Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

ke hoach chi dao 34 tuoi 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.97 KB, 8 trang )

(1)

Phân phối chơng trình 3 4 tuổi năm học 2010 2011


STT Tờn ch S tuần Thời gian thực hiện


Chđ ®iĨm
1: Trêng


mầm non - Trờng mầm non của bé
- Lớp học của bé
- Đồ dùng, đồ chơi


cđa bÐ


4 tn


2
1
1


(Từ 23/8 đến 17/9/2010)
-Từ 23/8 đến 3/9


- Từ 6/9 đến 10/9
- Từ 13/9 đến 17


Chủ điểm


2: Bản thân - Bé là ai? TÕt
trung thu


- C¬ thĨ bÐ- Bé cần gì để lớn lên
và khoẻ mạnh


5 tuÇn


1
2
2


(Từ 20/9 đến 22/10/2010)
- từ 20/9 đến 24
- 27/9 đến 8/10
Từ 11/10 đến 22/10


Chđ ®iĨm


3: Gia đình - Gia đình bé


- Ngơi nhà gia ỡnh
bộ


- Ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11


- Nhu cầu gia đình bé


5 tn


1


1
1
2


( Từ 25/10 đến 26/11/2010)
- từ 25/10 đến 29/10
- từ 1/11 đến 5/11
- từ 8/11 đến 12/11
- từ 15/11 đến 26/11


Chđ ®iĨm
4: Mét sè
nghỊ


- Nghề phổ biến quen
thuộc: cơng an, giáo
viên, bộ i ( lng
ngy 22/12)


- Nghề dịch vụ
- Nghề sản xuất và


truyền thống


- Nghề chăm sóc sức
khoẻ
4 tuần
1
1
1


1


( T 29/11 đến 31/12/2010)
- từ 29/11 đến 3/11
- từ 6/12 đến 10/12
- từ 13/12 đến 17/12
- từ 20 đến 24/12


- từ 27 đến 31 tháng 12
ôn luyện học kỳ I


Chủ điểm
5: Tết và
mùa xuân
Thế giới
thùc vËt


- Bé yêu cây xanh
- Một số loại rau, củ
- Một số loại hoa, quả
- Tết nguyên đán
- Mùa xuõn


5 Tuần
1
1
1
1
1
Chủ điểm


6: Thế giới


ng vt - Một số con vật ni trong gia đình
- Con vật sống trong


rõng


- Con vËt sèng díi
n-íc


- C«n trùng và chim
- Ngày hội của các


bà, các mẹ


5 Tuần
1
1
1
1
1(2)

7: Phơng
tiện và luật
lệ giao
th«ng


- Phơng tiện giao
thơng đờng bộ, đờng
sắt- Phơng tiện giao
thơng đờng thuỷ,
đ-ờng hàng khơng


2
1


Chđ ®iĨm
8: Níc và
một số hiện
tợng thiên
nhiên


- Nớc, và mùa hè
- Một số hiện tợng tự


nhiên


2 tuần


1
1


Chủ điểm
9: B¸c Hå
víi c¸c ch¸u
thiÕu nhi


- B¸c Hå víi các cháu


thiếu nhi


2Tuần
Chủ điểm 1

: Trờng mầm non


4 tuần

(Từ 23/8 đến 17/9/2010)


I. Mục đích


1. Ph¸t triĨn thĨ chÊt


- BiÕt mét sè mãn ¨n th«ng thêng ë trêng MN.


- Trẻ nhận biết các đồ dùng trong sinh hoạt ở trờng MN: Khăn, bàn chảI đánh
răng, cốc uống nớc, bát ăn cơm, thìa súc cơm.


- Cã thãi quen vƯ sinh, rưa tay tríc khi ăn, sau khi đI vệ sinh, thực hiện hành vi
văn minh trong ăn uống (sinh hoạt): Chào mời trớc khi ăn, không nói chuyện trong
bữa ăn


- Phi hp nhp nhàng để tham gia các hoạt động nh đi, chạy, bò.
- Thực hiện các vận động cơ thể theo nhu cu ca bn thõn.


