Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

PTNT - Nhận biết con gà con vịt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 9 trang )

(1)

Đối tượng: Trẻ 24 – 36 thángChủ đề: Những con vật đáng yêuGiáo viên : Bùi Thị Thêu(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)×