Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

Kich ban Dai Hoi chi bo nhiem ky 20152020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.57 KB, 9 trang )

(1)

ĐẠI HỘI


CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
NHIỆM KỲ 2015 - 2017


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Mỹ Hưng, ngày tháng 01 năm 2015

KỊCH BẢNCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
NHIỆM KỲ 2015- 2017


NỘI DUNG NGƯỜI ĐIỀUHÀNH


A. PHẦN TRÙ BỊ:


Đã đến giờ làm việc xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự đại hội tập trung
vào văn phòng nhà trường để đại hội tiến hành làm việc


Thông báo số lượng đại biểu dự đại hội.


Tổng số đảng viên trong chi bộ:…..đ/c; MSH:….đ/c; chính thức:….đ/c, dự bị:
01đ/c.


Có mặt:……đ/c. vắng:….đ/c


(Đề nghị các đ/c chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của đại
hội)


Kính thưa các vị đại biểu khách
Kính thưa đại hộiThi hành điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.


Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCT, BCHTƯ; kế hoạch số 126
ngày 10/7/2014 của thành ủy Hà Nội; kế hoạch số 108 ngày 5/8/2014 của
huyện ủy Thanh oai; kế hoạch số 12 ngày 27/8/2014 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng
về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu tồn quốc lần
thứ 12 của đảng. Hịa chung khơng khí tồn Đảng, tồn dân thi đua lập thành
tích chào mừng 85 năm ngày thành lập ĐCSVN( 03/02/1930-03/02/2015) và
chuẩn bị đón xuân Ất Mùi.


Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã Mỹ Hưng chi bộ Trường mầm
non Mỹ Hưng tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 để đánh
giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2012-2014 chỉ ra những việc đã
làm được, những tồn tại, thếu sót trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2015-2017 bầu ra BCU mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mọi phong
trào của nhà trường và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24.


Về dự và chỉ đạo đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu có:


Đ/c...
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.


Được sự phân công của cấp ủy, chi bộ tôi xin phép thơng qua tồn bộ nội
dung chương trình của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017


Về thời gian:………..


Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chínhPhần I: Đại hội trù bị.


Phần II: Đại hội chính thức.


Phần trù bị gồm có bầu đồn chủ tịch, đồn thư ký và thơng qua quy chế
đại hội


Đại hội chính thức gồm những nội dung sau:(2)

( Thông qua chương trình có sẵn)


Tơi vừa thơng qua chương trình Đại hội đề nghị Đại hội cho biểu quyết,
nếu Đại hội nhất trí với nội dung chương trình Đại hội cho biểu quyết bằng thẻ
đảng viên. Có đại biểu nào có ý kiến khác không?


Như vậy 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với chương trình đại hội đề ra.
Xin đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay!


Thưa Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội, Đại hội bầu ra
đoàn chủ tịch và thư ký để điều hành đại hội


Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành đại hội của Đảng ủy xã, chi ủy dự
kiến số lượng đoàn chủ tịch là 03 đ/c, thư ký là 01 đ/c. Xin ý kiến đại hội.


Nếu đại hội nhất trí với số lượng đồn chủ tịch là 03đ/c, thư ký 01đ/c thì
đại hội cho biểu quyết.


Cảm ơn!


- Theo như kết quả biểu quyết về số lượng thì đồn chủ tịch được giới thiệu


03 đ/c và đoàn thư ký được giới thiệu 01 đ/c.


Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu
nhân sự:


+ Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.


+ Hai là đại hội sẽ nhường quyền cho ban tổ chức giới thiệu và trình danh
sách trước Đại hội.


Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?


* Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho ban tổ chức chúng tơi trình
danh sách dự kiến nhân sự.


Ban tổ chức chúng tơi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến danh sách như
sau:


Đồn chủ tịch: 1. Đ/c: Ngơ Thị Tân
2. Đ/c: Nhữ Thị Thủy
3. Đ/c: Nguyễn Thị Mai
Thư ký: Đ/c Phạm Thị Hương


- Xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí các đ/c có tên trên, đề nghị đại hội cho
biểu quyết


Xin cảm ơn các Đại biểu!


- Đại biểu nào có ý kiến khác? ( khơng có )- Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn chủ tịch và thư ký đại hội
Đề nghị đại hội cho một tràng pháo tay.


Sau đây tôi xin thông qua quy chế làm việc của đại hội.


