Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

HDTT Tuan 3phi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.68 KB, 4 trang )

(1)HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHỦ ĐIỂM: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM VUI TRUNG THU. I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức : HS hiểu: Trong ngày tết Trung thu, mặt nạ là một trong những món đồ chơi truyền thống được lứa tuổi trẻ yêu thích, nhất là trẻ em. HS biết cách làm mặt nạ để vui Trung thu. 2. Kĩ năng: Rèn cho HS sự khéo léo và khả năng sáng tạo. 3. Giáo dục: HS niềm tự hào về ngày tết Trung thu. II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: 1. GV: Một số mặt nạ, ảnh về các loại mặt nạ truyền thống, mặt nạ hiện đại. 2. HS : Các nguyên liệu để làm mặt nạ: giấy bìa cứng, bút, màu, dây chun loại nhỏ sợi, kéo, keo dán… III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Nội dung 1p A. Ổn định 3p. B.Kiểm tra:. Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. - Để cho ngôi trường khang -HS trả lời. trang, sạch đẹp em cần phải. - N/ xét, bổ sung.. làm gì mỗi ngày?. 28p. C. Bài mới: 1. Giới thiệu. - GV cho HS quan sát một. nội dung bài. số loại mặt nạ truyền thống. học.. và mặt nạ hiện đại.. 2. HDHS HD:. - Lắng nghe - Theo dõi, quan sát và n/xét... - GV cho HS ngồi nhóm 4.. - HS làm việc theo nhóm. - HD HS cách làm mặt nạ:. 4.. + Làm khuôn hình mặt nạ. + Trang trí mặt nạ theo ý.

(2) tưởng sáng tạo của mình. - HS thực hành làm mặt nạ. - Các nhóm thi làm1 mặt - Trưng bày sản phẩm.. nạ. - Thi trưng bày sản phẩm trước lớp - Bình chọn, n/xét, đánh. - GV nhận xét, đánh giá. 2p. D. Củng cố,. - Nêu lại cách làm một mặt. dặn dò:. nạ đơn giản?. giá. - HS trả lời.. - Nhận xét giờ học, hướng dẫn về nhà.. - Chuẩn bị tiểu phẩm: Phạt vi cảnh..

(3) LUYỆN MĨ THUẬT VẼ THEO MÂU: VẼ LÁ CÂY I. MỤC TIÊU. 1.Kiến thức: Giúp HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp của một vài loại lá cây. 2.Kĩ năng: HS biết cách vẽ và vẽ được một lá cây. - HS sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp và theo yêu thích. 3.Thái độ: Yêu thích bài vẽ của mình. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC. 1.GV: - Tranh hoặc ảnh một vài loại lá cây. Một số lá cây thật. - Bài vẽ lá cây của HS năm trước. 2.HS: - Một số lá cây thật. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,… III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG Nội dung 1p A. Ổn định 30p B. Bài mới 1.Giới thiệu . 2.HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ.. Hoạt động của GV. Hoạt động của HS - HS lắng nghe.. - GV giới thiệu một số hình ảnh lá cây và gợi ý: + Em hãy cho biết đây là loại lá cây gì? + Hình dáng của mỗi loại lá cây? + Màu sắc ?. - HS quan sát và trả lời.. + lá cây bưởi, lá trầu, lá bàng, lá cây hoa hồng, lá cam,… + Mỗi lá cây có hình dáng khác nhau,… + Có nhiêu màu: vàng, xanh, đỏ,… - GV tóm tắt. - HS lắng nghe. - GV cho HS xem một số bài vẽ - HS quan sát và nhận xét. của HS và gợi ý về: bố cục, hình ảnh, màu,… - HS lắng nghe. - GV củng cố: - GV yêu cầu HS nêu cách vẽ lá - HS trả lời. cây. - GV vẽ minh hoạ bảng và - HS quan sát và lắng nghe. hướng dẫn..

(4) + Vẽ hình dáng chung của lá cây. + Nhìn mẫu vẽ chi tiết. - HS vẽ bài theo mẫu, vẽ lá cây. - Vẽ màu theo ý thích,…. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành.. + Vẽ màu theo ý thích. - GV đặt mẫu vẽ. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS - HS đưa bài lên để nhận xét. vẽ bố cục cho cân đối, nhìn mẫu để vẽ, vẽ màu theo ý thích,… - HS nhận xét. * Lưu ý: không dùng thước để kẻ, vẽ,…. HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn một số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nhận xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV đánh giá, nhận xét. 2p C. Củng cố dặn dò: - Về nhà các em nhớ quan sát một số vườn cây,… - Đưa vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu,…/.. - HS lắng nghe.. - HS lắng nghe dặn dò..

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×