Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

Bai 11 To chuc thong tin trong may tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (843.7 KB, 17 trang )

(1)Câu hỏi: Hệ điều hành là gì? Hãy nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành? - Hệ điều hành là một phần mềm của máy tính. - Nhiệm vụ chính của hệ điều hành: + Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. + Cung cấp giao diện cho người dùng. + Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính..

(2) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây. ÔNG, BÀ. CẤU TRÚC HÌNH CÂY. BÁC. BỐ MẸ. Anh. THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC Sách Giáo khoa. Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9. Toán. Lý. Sinh. ......... Sách tham khảo. Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9. Em. CÔ. CHÚ.

(3) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC. Sách Giáo khoa. Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9. Toán. Lý. Sinh. ......... Lớp số 1. Sách tham khảo. Lớp số 2. Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9. Lớp số 3. Lớp số 4. Em hãy cho một ví dụ về cấu trúc hình cây có ít nhất 2 lớp ?.

(4) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây gồm các Tệp tin và Thư mục. THƯ MỤC TỆP TIN. TỆP TIN ? THƯ MỤC ?.

(5) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin:. Vậy các em hãy -Tệp tin là đơn vị cơ bảnbiết để tệp lưu tin trữ thông tin cho trên thiết bị lưu trữ. là gì?. Có các loại tệp tin nào?.

(6) Tiết 23:. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin: - Các dạng tệp tin: + Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh,… + Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ… + Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát… + Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng khác….

(7) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin: Tên tệp tin. Kích thước. Kiểu tệp tin. Thời gian cập nhật.

(8) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 1. Tệp tin:. Các tệp tin được phân biệt - Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. với nhau như - Tên tệp gồm 2 phần: thế nào? + Phần tên Tên tệp gồm + Phần mở rộng (phần đuôi) những thành nào? Phần tên và phần mở rộngphần được đặt cách nhau bởi dấu. chấm. ví dụ: bai1.doc.

(9) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. Thư mục có thể -Hệ điều hành tổ chứcchứa các tệp tệp tin trên đĩa thành các thư được hay mục. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp hoặc thư mục không?. con. Thư mục có thể -Thư mục được tổ chức cấp, các thư mục có thể lồngphân vào nhau được hay không? lồng nhau. Tên thư mục.

(10) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. Thư mục gốc. D:\ Thuvien. Em hiểu như thế nàomẹ về thư mục Thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc? Thư mục con KHTN. KHXH Van.doc Su.doc Baihat Danca.mp4 Nhactre.mp4.

(11) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục: - Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con. - Thư mục ngoài cùng (không chứa thư mục mẹ) được gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa..

(12) Tiết 23. Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH. 2. Thư mục:. * Lưu ý: - Tên các tệp tin trong một thư mục phải có tên khác nhau. - Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau..

(13) Câu 1: Điền từ còn thiếu vào khoảng trống trong các câu sau: tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết 1. Tệp ……… bị lưu trữ 2. Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói Thư mục mẹ thư mục ngoài là...……………,thư mục bên trong là Thư mục con ………………….

(14) Câu 2:. 1. Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN. 2. Chỉ ra thư mục con của thư mục THUVIEN.

(15) Câu 3: Trong các câu sau, những câu nào đúng (A) Thư mục có thể chứa tệp tin; (B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác; (C) Thư mục có thể chứa các thư mục con; (D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con..

(16) Dặn dò: 1.Về nhà xem kĩ nôi dung bài học ngày hôm nay. 2. Làm các bài tập 1, 2, 5 SGK 3. Chuẩn bị tiếp phần 3, 4 SGK trang 46.

(17)

(18)

×