- Biết tránh những vật dụng và nơI nguy hiểm trong trờng, lớp mầm non.
2. Phát triển nhËn thøc(3)

- Biết tên các khu vực trong trờng và công việc vủa các cô, bác trong khu vức
đó.- Biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của các bạn trong lớp.


- Trẻ biết gọi tên và phân loại đồ dùng, đồ chơI, so sánh kích thức, màu sắc,
xếp tơng ứng 1- 1các loại dựng, chi


3. Phát triển ngôn ngữ.


Biết nói đủ câu khi học các mụn hc


- Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn, suy nghĩa của mình bằng lời nói.
- Biết lằng nghe cô và các bạn nói, biết trả lời câu hỏi.


- K về các hoạt động trong lớp, trong trờng có trình tự.
- Đọc thơ, kể chuyện diễn cảm về trờng, lớp mầm non.
- Biết giao tiếp bằng lời nói rõ ràng, mạch lạc, lễ phép.
- Mạnh dạn, vui vẻ trong giao tiếp.


4. Ph¸t triĨn thÈm mÜ


- Thích tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trờng, lớp.


-, Trẻ biết hát đúng nhịp, có cảm xúc các bài hát về trờng mầm non.


Trẻ cókhả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình; tơ, vẽ dán trang trí về
tr-ờng lớp, đồ dùng, đồ chơI, cảnh vật, cô giáo, các bạn trong lp.


5. Phát triển tình cảm- xà hội


- Trẻ biết chào hỏi lễ phép , kính trọng, yêu quí cô giáo, các cô bác trong trờng,
thân thiện, hợp tác với các bạn trong lơp.- Bit gi gỡn dựng, đồ chơI trong lớp, trong trờng.


- Biết giữ gìn, bảo vệ môi trờng: Cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi xong, không
vứt rác, bẻ cây.(4)

Mang nội dung: trờng mầm non
( Thực hiện4 tuần: Từ 23/8 đến 17/9/2010)


chủ điểm: trờng mầm non
II. Các nội dung chính liên quan đến chủ điểm (mạng nội dung)
- Hiểu biết về trờng mầm non.


- Tên trờng, địa chỉ của trờng.


- C«ng việc của cô giáo, cô hiệu trởng,
bác bảo vệ, bác cấp dỡng.


- Các lớp trong trờng, các bạn trong
tr-ờng.


- Các khu vực trong trờng, vờn trờng.
- Mùa thu bé đợc đến trờng.


- Tên lớp, tên cô giáo.
- Tên các bạn trai, bạn gái.
- Đồ dùng, đồ chơi của lớp.


- Tình cảm bạn bè, cách ứng sử với bạn
bè và thầy cô.- Hot ng n np ca lp.
.


III / Mng hoạt động: Chủ đề :

Trờng mầm non


trờng mầm non của bé


tr êng mÇm nonlớp học đáng yêu của bé


Đồ dùng, đồ chơi của bé- Các khu vực trong trờng mầm non, các đồ dùng, dồ chơi
trong trờng.


- Biết yêu quý trờng lớp, biết giữ gìn và bảo vệ dồ dùng, đồ
chơi


+ Đồ chơi ngồi trời: Tên gọi, vị trí, cơng dụng, cách giữ gìn
và bảo vệ đồ chơi.


+ §å chơi trong lớp:
+Làm quen với toán:


- Đếm cửa sổ cđa líp.


- làm quen với đồ dùng, đồ chơi cómàu sắc, hình
dáng, kích thớc khác nhau.- Ph©n biƯt nhiỊu , Ýt.


- So sánh nhận biết sự bằng nhau về số lợng giữa hai
đối tợng.


+Kh¸m ph¸ khoa häc:


- Tìm hiểu, trị chuyện về: Tên, địa chỉ của trờng,
lớp đang học.


- C¸c khu vực trong trờng và công việc của các cô


-Trũ chuyện và nói về tình cảm
của trẻ về trờng lớp, cô giáo.
các bạnvà các bác trong trờng.
- Tham gia vào các hoạt động
lễ hội ở trờng lớp.


- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau
khi chơi xong.


- Có ý thức vệ sinh lớp học,
giữ gìn và bảo vệ trờng lớp
sạch đẹp.


