Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

The duc lop 5 tuan 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (289.58 KB, 3 trang )

(1)

TUẦN 03:

GIÁO ÁN

GV
NGUYỄN ĐĂNG TRUẬTNgày 06 tháng 09 năm 2010


THỂ DỤC

Lớp 5 bài 5: * Đội hình đội ngũ.


* Trò chơi: Bỏ khăn .


I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :


-Ôn động tác đội hình đọi ngủ.Yêu cầu HS thực hiện được tập
hợp hàng dọc, dóng hàng,


dàn hàng dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.


-Trò chơi: Bỏ khăn. Yêu cầu học sinh tham gia được vào trò
chơi và biết cách chơi.


II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:


- Địa điểm : Sân trường; Còi. 1 khăn


III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:


NỘI DUNG ĐỊNH


LƯỢNG


PHƯƠNG PHÁP TỔ


CHỨC


I/ MỞ ĐẦU


G viên nhận lớpphổ biến nội dung yêu cầu
giờ học


HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giâm


Đứng lại ……đứng


( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1
chân trái, nhịp 2 chân phải)


Trò chơi : Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 HS


Nhận xét


II/ CƠ BẢN:


a. Ôn tạp ĐHĐN


- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …… thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ


- Bên trái ( Phải)………..quay
-Đằng sau…..quay- Em…làm chuẩn,giản cách 1sãi tay…dàn
hàng


-Em…làn chuẩn….dồn hàng lại


6p


28p
20p
2-3Lần


Đội Hình


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


GV


Đội hình học tập* * * * * * * *
*(2)


Nhận xét


b. Trò chơi: Bỏ khăn


GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét


III/ KẾT THÚC:


Thành vòng tròn,đi thường…..bước
Thôi


Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN đã học


8p


6p


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


GVTUẦN 03:

GIÁO ÁN

GV
NGUYỄN ĐĂNG TRUẬTNgày 06 tháng 09 năm 2010


THỂ DỤC

Lớp 5 bài 06: * Đội hình đội ngũ.


* Trò chơi: Đua ngựa .


I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :


- Ôn động tác đội hình đọi ngủ.Yêu cầu HS thực hiện được tập
hợp hàng dọc, dóng hàng,


dàn hàng dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.


- Trò chơi: Đua ngựa.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia
được vào trò chơi.


II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:


- Địa điểm : Sân trường; Còi, dụng cụ trò chơi


III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:


NỘI DUNG ĐỊNH


LƯỢNGPHƯƠNG PHÁP TỔ
CHỨC


I/ MỞ ĐẦU


G viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu
giờ học


6p


Đội Hình(3)

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân …giậm


Đứng lại ……đứng


Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh
Nhận xét


II/ CƠ BẢN:


a. Ơn tạp đội hình đội ngũ.


- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …… thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ


- Bên trái ( Phải)………..quay


-Đằng sau…..quay


- Em…làm chuẩn,giản cách 1sãi tay…dàn
hàng


-Em…làm chuẩn…dồn hàng lại.


Nhận xét


*Các tổ luyện tập ĐHĐN
Nhận xét Tuyên dươngb. Trò chơi: Đua ngựa


GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét


III/ KẾT THÚC:


Thành vòng tròn,đi thường….bước
Thôi


Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà luyện tập ĐHĐN


28p
20p
2-3Lần2-3Lần


8p


6p


*


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


GV


Đội hình học tập


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
** * * * * * * *
*


GV


Đội Hình trị chơi


* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*


GV
* * * * * * * *
*


* * * * * * * *
*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×