Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

cach xoa video vinh vien tren youtube

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197.78 KB, 2 trang )

(1)

CÁCH XÓA BỎ VIDEO VĨNH VIỄN, DELETE VIDEO TRÊN YOUTUBE


Bước 1: Truy cập vào trang YouTube, sau đó đăng nhập bằng tài khoản của bạn.


Bước 2: Click chọ tài khoản ở góc phải trên cùng và chọn Creator Studio


Bước 3: Click chọn Trình quản lý Video, tại đây sẽ hiển thị toàn bộ những video mà bạn đã đăng tải lên YouTube. Tich
chọn video cần xóa.(2)×