Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

KT HK II Toan 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.3 KB, 2 trang )

(1)KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 6 NĂM HỌC 2010 - 2011. PHÒNG GD TP BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ. Thời gian : 90 phút. LỚP :... HỌ VÀ TÊN:………………………………... LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:. ÑIEÅM:. I.LÝ THUYẾT (2 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:. Đề 1: Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. 1 Áp dụng: Tìm 2 của 6. 1. Đề 2: Nêu định nghĩa tia phân giác của một góc. 0    Áp dụng: Biết Om là tia phân giác của AOB và AOm 25 .Tính số đo AOB ? II.BÀI TẬP (8 điểm) Bài 1: (3 điểm )Thực hiện phép tính:. a/. 3 4 + 5 15. b/. 4 −3 −3 15 5 . + . + 19 7 7 19 7. c/. 9. 5 2 5    4  13  5 13 . Bài 2.(2 điểm ) Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 3 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 8 số học sinh còn lại.. a. Tính số học sinh mỗi loại. b. Tính tỉ số % học sinh giỏi và học sinh cả lớp. Bài 3 (2,5 điểm ):Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho.  xOz = 400..  a. Tính số đo góc yOz ? . 0. b. Vẽ tia Om sao cho yOm 100 . Tia Oz có phải là tia phân giác của xOm không? Vì sao? 4 4 4 4 A    ...  2.4 4.6 6.8 2010.2012 . Bài 4 (0,5 điểm ): Tính tổng sau: . BÀI LÀM.. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………….

(2) ……………………………………… ………………………………………. ……………………………………… ……………………………………….

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×