Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Am nhac lop 8 tiet 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.7 MB, 19 trang )

(1)


(2)

(3)

(4)

Luyện đọcLuyện đọc

Gam:Gam:


La thứ hòa thanh


La thứ hòa thanh


La thứ tự nhiên(5)

(6)

Trị chơi âm nhạc: Nghe thấu đốn tài


Luật chơi: HS quan sát và lắng nghe giáo
viên gõ đệm tiết tấu của 1 câu hát, sau đó
hs trả lời đó là câu hát nào? trong bài hát
nào? Ai là tác giả của bài hát?(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Em hãy nhắc lại
nội dung bài


học?


- Ôn tập bài hát:

Tuổi hồng- Ôn Tập đọc nhạc:

TĐN số 3- Âm nhạc thường thức:

Nhạc sĩ PhanHuỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ - nia
(18)

(19)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×