- Hợp tác với các bạn , giúp đỡ
bạn, cô giáo.(5)

Chủ đề1:

trờng mầm non của bé


Thực hiện 2 tuần


Thêigian Các hoạt độngNội dung hoạt độngThø hai Thø ba

Thø t

ư

Thứ năm Thứ sáu70-80phút

Đón trẻ- ún tr vào lớp, trao đổi với phụ huynh, điểm


danh, cho trẻ chơi theo ý thích …- ThĨ dơc s¸ng-

Ô

n định lớp học, thảo luận với trẻ về hoạt độngtrong ngày (thông báo cho trẻ về chủ đề sẽ học)


25-35phótHoạt động học


(5 hoạt độnghäc /tn)
30-40

Chơi và hoạt

- Quan sát có chủ đích:
Trờng mầm


non


Ph¸t triĨn nhËn thøc Phát triển tình cảm xà hội


Phát triển thể chất


Phát triển ngôn ngữ


Phát triển thẩm mỹ
+Dinh dỡng- sức khoẻ:


- Trị chuyện về ích lợi của thực
phẩmvà các món ăn trong trờng ,
lớp MN đối với sức khoẻ của trẻ .
- Luyện tập và thực hiện các công
việc tự phục vụ trong ăn, uống,
ngủ, vui chơi, vệ sinh cá nhân,
cách giữ gìn vệ sinh thân thể, vs
lớp học, thói quen vệ sinh, văn
minh trong ăn uống, sinh hoạt.
- Nhận biết và tránh những vật
dụng, nơi nguy hiểm trong trờng
lớp MN


+ Vận động:


-TËp vµ rÌn lun các kỹ năng:Đi,


chạy, bò, bật, tung, bắt bóng.


- Luyn tp và phát triển các nhóm
cơ, hơ hấp, tập thở, tập các cử động
và điều khiển khéo léo các ngón
tay qua cơng việc tự phục vụ


-Trị chuyện về
tr-ờng, lớp mầm non,
các khu vực trong
tr-ờng, đồ dùng, đồ
chơi của lớp, các cô
giáo và nhân viên
trong trờng, các bạn
trong lp


- Làm sách, tranh về
trờng lớp mÇm non,
tÕt trung thu.


- đọc thơ, kể chuyện
diễn cảm về trờng ,
lp MN.


+Tạo hình:


- Xếp hình trờng, lớp.
- Tô màu tranh líp häc.
- D¸n tranh.- VÏ b¸nh trung thu


- VÏ hoa tỈng cô giáo, tặng
bạn.


- V đờng tới trờng, vẽ đồ
chơi trong lớp tặng bạn.


- Tặng quả bày cỗ trung thu.
+Âm nhạc: -Dạy hát, vận
động theo nhạc, vận động
minh hoạ những bài hát phù
hợp với chủ đề(Vui đến trờng,
trờng chúng cháu là trờng
mầm non


- nghe hát: Cô giáo, cò lả
- Trò chơi :Bạn nào hát, nghe
âm thanh tìm bạn(6)

phỳt ng ngồi trờiQuan sát các phịng học. Lớp học. Thời tiết…
- Trũ chi vn ng:


Tìm bạn thân.
- Chơi tự do:


40-50
phỳt

ng cỏc gúc

Chi v hotGóc chơi Đóng Vai

- Cô giáo, lớp học.


Gúc To hỡnh

- Gch ni đồ dùng cho bạn trai, bạn gái,
vẽ thêm đồ dùng đồ chơi, tô màu tranh.


- Hát: Chào hỏi khi về, Thơ: Chúng ta đều là bạn.


Góc Th viện/góc sách

- Xem truyên tranh, chọn
và phân loại tranh lô tô, dựng, chi .


Góc xây dựng/Ghép hình

- Xây dùng vên trêng.


Góc Âm nhạc

- Gạch nối đồ dùng cho bạn trai, bạn gái,
vẽ thêm đồ dùng đồ chơi, tô màu tranh.


- Hát: Chào hỏi khi về, Thơ: Chúng ta u l bn.


