Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

de kt lop 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (361.66 KB, 3 trang )

(1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC SBD……………………… PHÒNG………. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 Năm học 2014-2015 Môn: TOÁN. Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề). Bài 1: (2,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: Bài 2(1,0 điểm) Khử căn ở mẫu. Bài 3: (1,0 điểm) Tìm biết:. Bài 4: (2,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất a. Xác định. biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;0). b. Vẽ đồ thị hàm số với. vừa tìm được.. Bài 5: (1,0 điểm) Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 23/11/2014, Hiệp hội xăng dầu Việt Nam đã thống kê và đi đến kết luận sau: Trung bình giá xăng Rol 92 trên thế giới giảm đều mỗi ngày 90 đồng. Biết rằng giá xăng Rol 92 ngày 13/10/2014 là 22 800đ/lít. a. Hỏi giá xăng Rol 92 ở ngày 13/11/2014 là bao nhiêu. b. Tìm hàm số biểu diễn giá xăng Rol 92 trong khoảng thời gian trên. Bài 6: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài hai cạnh AB=3cm ; AC=4cm. Gọi AH là đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. a. Tính độ dài cạnh BC. b. Tính diện tích tam giác ABC. c. Tìm độ dài đường cao AH và hai đoạn HB; HC. -----Hết------.

(2) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG A.ĐÁP ÁN Bài. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9. Năm học 2014 – 2015 MÔN TOÁN ĐÁP ÁN. Bài 1. Điểm 1,0 điểm 1,0 điểm. Bài 2. 1,0 điểm. Bài 3. 1,0 điểm. đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;0) Bài 4. 1,0 điểm 0,25 điểm. Cho Đồ thị hàm số đi qua hai điểm. 0,25 điểm. Bài 5 0,5 điểm.

(3) Gọi là số ngày tính từ ngày 13/10/2014 (HS không cần nêu điều kiện vẫn chấm điểm) Mỗi ngày giá xăng giảm 90 đồng nên ta có hàm số biểu diễn giá xăng trong khoảng thời gian trên (đơn vị đồng) Ngày 13 tháng 11 khi đó (Trường hợp học sinh chọn. 0,5 điểm. do tháng 10 có ngày 31 đến kết quả vẫn đạt điểm). 0,5 điểm. C. 0,5 điểm H. ( hình vẽ 0,5 điểm) Áp dụng định lý Pitago A. B. 0,5 điểm 0,5 điểm. Ta có hệ thức. 0,5 0,25. Ta có. 0,25 0,25 0,25. B. HƯỚNG DẪN CHẤM: + Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. + Điểm từng phần có thể chia nhỏ đến 0,25 và phải được thống nhất trong tổ chấm./..

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×