Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Huong dan ho so dau vao mien giam hoc phi va tro cap xa hoi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.03 KB, 1 trang )

(1)

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ ĐẦU VÀO VÀ HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ


HỌC NGHỀ, TRỢ CẤP HỌC TẬPI. HỒ SƠ ĐẦU VÀO (Dành cho học sinh khối 10)


1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có dấu xác nhận của UBND xã


2. Bản sao giấy khai sinh hoặc phơ tơ cơng chứng: 2 bản (Văn hóa 1 bản, nghề 1 bản)


3. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận TN THCS phô tô công chứng: 2 bản (Văn hóa 1 bản,
Nghề 1 bản)


4. Học bạ 2 quyển (Văn hóa bản quyển gốc, Nghề bản phô tô công chứng)
5. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu nhà trường)


II. HỒ SƠ MIỄN HỌC PHÍ (Dành cho học sinh khối 10)


* Đối tượng: Người có cơng với cách mạng và thân nhân của người có cơng với cách mạng được quy
định theo Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về Ưu đãi người có công với cách
mạng: Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học. Con mồ cơi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.


* Hồ sơ gồm:


1. Đơn xin miễn, giảm học phí (Mẫu 1)
2. Giấy xác nhận đối tượng: 1 bản


- Con của người có cơng với cách mạng: Thẻ TB, BB, hoặc các giấy tờ liên quan, Giấy chứng
nhận (xác nhận) của phịng LĐTB&XH huyện.- Con mồ cơi cả cha lẫn mẹ: Giấy xác nhận của phòng LĐTB&XH huyện, Bản sao công chứng
quyết định TCXH của chủ tịch Huyện, Bản sao giấy chứng tử của bố, mẹ.


- HS bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (Khả năng LĐ bị suy giảm từ 41% trở lên
được HĐ y khoa cấp huyện giám định): Biên bản giám định của HĐ Y khoa cấp huyện trở lên, Giấy
xác nhận của UBND xã về hồn cảnh kinh tế khó khăn (nếu có).


III. HỒ SƠ GIẢM HỌC PHÍ 50% (Dành cho học sinh khối 10)
* Đối tượng: Là những đối tượng không thuộc mục II


* Hồ sơ gồm:


1. Đơn xin miễn, giảm học phí (Mẫu 1)


2. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận TN THCS (phô tô công chứng)
IV. HỒ SƠ TRỢ CẤP HỌC TẬP (Học sinh cả 3 khối)


* Đối tượng: Con hộ nghèo, Con mồ cơi, Tàn tật, Dân tộc ít người ở vùng cao.
* Hồ sơ gồm:


1. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu 2)
2. Giấy xác nhận đối tượng: 1 bản


- Hộ nghèo: Giấy xác nhận hộ nghèo (cấp xã).


- Con mồ côi cả cha lẫn mẹ: Bản sao giấy khai sinh, Giấy xác nhận của phịng LĐTB&XH
huyện, Bản sao cơng chứng quyết định TCXH của chủ tịch Huyện, Bản sao giấy chứng tử của bố, mẹ.


- HS bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (Khả năng LĐ bị suy giảm từ 41% trở lên
được HĐ y khoa cấp huyện giám định): Biên bản giám định của HĐ Y khoa cấp huyện trở lên, Bản


sao giấy khai sinh, Giấy xác nhận của UBND xã về hoàn cảnh kinh tế khó khăn (nếu có).


V. HỒ SƠ VAY VỐN NGÂN HÀNG (Học sinh cả 3 khối)


* Đối tượng: Học sinh đã đóng đủ học phí nghề năm học 2015-2016.


* Hồ sơ gồm: Giấy xác nhận vay vốn có xác nhận của lãnh đạo trường nghề (Mẫu 01)

×