Góc Khám phá khoa học/Thiên nhiên

- Xếp hoa lá
nhặt theo thứ tự 1: 1.


60-70phút

Vệ sinh, ¨n tra


150phót

Ngđ tra


20-30
phút

Ăn phụ

- Vận động nhẹ

- Ăn phụ


70-80phótHoạt động


chiều:


Chơi và hoạtđộng theo ý


thích- Chơi và hoạt động theo ý thích


- Nêu gng cui tun60-70
(7)

Hot
ng
ngoi
tri


- Dạo chơi quanh sân trờng, cô cùng trẻ quan sát một số cây trong
tr-ờng và trò chuyện về quang cảnh của trtr-ờng


- Vẽ tự do trên sân trờng


- Chơi trò chơi tập thể: Tìm bạn thân, Tai ai thính, chơi tự do.
- Đọc thơ: Bạn mới- Nht hoa lỏ lm chi.


- Phát hiện những hành vi làm bẩn môi trờng, cùng cô giáo nhặt rác
trên sân trờng cho vào thùng rác.


Chi,
hot
ng
gúc


- Góc tạo hình:


+ V ng i ti trng, tụ màu theo tranh
+ Xé dán bông hoa tặng bạn


+ Nặn đồ chơi trong lớp


- Gãc th viÖn


+ Xem sách, tranh theo chủ đề trờng, lớp mẫu giáo , làm sách về
tr-ờng mầm non của bé


- Gãc x©y dùng: Xây dựng trờng mẫu giáo, xây dựng vờn trờng của
- Góc đóng vai: Chơi đóng vai cơ giáo, bác cấp dng, M - con


- Goc âm nhạc: Hát, múa biểu diễn các bài hát về trờng mầmnon-Nghe nhạc


Hot
ng
chiu


+Làm quen víi mét sè kiÕn thøc míi.


+ Cho trẻ kể lại những điều mà trẻ đã quan sát đợc về trờng mình
+ Cùng trẻ trị chuyện về trờng Mầm non (tên, đặc điểm của trờng,
các hoạt động của cô, trẻ và các cô bác trong trờng mầm non)


+ Nghe đọc thơ, kể chuyện, ôn lại bài hát “Vui đến trờng” ôn thơ “
Bạn mới đến trờng” “Cô giáo của em” kể truyện: Đôi bạn tốt


+ Cùng cô giáo xếp đồ chơi gọn gàng, vệ sinh giá góc, thu gom rác
cho vào thùng rác của lớp, chăm sóc cây xanh.


+ Hoạt động góc theo ý thích
+ Biểu diễn văn nghệ


+ Nhận xét trong ngày- Nêu gơng bé ngoan cuối tuần. (chú ý đến trẻ
mới đến trờng cô nên động viên trẻ, tạo hứng thú cho trẻ đến trờng(8)

III. Kế hoạch hoạt động (mạng hoạt động).
PTtC


- Đi chạy theo
ng thng.TC: Tìm bạn
thân.


PTNT


- Xp tng ng 1:1 tranh dùng đồ chơi.
Nhận biết hình dạng đồ dùng, chi
trong lp.


Đếm các bớc đi, xếp tranh l« t«.


- Giới thiệu nêu đặc điểm về trờng mầm
non.


- Trò chuyện l m quen và ới các hoạt động
của cô và trẻ. Gọi tên và phân biệt đồ dùng
đồ chơi ở trờng, lớp


PTTM


- Vạch theo đờng các
bạn đi tới lớp, vẽ thêm
cây cỏ, hoa lá. Tô màu


tranh.


Hát và vận động múa minh
ho: Vui n trng


. Nghe: Cô giáo.- TCAN: Bạn ở đâu.


PTNN


- - Truyện: Đôi bạn tốt.


PTTC-XH


- TC: Cô giáo, lớp häc.
- X©y dùng vên trêng.


- Gạch nối đồ dùng cho banh trai, bạn gái. Vẽ thêm đồ dùng
đồ chơi, tô màu tranh.


- Xem truyện tranh, chọn và phân loại tranh lụ tụ, dựng
chi.


- Xếp hoa lá, nhặt theo thø tù 1:1.


5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×