Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Bai 32 Khong khi gom nhung thanh phan nao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (926.46 KB, 19 trang )

(1)


(2)

Thø tư ngµy 10 tháng 12 năm 2014


Khoa học


* Kiểm tra bài cũ-

Khụng khớ có những tính chất gì?


-Nêu ví dụ về việc ứng dụng tính chất của khơng khí(3)

(4)

Thứ t ngày 10 tháng 12 năm 2014
Khoa häc(5)

Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của


khơng khí- Đốt cháy một cây nến, gắn vào một đĩa thuỷ tinh rồi rót n ớc
vào đĩa. Lấy một lọ thuỷ tinh úp lên cây nến đang cháy.(6)

(7)

-Tại sao khi úp cốc vào một lúc nến mới tắt?
-Khi nến tắt, nước trong đĩa có hiện tượng gì?
Giaỉ thích?


-Phần khơng khí mất đi là phần khơng khí
duy trì sự cháy hay khơng duy trì sự cháy?(8)

(9)

Không khíkhí ô-xikhí ni-tơ

(10)

(11)

Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của


khơng khí• Kết luận:


• Khơng khí gồm hai thành phần chính là khí o-xi
duy trì sự cháy và khí ni- tơ khơng duy trì sự(12)

(13)

Hoạt động 2:Tìm hiểu một số thành phần khác của
khơng khí(14)

Hoạt động 2:Tìm hiểu một số thành phần khác của
khơng khí


Thí nghiệm: Dùng ống thổi vào lọ nc vụi trong.(15)

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ, khí các-bo-nic(16)

Hot ng 2:Tìm hiểu một số thành phần khác của
khơng khí(17)

(18)

Kh«ng khÝkhÝ «-xikhÝ ni-t¬
(19)
×