góc, thu gom
rác cho vào thùng rác của lớp, chăm sóc cây xanh.


+ Hoạt động góc theo ý thích
+ Biểu diễn văn nghệ


+ Nhận xét trong ngày- Nêu gơng bé ngoan cuối tuần. (chú ý
đến trẻ mới đến trờng cô nên động viên trẻ, tạo hứng thú cho
trẻ đến trờng vào ngày hôm sau)


60-70


phút
Trả trẻ: Vệ
sinh
chuẩn bị ra


về


Vệ sinh, chơi tự do chn bÞ ra vỊChủ đề2:

L

ớp học

c

ủa bộThùc hiƯn1 tn


Thêigian

Các hoạt

độngNội dung hoạt độngThø hai

Thø ba

Thø t

Thứ năm

Thứ sáu70-80phút

Đón trẻ- Đón trẻ vào lớp, hớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ
huynh về trẻ.


- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Lớp học ca b- Hớng dẫn trẻ vào các nhóm chơi o n kt, nhắc nhở trẻ biết giỳp ,
nhng bạn trong khi chơi,


- ThĨ dơc s¸ng: TËp kÕt hợp với bài hát: Trờng cháu đây là trờng mầm
non


- Điểm danh trẻ đến lớp


- Dù b¸o thêi tiÕt trong ngµy...


25-35


phótHoạt động


học (5


hoạt động


học /tuần)Thể dục:
Thể dục:
Làm các chú
chim sẻ nhẩy bật
về phía trớc.
+ Trị chơi vận
động: “Tìm bạn
thân”


- Bµi tËp phát
triển chung:
(Tay4),chân2,


Bụng2, Bật2


+Làm quen
với to¸n:


- Phân biệt
nhiều , ít.
- So sánh nhận
biết sự bằng
nhau về số
l-ợng giữa hai
i tng.


+MTXQ:


+ Trò chuyện với
trẻ về líp mÉu
gi¸o 3ti


- Giíi thiệu tên
cô, tên trẻ .


- Trò chuyện về
các công việc
của cô giáo, về
các đồ dùng, đồ
chơi của lớp.


+Văn học- Dạy th:
Chỳng ta
u l bn


+ Âm nhạc:


NDTT:
Hát-vân động:
“Vui đến
tr-ờng”


NDKH:
-Nghe hát:
Cô giáo
- Trò chơi:


Ai đoán


giỏi.


30-40phỳt

hoạt động

Chơi và
(8)

ngoµi trêi- Nhặt hoa lá làm đồ chơi.
- Vẽ tự do trên sân.


- Trò chơi vận động: Chơi một số trò chơi tập thể( “Ai biến mất”, “giúp


cơ tìm bạn”, “Nhớ tên”)


- Ch¬i tù do:


40-50


phótChơi và


hoạt độngë c¸c gãcGóc chơi Đóng Vai

đóng vai cơ giáo trong trị chơi “Lớp học”, “Bác cấp
d-ỡng”


Góc Tạo hình

-+ Vẽ đờng đi tới trờng, ,tơ màu theo tranh
+ Vẽ đồ chơi trong lớp.


+ Nặn đồ chơi trong lớp


Gãc Th viƯn/gãc s¸ch

Xem trun tranh, kĨ chun theo tranh.


Góc xây dựng/Ghép hình:

Xây hàng rào, xây lớp học, vờn trờng, lắp
ghép đồ chơi, xếp đờng đến lớp.


Góc Âm nhạc

- Hát- vận động theo nhịp, phách: “Vui đến trờng”,
“Cháu đi mẫu giáo”


Góc Khám phá khoa học/Thiên nhiên:

- + Chọn và phân tranh lô tô,
dựng, chi


+ Chăm sóc cây trong sân trờng.


60-70phút

Vệ sinh,

ăn tra


150phút

Ngủ tra


20-30phỳt

n ph

- Vn động nhẹ

- Ăn phụ70-80


phótHoạt động


chiều:


Chơi và


hoạt độngtheo ý


thÝch+ Cho trẻ kể lại những điều mà trẻ đã quan sát đợc về trờng, lớp mình
+ Trị chuyện với trẻ về các hoạt động, công việc của cô giáo, các bạn
trong lớp.


+ Nghe đọc thơ, kể chuyện, ôn lại bài hát “Vui đến trờng”, “Chào hỏi khi
về”, “Cháu đi mẫu giáo” ôn thơ “Nghe lời cô giáo”. Kể truyện: “Đôi bạn


tốt,


+ Cùng cô giáo xếp đồ chơi gọn gàng, vệ sinh giá góc, thu gom rác cho
vào thùng rác của lớp.


+Làm quen với một số kiến thức mới
+ Hoạt động góc theo ý thích, chơi tự do.


+ Chơi trò chơi tập thể : Đoán tên, Giúp cô tìm bạn.
+ Biểu diễn văn nghệ


+ Nhận xét nêu gơng bé ngoan cuối tuần.


