Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Tài liệu Để đạt điểm cao trong kỳ thi toeic ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.96 KB, 6 trang )

ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI TOEIC
Một điều không thể phủ định là ngoài tấm bằng đại học "tàm tạm" khi apply vào bất kì
công ty nào bạn cũng cần phải có một trình độ ngoại ngữ nhất định, có thể là tiếng Nhật,
tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc ... nhưng ngoại ngữ phổ biến hàng đầu vẫn là tiếng Anh.
Có r

t nhi

u lo

i ch

ng ch

ti
ế
ng Anh đ

b

n l

a ch

n phù h

p v

i m

c


đích và trình đ

yêu c

u. TOEIC là m

t ch

ng ch

đ
ượ
c h

u h
ế
t các công
ty n
ướ
c ngoài, các ngân hàng, các t

p đoàn và công ty ch

ng khoán,
tài chính ... yêu c

u. M

c đi


m cao hay th

p tu

thu

c vào yêu c

u c

a
t

ng công vi

c, ví d

nh
ư
, ti
ế
p viên hàng không thì m

c đi

m t

400
đi


m tr

nên, nhân viên ngân hàng phòng tín d

ng t

i thi

u là 500 v

i
n

và 400 v

i nam, nhân viên phong thanh toán qu

c t
ế
, phòng xu

t
nh

p kh

u công

các công ty thì ph


i 700->800 gì đó.... C
ũ
ng ph

i nói
thêm răng ch

ng ch

TOEIC r

t đ
ượ
c các nhà tuy

n d

ng đánh giá cao
(đi

m t

t nhiên càng cao càng t

t), trong các công ty, ngân hàng ...
m

i năm nhân viên còn ph

i đi thi m


t l

n đ

xem trình đ

ngo

i ng


b

mai m

t đi không, đi

m thi đó còn đ
ượ
c dùng đ

tính toán cho vi

c
tăng l
ươ
ng và tr

c


p. V

y là sao? Chúng ta th

y đi

m TOEIC r

t quan
trong, nh

t là đ

i v

i nh

ng b

n sinh viên chu

n b

t

t nghi

p đ


i h

c.
Làm th
ế
nào đ

luy

n thi TOEIC hi

u qu

và thi đ

t đi

m cao? Theo tôi
b

n nên th

c hi

n t

ng b
ướ
c m


t

1. Kiến thức cơ bản
-B

n ph

i trang b

cho mình m

t n

n t

ng c
ơ
b

n ng

pháp, v

vi

c này
b

n có th


h

c

b

t kì đâu ho

c t

h

c, h

c ng

pháp là n

n t

ng nâng
cao trình đ

Ti
ế
ng Anh c

a b

n.

-Song song với việc luyện tập ngữ pháp cơ bản bạn phải học càng nhiều từ mới càng tốt,
lúc nào cũng phải tuân thủ phương châm "năng nhặt chặt bị" về vấn đề này không ai
làm thay bạn được cũng chẳng có gì ngoài sự cần cù.
-Và tất nhiên bạn phải tìm hiểu ngay đề thi TOEIC xem nó bao gồm những nội dung gì
để tập trung học
2. Nghe
Trong đề thi TOEIC sẽ có một nửa (100 câu) nghe, vậy là nghe cực kì quan trọng để bạn
đạt điểm cao bạn phải luyện nghe theo các bước sau:
- Trong thời gian học ngữ pháp cơ bản và từ vựng bạn phải học dọc chính xác từng từ
một bằng cách dùng máy vi tính và các phần mềm đọc tiếng Anh như (Talk it) hoặc
dùng từ điển Oxford advance learner để nghe máy đọc từng chữ mà bạn chưa biết hoặc
chưa chắc là mình phát âm đúng hay sai. Tôi nhấn mạnh việc đọc đúng từng từ tiếng
Anh vì nếu bạn đọc sai bạn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy từ đó trong bài nghe. Các bạn
cũng không nên dùng từ điển Lạc Việt để học phát âm vì không phải nó sai mà thực sự
nó phát âm rất khó nghe.
- Song song với việc học nghe cần cù như trên bạn cũng phải luyện nghe các đoạn hội
thoại ngắn để còn quen với việc nối âm, trọng âm, các từ phát âm "tương tự nhau" ...
trong tiếng Anh. Việc này cũng rất quan trọng vì bạn làm thử đề thi TOEIC sẽ thấy rõ
rang là bạn nghe thấy từ đó hoặc nghe được câu đó nói về cài gì nhưng khi trả lời câu
hỏi bạn vẫn trả lời sai.
- Sau khi bạn học các đoạn hội thoại ngắn thì bạn học nghe các đoạn văn dài hơn, các
đoạn văn dài này khi nghe bạn phải có chiến thuật riêng đấy vì nó là đoạn văn dài mà
chỉ có khoảng 2, 3, cùng lắm là 4 câu hỏi cho đoạn đó thôi. để hiểu một các tổng quan
về đoạn văn đó trước tiên bạn phải cực kì nhanh để đọc lướt tất cả những câu hỏi liên
quan đến đoạn đó trong đề thi và tập trung nghe để tìm ra thông tin cho những câu hỏi
đó. Khi nghe đoạn văn bạn cũng phải chú ý nghe bằng được câu đầu tiên của nó vì nghe
được thì bạn dễ dàng đoán được nội dung của đoạn văn hơn.
***CÁC LƯU Ý KHI HỌC NGHE VÀ LÀM PHẦN NGHE
- 100 câu nghe trong đề thi chia làm 4 phần;
+ Phần 1 gồm 20 câu mỗi câu là một bức tranh và 4 câu miêu tả bức tranh đó: phần này

