Tải bản đầy đủ (.pptx) (23 trang)

Bai 20 Dung cu co khi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 23 trang )

(1)CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THI GV GiỎI TRƯỜNG THCS CỔ THÀNH Môn: Công nghệ 8. GV thực hiện: Dương Văn Vượng.

(2) KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em hãy kể tên các vật liệu kim loại và phạm vi ứng dụng của chúng?. • Kim loại đen: Gồm gang và thép được dùng trong xây dựng, sản xuất các chi tiết máy, các dụng cụ gia đình…… • Kim loại màu: Đồng, nhôm và hợp kim của chúng được dùng sản xuất các đồ dùng gia đình, chế tạo các chi tiết máy, lõi dây dẫn điện……..

(3) Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Muốn đo kích thước chiều dài phòng học ta dùng dụng cụ nào? A. B. C. D.. Thước đo chiều dài: Thước lá. Thước đo chiều dài: Thước cuộn. Thước đo góc: Ke Vuông. Dụng cụ gia công: Dũa..

(4) BÀI 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ. Em hãy cho biết dụng cụ cơ khí cầm tay đơn giản gồm những loại nào?.

(5)

(6) Thước lá. ? Thước lá làm bằng vật liệu gì. ? Mô tả hình dạng của thước lá. ? Nêu công dụng của thước lá. -. Thước lá làm bằng thép hợp kim dụng cụ, không gỉ, ít co giãn. Thước lá có chiều dày 0.9-1.5mm, rộng 10-25mm. Dài 1501000mm. Các vạch chia cách nhau 1mm. Thước lá dùng để đo và xác định kích thước..

(7) Thước lá. Em hãy trình bày cách sử dụng thước lá?.

(8) Thước lá. ? Em có nhận xét gì về giới hạn đo lớn nhất của thước lá. => Thước lá thường có giới hạn đo lớn nhất tương đối nhỏ (<1000mm)..

(9)  Để đo các kích thước lớn, người ta duøng duïng cuï naøo?.

(10) Thước đo góc ? Em hãy kể tên các dụng cụ đo góc mà em biết.. Ke vuông. Êke. Thước đo góc vạn năng. ? Công dụng của thước đo góc là gì. => Dùng để đo và kiểm tra trị số thực của góc..

(11) Thước đo góc ? Khi đọc trị số của thước đo góc vạn năng ta sử dụng tính chất nào về góc trong toán học => Sử dụng tính chất: Hai hóc đối đỉnh thì bằng nhau Thước đo góc vạn năng.

(12) Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt Duïng cuï thaùo, laép. Moû leát. Duïng cuï keïp chaët. Kìm. Cờlê. Tua vít. EÂtoâ.

(13) Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt Em hãy hoàn thành bài tập sau: Nối tên dụng cụ Phù hợp với công dụng (thời gian 2 phút) Tên dụng cụ 1. Mỏ lết.. Công dụng a. Dùng để tháo lắp các loại bu lông– ñai oác. 2. Cờ lê. b. Dùng để tháo lắp các loại vít có đầu xe ûraõnh. 3. Tua vít. c. Dùng để kẹp chặt vật khi gia công.. 4. Kìm. d. Dùng để kẹp chặt vật băng lực của baøn tay. 5. Ê tô.

(14) Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt ĐÁP ÁN BÀI TẬP. 1 Mỏ lết ->a. Dùng để tháo lắp các loại bu lông–đai oác. 2 Cờ lê ->a. Dùng để tháo lắp các loại bu lông–đai oác. 3 Tua vít->b. Dùng để tháo lắp các loại vít có đầu xẻ raõnh. 4 Kìm ->d. Dùng để kẹp chặt vật băng lực của bàn tay 5 Ê tơ -> c. Dùng để kẹp chặt vật khi gia công..

(15) Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt ? Nêu cách sử dụng tua vít và kìm. - Sử dụng tua vít: Tay thuận cầm phần tay nắm của tua vít, dùng đầu tua vít để tháo các vít có đầu xẻ rãnh. - Sử dụng kìm: Tay thuận cầm phần chuôi kìm, dùng phần mỏ kìm để kẹp chặt các vật cần gia công..

(16) Dụng cụ gia công. Buùa. Đục.

(17) Dụng cụ gia công. Cöa.

(18) Dụng cụ gia công. Duõa.

(19) Dụng cụ gia công Bài tập thảo luận nhóm: Điền cấu tạo và công dụng của các dụng cụ gia công (thời gian 5 phút) Duïng cuï. Buùa Cöa Đục Duõa. Caáu taïo. Coâng duïng.

(20) Dụng cụ gia công Kết quả Duïng cuï. Caáu taïo. Coâng duïng. Buùa. Goàm thaân vaø caùn búa.. Dùng để đập tạo lực.. Cöa. Goàm tay caàm, khung cưa, lưỡi cưa.. Dùng để cắt các vật gia coâng bằng sắt.. Đục. Gồm đầu đục, lưỡi cắt.. Dùng để chặt các vật gia coâng bằng sắt.. Duõa. Goàm thân duõa vaø caùn.. Dùng để làm nhẵn bóng beà maët, laøm tuø caïnh saéc..

(21) Chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau: Muốn đo kích thước chiều dài phòng học ta dùng dụng cụ nào?. A. Thước đo chiều dài: Thước lá. B. Thước đo chiều dài: Thước cuộn. C. Thước đo góc: Ke Vuông. D. Dụng cụ gia công: Dũa..

(22)

(23) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài 20 và tìm hiểu những dụng cụ cơ khí maø gia ñình em coù. Xem trước bài 21 (phần Cưa) và bài 22 (phaàn Duõa).. Đặng Hữu Hoàng.

(24)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×