Tôi vừa thông qua quy chế làm việc của đại hội . Xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội
nhất trí với quy chế làm việc của đại hội, đề nghị đại hội cho biểu quyết


Xin cảm ơn các Đại biểu!
- Đại biểu nào có ý kiến khác?


Tiếp theo tơi xin thông qua quy chế bầu cử trong Đảng( Mẫu)


B. ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC(3)

1. Xin phép kính mời các quý vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội đứng
lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ


-Nghiêm. chào cờ… Chào!
(Quốc ca, quốc tế ca)


- Xin kính mời các vị đại biểu khách và tồn thể Đại hội an tọa.


2. Kính thưa đại hội. Ở đại hội trù bị chúng ta đã bầu ra đoàn chủ tịch là
những đ/c: Đoàn chủ tịch: 1. Đ/c: Ngô Thị Tân


2. Đ/c: Nhữ Thị Thủy
3. Đ/c: Nguyễn Thị Mai
Thư ký: Đ/c Phạm Thị HươngSau đây xin trân trọng kính mời đồn chủ tịch lên điều hành đại hội, thư
ký Đại hội lên vị trí ghi chép nội dung diễn biến đại hội.


3. Kính thưa đại hội, được sự phân cơng cảu đồn chủ tịch tiếp theo tơi
xin kính mời đ/c Ngơ Thị Tân bí thư chi bộ thay mặt đoàn chủ tịch lên khai
mạc đại hội. Xin trân trọng kính mời đ/c.


4. Kính thưa đại hội! về dự và chỉ đạo đại hội chi bộ hơm nay các đ/c
lãnh đạo xã cũng có những bó hoa tươi thắm chúc mừng đại hội


Sau đây xin trân trọng kính mời đ/c:………..
Lên tặng hoa chúc mừng đại hội.


Xin mời đ/c Ngô Thị Tân lên nhận hoa


5. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đ/c: Ngơ Thị Tân


thay mặt đồn chủ tịch lên trình bày báo cáo chính trị và kiểm điểm cấp ủy chi
bộ nhiệm kỳ 2012-2014. Xin kính mời đ/c.


6. Mời đ/c; Nhữ Thị Thủy lên thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng
góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã.


7. Phần tham luận
KínhThưa Đại hội!


Vừa qua đại hội đã được nghe đ/c; Ngô Thị Tân thay mặt đồn chủ tịch
thơng qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 -2014
và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và bản tự kiểm điểm của cấp
ủy đã trình trước đại hội. Sau đây xin đại hội thảo luận.Xin trân trọng kính mời đ/c:


1. đ/c: Hồng Thị Thi (tham luận với nội dung về CSVC cho giáo viên
và cho trẻ).


( Vừa rồi Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thi, thay mặt
đoàn chủ tịch xin trân trọng cảm ơn đ/c, chúc đ/c ln hồn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao.)


2. Tiếp theo chương trình, tơi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngơ
Thị Nga (tham luận với đại hội về công tác giáo dục trong nhà trường)
Xin trân trọng kính mời đồng chí


Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến tham luận của đ/c Ngô Thị Nga,
thay mặt đoàn chủ tịch xin trân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c cơng tác tốt, gia
đình hạnh phúc.


Tiếp sau đây tơi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thủy(4)

tham luận về công tác nuôi dưỡng
Xin trân trọng kính mời đồng chí


Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thủy.
Thay mặt đoàn chủ tịch xin chân thành cảm ơn đ/c, xin kính chúc đ/c cùng gia
đình mạnh khỏe - hạnh phúc.


Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa đại hội!Vừa qua Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại
hội tham gia đóng góp vào bản dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị
quyết nhiệm kỳ 2012-2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2017với các nội
dung trọng tâm trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, về cơ sở vật chất của nhà
trường. Đoàn chủ tịch xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đ/c để bổ sung
vào báo cáo. Vì điều kiện thời gian, các ý kiến tham luận của các đ/c xin gửi ý
kiến bằng văn bản về Đoàn Thư ký Đại hội để tiếp tục tổng hợp tiếp thu bổ
sung hoàn thiện vào báo cáo.


Đoàn chủ tịch Đại hội xin phép được dừng phần tham luận tại đây.


Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí .


8. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội
Kính thưa đại hội!


Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c:
………lên
phát biểu và chỉ đạo đại hội


Xin trân trọng kính mời đồng chí.


9. Kính thưa Đại hội!( Đ/c Tân)


Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng
chí ... Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến
phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Chi bộ
nhà trường trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ
cho Đại hội và chi bộ trong thời gian tới.Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của
đồng chí. Đại hội chi bộ trường mầm non xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện
có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, chi bộ Trường Mầm non
tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới,
đồn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực
hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.


Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí ...
Kính chúc đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.


Xin trân trọng cảm ơn!


Đoàn Chủ tịch


10. Bầu ban chi ủy mới
Kính thưa đại hội!


Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể chi bộ và cá nhân từng đồng chí trong
ban chi ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo chi bộ triển
khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ trường mầm non
nhiệm kỳ 2015- 2017 đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những
hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ gắn liền
với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.(5)

Đến thời điểm này Ban Chấp hành chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ
2015 - 2017 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban chi ủy trường mầm non
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí
lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Hưng; cảm ơn sự tín nhiệm, sự đồn kết của tập thể
cấp ủy, chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban Chấp hành Chi bộ sẽ được bầu ra
tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà


cấp ủy, chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2012- 2014 đã đạt được, tiếp tục lãnh
đạo chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2015- 2017.


Thưa toàn thể Đại hội!


Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Ban
chi ủy khóa mới.


11. Được sự phân cơng của Đồn Chủ tịch Đại hội, sau đây tơi xin trình
bày đề án nhân sự Ban Chấp hành chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ
2015- 2017.


(ĐỌC TOÀN VĂN ĐỀ ÁN NHÂN SỰ CẤP ỦY (BÍ THƯ, PHĨ BÍ THƯ CHI BỘ)
NHIỆM KỲ 2015- 2017)


Trên đây là Đề án nhân sự Ban chi ủy trường mầm non nhiệm kỳ
2012-2014 do Ban chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2012-2014 chuẩn bị. Đồn Chủ tịch xin
trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.


- Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đồn Chủ tịch vừa trình, xin
cho biểu quyết.


- Đại biểu nào có ý kiến khác? (khơng có đại biểu nào có ý kiến khác).
- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí
thư chi bộ) trường mầm non nhiệm kỳ 2015- 2017 mà Đồn Chủ tịch đã trình.


12. Thưa toàn thể Đại hội!


Căn cứ vào số lượng Đảng viên của chi bộ (số lượng Bí thư, Phó Bí thư
chi bộ) trường mầm non theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Đoàn chủ tịch Đại hội


đề cử với Đại hội danh sách nhân sự do Ban chi ủy, chi bộ cấp triệu tập Đại hội
chuẩn bị (Theo quy định, danh sách nhân sự cấp ủy phải có số dư nhiều hơn số
lượng cấp ủy cần bầu từ 10 - 15%. Chúng tơi xin trình danh sách gồm ... đồng
chí để Đại hội cho ý kiến).


Đọc danh sách nhân sự Ban chi ủy.


1.Đ/c: ………
2. Đ/c: ………
3. Đ/c………
4. Đ/c: ……….
Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử nhân sự
do Ban chi ủy, chi bộ cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị trên để đưa vào danh sách
bầu cử Ban chi ủy xin cho biểu quyết.


Đồng chí nào có ý kiến khác?


Như vậy khơng có đồng chí nào có ý kiến khác. 100% các đồng chí đã
nhất trí thơng qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào Ban chi chi bộ
trường Mầm non do đoàn chủ tịch đề cử.


Xin cảm ơn các đồng chí.
13.


Bầu Ban kiểm phiếu(6)

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý
kiến Đại hội.


+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí xin cho


biểu quyết.


+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Khơng có)


+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí.
- Về danh sách Ban Kiểm phiếu:


+ Đồn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các
đồng chí có tên sau:


1. Đ/c Ngô Thị Nga – Trưởng ban


2. Đ/c: Đ/c Lê Thị Mai Hương – Thư ký
3. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên
Xin ý kiến Đại hội


+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có
tên trên, xin cho biểu quyết.


+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Khơng có)


+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu


Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.
14. Ban kiểm phiếu làm việc


Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa tồn thể đại hội!


Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tơi vào Ban Kiểm phiếu, thay


mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và
lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:


(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng
phiếu, phát phiếu cho đại biểu; kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo
cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)


Ban kiểm phiếu


Công bố kết quả bầu cử


Sau đây xin mời Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử


Kính thhưa Đại hội!


Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban chi ủy (chức
danh Bí thư chi bộ) chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2015-2017.


( Đọc biên bản kiểm phiếu)


Đoàn Chủ tịch
Ban kiểm phiếu


15. Hội ý cấp ủy bầu bí thư và phó bí thư


16. Lấy ý kiến đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư, phó bí thư chi bộ khóa
mới


- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban chi ủy chi bộ, Đề án nhân sự đã được
Đại hội thông qua và kết quả bầu Ban chi ủy chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ


2015- 2017. Sau đây, Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư,
phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.


Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban chi ủy chi bộ
nhiệm kỳ 2015- 2017(7)

.Xin ý kiến Đại hội.


Đồng chí nào có ý kiến khác?


Như vậy khơng có đồng chí nào có ý kiến khác. 100% các đồng chí đã
nhất trí danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, phó bí
thư chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2015- 2017 do Ban chi ủy chi
bộ, nhiệm kỳ 2012- 2014 chuẩn bị.


* Về phần bầu Ban Kiểm phiếu:


Thay mặt Đoàn chủ tịch, xin ý kiến đại hội cho được tiếp tục trưng dụng
ban kiểm phiếu bầu Ban chi ủy chi bộ để tiếp tục làm việc trong q trình lấy ý
kiến giới thiệu tín nhiệm Bí thư, phó bí thư chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng


Xin ý kiến đại hội.


Đồng chí nào có ý kiến khác?


Như vậy khơng có đồng chí nào có ý kiến khác. 100% đại biểu đại hội đã
nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban chi ủy chi bộ tiếp tục làm
nhiệm vụ.


Tiếp theo chương trình, tơi xin trân trong kính mời Ban Kiểm phiếu lên


làm việc.


17. Ban Kiểm phiếu làm việc


(Có văn bản riêng)


18. ban tổ chức xin kính mời các đ/c chi ủy mới ra mắt và đại diện phát biểu
cảm tưởng


19. Bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên


Thay mặt Đồn chủ tịch Đại hội, tơi xin trình danh sách đoàn đại biểu đi
dự Đại hội Đảng bộ do cấp ủy, chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2015-2017
chuẩn bị để giới thiệu với Đại hội gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu
dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ xã


Đại biểu chính thức Gồm:
1- Đ/c: Ngô Thị Tân


2- Đ/c: Nhữ Thị Thủy
3- Đ/c: Nguyễn Thị Mai
4- Đ/c: Hoàng Thị Thi
5. Nguyễn Thị Thúy 1981
6. Phạm Thị Hương


7. Nguyễn Thị Bình
8. Ngơ Thị Nga


Đại biểu dự bị:1. Hoàng Thùy Hương
Xin ý kiến Đại hội.


+ Có đại biểu nào có ý kiến giới thiệu thêm? (Khơng đại biểu nào có ý
kiến giới thiệu thêm).(8)

biểu đi dự Đại hội Đại biểu cấp trên. ( gồm 09 đồng chí sau:


2- Đ/c: Ngơ Thị Tân


2- Đ/c: Nhữ Thị Thủy
3- Đ/c: Nguyễn Thị Mai
4- Đ/c: Hoàng Thị Thi
5. Nguyễn Thị Thúy 1981
6. Phạm Thị Hương


7. Nguyễn Thị Bình
8. Ngơ Thị Nga


9. Hồng Thùy Hương)
( Bầu) bỏ phiếu.


20.Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Thưa tồn thể đại hội


Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí Phạm Thị Hương thư ký đại hội
lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.


Đồn thư kýBiểu quyết thơng qua Nghị quyết Đại hội
Kính thưa Đại hội!


Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ
trường mầm non nhiệm kỳ 2015- 2017. Xin ý kiến Đại hội.


- Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu
quyết.


- Đại biểu nào có ý kiến khác?


- Như vậy Đại hội nhất trí 100% thơng qua Nghị quyết Đại hội.
- Xin cảm ơn các đại biểu.


Đoàn Chủ tịch


21. Bế mạc Đại hội


- Tiếp theo chương trình, tơi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng
chí Ngơ Thị Tân lên bế mạc Đại hội.


Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)


Đồn Chủ tịch(9)×