được coi là dễ nhất trong bài nghe vì câu miêu tả ngắn và dẽ nghe, tuy nhiên, bạn đừng
coi thường nó nhé vì những câu miêu tả mà nghe cứ như thể là miêu tả bức tranh đó
nhưng thực ra là nó cố tình gây nhầm lẫn ở một điểm nào đó, ví dụ như, trong bức tranh
có 4 người đang ngồi với nhau và có một câu đại thể như "they are having a meeting"
hoặc "they are discussing a problem" chẳng hạn nhưng thực tế trong bức tranh mỗi
người nhìn một lẻo và chẳng có vẻ họp hành gì cả... cuối cùng nó cho một câu "three of
them are waering glasses" và thực đúng là trong đó có 3 người đeo kính còn một người
không đeo vậy là câu này mới mô tả đúng nhất nội dung bức tranh. Để khắc phục vấn
đề này bạn phải chú ý quan sát toàn bộ bức tranh và rất nhanh trí hình dung ra những
câu mô tả bức tranh đó, phải để ý từng chi tiết nhỏ trên bức tranh đó, còn nghe thì phải
nghe chuẩn để tránh bị nhầm lẫn giữa những từ phát âm nghe giông giống nhau.
+ Phần 2 gồm 30 câu theo kiểu một người đọc câu hỏi và một người đọc 3 câu trả lời
bạn phải chọn ra một câu trả lời đúng cho câu hỏi đó. Phần này khó hơn phần bức tranh
một tí, nếu bạn chú ý lắng nghe thì trả lời rất nhanh, tuy nhiên nó lại lừa đảo bạn cũng
không ít. Ví dụ như:
Q: When did your flight take off?
A: - I fired it yesterday
- It was flying in the air three days ago
- It took off at 3.00 last Sunday
Vậy là bạn bị nó lừa ở chỗ "fired" và "flying" vì nó nghe "giông giống" với "flight" ở
câu hỏi, trong khi đó câu thứ ba đúng thì nghe lại chẳng thấy có gì liên quan vì "take" bị
chia một thì thành 'took" mất lại còn 3.00 nữa chứ nghe loằng ngoằng thế chắc không
phải đâu thế là tích đại vào câu 1 hoặc 2 thế là sai bét.
+ Phần 3 gồm 30 câu nghe đoạn hội thoại sau đó trả lờ câu hỏi, phần này lại khó hơn
phần trước một tí. Để làm tốt được phần này bạn phải nhanh chóng đọc câu hỏi của
đoạn hội thoại đó và chú ý nghe nội dung từ đầu đến cuối cố gắng không bỏ sót chữ nào
vì bạn không thể tưởng tượng được đâu chính những từ bị phát âm lướt qua lại là đáp án
cho câu trả lời đấy. Phần này đòi hỏi cả tư duy logic nữa. Ví dụ như trong đoạn hội
thoại nói như sau:
“.......