60-70


phútTrả trẻ: Vệ


sinh


chuẩn bịra vÒ
(9)

Chủ đề3:

Đồ dựng đồ chơi của bộThùc hiƯn1 tn


Thêigian

Các hoạt

động
Nội dung hoạt độngThø hai

Thứ ba

Thứ t

Thứ năm Thứ sáu70-80phút

Đón trẻ- ún tr vo lp, hớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ
huynh về trẻ.


- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Đồ dựng đồ chơi của bộ”
trò chuyện cùng trẻ về một số đồ dùng, đồ chơi của lớp


- Hớng dẫn trẻ vào các nhóm chơi, nhắc nhở trẻ biết bảo vệ đồ dùng đồ
chơi, chơi xong biết thu dọn đồ dùng gọn gàng ngăn nắp,


- Thể dục sáng:- Tập kết hợp với bài hát Trờng chúng cháu là trờng
mầm non


25-35


phútHot ng


hc (5


hot ng


hc /tun)Thể dục:
Làm các chú


chim sẻ nhảy bật.
Trò chơI tìm bạn
thân


+Làm quen
với toán:


- Phân biệt
hình chữ nhật,


hỡnh vuụng,
trũn qua
dựng đồ chơi.


+MTXQ:


Trò chuyện làm
quen với các hoạt
động của cô và trẻ.
Gọi tên và phân


biệt


dựng,chi
tr-ng lp


-+Tohỡnh:


màu bức tranh,
khoanh tròn các


trò chơi và nói


+V


n hc
Truyện:Đôi
bạn tốt


+ m
nhc:
Hỏt và vận
động minh
hoạ “chỏu
đi mẫu
giỏo”
Nghe:”Đi
học”.
-C/TAN:
Bạn ở đâu?


30-40


phótChơi và


hoạt độngngoµi trêi- Quan sát có chủ đích: - Quan sát các, lớp học,phịng chức năng
Dạo quanh sân trờng ,nhặt hoa lá về làm đồ chơiVẽ tự do trên sân.


- Trũ chơi vận động: Chơi một số trò chơi tập thể( “Ai biến mất”, “giúp
cơ tìm bạn”, “Nhớ tên”)


- Ch¬i tù do:


40-50phút

hoạt động

Chơi và


ở các gócGóc chơi Đóng Vai:

- Cơ giáo, gia đình. Kết hợp :Bán hàng các loại đồ
dùng sách vở.


Góc Tạo hình

-- Nặn đồ dùng tặng bạn, dán hình của mình lên bảng
( qua đó hớng dẫn về giới tính)


+ Vẽ đồ chơi, - Làm allbum về lớp mình, chọn và phân loại tranh
lơ tơ, đồ dùng, đồ chơi.(10)

Góc xây dựng/Ghép hình:

Xây hàng rào, xây lớp học, vờn trờng, lắp
ghép đồ chơi, xếp đờng đến lớp.


Góc Âm nhạc

- Hát- vận động theo nhịp, phách: “Vui đến trờng”,
“Cháu đi mẫu giáo”


Góc Khám phá khoa học/Thiên nhiên

- + Chọn và phân tranh lô tô, đồ
dùng, đồ chơi


+ Xếp hoa lá nhặt đợc theo tơng ứng 1-1. Tập đếm, so sỏnh nhiu, ớt;
to- nh, mt- nhiu.


60-70phút

Vệ sinh,

ăn tra


150phót

Ngđ tra


20-30phút

Ăn phụ

- Vận động nhẹ

- Ăn phụ70-80


phótHoạt động


chiều:


Chơi và


hoạt độngtheo ý


thÝch+ Cho trẻ kể lại những điều mà trẻ đã quan sát đợc về trờng, lớp mình
+ Trị chuyện với trẻ về các hoạt động, công việc của cô giáo, các bạn
trong lớp.


+ Nghe đọc thơ, kể chuyện, ôn lại bài hát “Vui đến trờng”, “Chào hỏi khi


về”, “Cháu đi mẫu giáo” ôn thơ “Nghe lời cô giáo”. Kể truyện: “Đôi bạn
tốt,


+ Cùng cô giáo xếp đồ chơi gọn gàng, vệ sinh giá góc, thu gom rác cho
vào thùng rác của lớp.


+Làm quen với một số kiến thức mới
+ Hoạt động góc theo ý thích, chơi tự do.


+ Ch¬i trò chơi tập thể : Đoán tên, Giúp cô tìm bạn.
+ Biểu diễn văn nghệ


+ Nhận xét nêu gơng bé ngoan cuối tuần.


60-70


phútTrả trẻ: Vệ


sinh


chuẩn bịra vềVệ sinh, chơi tự do chuẩn bị ra về* Trũ chi vn ng: Ai bin mt.


* Trò chơi học tập: Giúp cô tìm bạn, nhớ tên.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×