A: When will the meeting be taken place?
B: It was planned to be on Friday, but as Mr John’s fllight was delayed we changed it to
Monday next week.
A: When will Mr John arrive?
B: He said to me that he will arrive on Sunday.
.....”
Và câu hỏi đặt ra cho bạn là:
“When will Mr John have a meeting?”
A.On Friday
B.On Monday
C.On Sunday
D.Next week
Vậy nếu bạn nghe không rõ cái chỗ “but as Mr John’s fllight was delayed we changed it
to Monday” thì
 
sẽ bị nhầm lẫn hết cả, bạn nghe thấy có hết cả các ngày trong đoạn hội
thoại nhưng không biết ngày nào mới chính xác. Bạn phải tư duy một chút và chú ý lắng
nghe mới trả lời chính xác được.
+ Phần 4 gồm 20 câu hỏi cho khoảng 7 đến 9 đoạn, mỗi đoạn văn sẽ có tối thiểu 2 câu
hỏi, phần này là phần khó nhất trong bài nghe, nhưng lại là phần ít lừa đảo và đánh đố
nhất, nó chỉ đòi hỏi bạn khả năng ghi nhận thông tin nhanh thôi. Để làm tốt phần này
bạn cần phải đọc lướt nhanh các câu hỏi (như nói ở trên kia) .... Bạn cũng cần phải
luyện nghe đoạn văn thường xuyên để quen với các ghi nhận các thông tin chính, vì các
câu hỏi trong đề thi thường tập trung hỏi các vấn đề chính, với cả nghe thường xuyên
bạn đỡ bị căng thẳng hơn, không bị bỏ sót thông tin hơn.
3. Phần đọc
Ph

n đ


c trong đ

thi TOEIC g

m 3 ph

n v

i hình th

c khác nhau
+ Ph

n 1 g

m 20 câu “Incomplete sentense” (hoàn thi

n câu), trong
các câu h

i này th
ườ
ng t

p trung vào ph

n sau:
* T

lo


i (Vocabulary), 4 đáp án có th

cùng m

t t

nh
ư
ng m

i t

l

i


m

t d

ng danh t

, tính t

, phân t

hai ... b


n ph

i n

m v

ng c

ki
ế
n th

c
ng

pháp c
ơ
b

n c

v

c

u t

o t

thì m


i hoàn thi

n đ
ượ
c câu đúng.
Theo tôi đ

luy

n t

t đ
ượ
c các câu h

i này khi h

c b

n nên có m

t cu

n
s

tay b

t k


m

t t

nào b

n g

p ph

i b

n c
ũ
ng nên đ

t ra câu h

i “d

ng
th

c tính t

c

a t


này là gì?” hay “t

này n
ế
u chia

d

ng phân t

2 thì
c

u t

o th
ế
nào?” ... sau đó b

n c

g

ng h

c thu

c nó, ghi chép t

t ccác d

ng th

c c

a t

g

c đó. N
ế
u làm t

t đi

u này ch

c ch

n v

n t

c

a
b


n s

tăng đáng k

. B

n c
ũ
ng có th

suy di

n theo kinh nghi

m trong
tr
ườ
ng h

p bí quá ví d

nh
ư
nh

ng tính t

k
ế

t thúc b

ng đuôi “able” thì
danh t

c

a nó th
ườ
ng là “ability”, r

i nh

ng đ

ng t

k
ế
t thúc b

ng
“ate” thì danh t

hay có đuôi là “tion” ... V

y các lo

i câu này b


n nên
xác đ

nh vai trò c

a t

còn thi
ế
u trong câu sau đó ch

n d

ng th

c đúng
c

a nó sau đó tick vào đáp án ok!!
* Nghĩa của từ (Meaning), 4 đáp án có thể cùng từ loại với nhau nhưng sẽ có nghĩa gần
giống nhau và bạn phải chọn ra một từ có nghĩa đúng nhấp cho câu đó, về loại câu này
bạn không có cách nào khác là phải học và phân biệt nghĩa của từ cho chuẩn xác, thuộc
các thành ngữ, cụm động từ, cụm danh từ ... ví dụ như trong câu sau:
“I have to arrange document to ___________ customs clearance every day”
A.do
B.make
C.get
D.prepare
Đáp án đúng của câu này là “Make” , vậy nếu bạn không hiểu và phân biệt rõ sự khác
nhau giữa “Do” và “Make” chắc chắn sẽ bị nhầm

*Giới từ (Pre) đáp án sẽ là 4 giới từ và một trong đó sẽ đúng với nghĩa của câu, về phần
này ngoài các giới từ thông thường như giới từ chỉ vị trí “in”, “on” bạn còn phải thuộc
nhiều cụm thành ngữ nữa ví dụ như câu sau:
“The soldier died ____________ a wound in the First World War”
A.Of
B.From
C.Because
D.By
Trời ơi gặp câu này thì tức chết đi mất tôi giám cá là 99% những người học khá tiếng
Anh sẽ chọn “of” vì bạn thường gặp thành ngữ “die of something” thế là tự tin quá còn
gì (mừng rơi nước mắt) hoặc “By” vì bạn nghĩ rằng nghĩa của nó là “bởi” ok! tick luôn,
còn lại những người học kém hơn một chút thì chọn “because” vì nghĩ rằng nó có nghĩa
là bời vì, trường hợp này thì không oan uổng gì cả. Nhưng bạn sẽ hết sức bất ngờ có khi
còn choáng vì đáp án đúng của nó là “from” ặc ặc bạn chỉ có thể điền đúng khi bạn
thuộc thành ngữ “to die from a wound” (chết vì bị thương) ... chuối chưa. Mà cái thủ
đoạn lừa đảo này thì thường xuyên luôn, bạn phải học sâu và học chắc mới đối phó
được.
Trên đây tôi chỉ có thể dẫn chiếu vài ví dụ cơ bản để minh chứng cho thủ đoạn lừa đảo
trong bài thi TOEIC thôi, các bạn nên mua thêm sách hướng dẫn luyện thi TOEIC. Bạn
nên xem tất cả các dạng bài mà đề thi hay ra để có hướng học, cũng phải lưu ý các bạn
là phần này không loại trừ một dạng ngữ pháp nào cả nên bạn phải chắc và sâu ngữ
pháp mới làm chuẩn được.
+ Phần 2 gồm 40 câu Error Recognition (phát hiện lỗi) xem thêm tại 870 câu ngữ pháp
trong bài thi TOEIC
Hình thức của nó là cho một câu gạch chân 4 chỗ và xem chỗ gạch chân nào bị sai, 40
câu này mỗi câu sẽ đụng đến một dạng ngữ pháp và cũng tương đối khó. Cách làm
nhanh và chính xác các câu hỏi này là bạn đọc kĩ câu hỏi xem các chữ bị gạch chân có
vai trò gì trong câu và tìm ra mối quan hệ của nó với các thành phần khác trong câu, bạn
phải xem xét kĩ cả bốn từ hoặc cụm từ được gạch chân, không nên vội vã tick vào A
hoặc B mà chưa xem đến B, C. Nhiều khi nó lừa mình làm như là A hoặc B sai nhưng

thực sự xét kĩ ra thì không phải.
Theo kinh nghiệm của tôi thì những câu ngữ pháp trong phần này và phần trên rất giống
với phần Stucture trong đề thi TOEFL (form cũ) và độ khó thì tương đương, vậy nếu
ngữ pháp cơ bản của bạn không chắc thì ngoài những sách luyện thi TOEIC bạn nên
mua thêm những sách hướng dẫn luyện thi TOEFL về làm thêm. Các sách này bán rất
nhiều và giá rẻ vì hiện nay TOEFL đã chuyển sang IBT, các sách này cũng rất cơ bản và
khoa học giúp bạn học hiệu quả hơn.

+ Phần
 
3 (Reading comprehension) gồm 40 câu hỏi cho từ 10 đến 14 đoạn văn. Phần
này tương đối là mang tính chuyên môn vì những đoạn văn thiên về thương mại, kinh
tế, kiểu như một đoạn quảng cáo, một đoạn trích về thông tin hoặc báo cáo của một
công ty ... cũng có những đoạn rất thông thường như lịch trình của một hãng hàng
không, menu trong các nhà hàng ... Phần này chiếm nhiều điểm trong bài thi của bạn vì
vậy bạn nên cố găng luyện phần này càng nhiều càng tốt.
Về độ khó thì tuỳ theo mức độ, có đoạn rất dễ nhưng có đoạn cũng rất khó (nhưng tôi
giám khẳng định 110% rằng so với TOEFL thì ... muỗi). Phần này đòi hỏi bạn phải tư
duy một chút để tìm ra câu trả lời đúng nhất, bạn đừng ngại nó chỉ lừa chút thôi chứ
không đánh đố đâu.
Khi làm phần này để nhanh chóng và chính xác bạn nên:
Bước 1: đọc luớt toàn bộ các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đó
Bước 2: đọc lướt đoạn văn chú ý vào những chỗ câu hỏi đề cập đến, bạn đừng có dịch
nó ra nhé, từ nào mới mà bạn không biết thì đoán nghĩa, bạn nên hiểu tổng thể đoạn đó
nói về cái gì thôi.
Bước 3: Đọc từng câu hỏi một và xem lại đoạn văn tìm thông tin cho câu hỏi đó và tick

×