Tải bản đầy đủ (.pptx) (17 trang)

bai 63 dong vat an gi de song

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 17 trang )

(1)ĐỀ XUẤT PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRONG BÀI 63 ĐỘNG VẬT ĂN GÌ ĐỂ SỐNG TRƯỜNG :ĐHSP HUẾ HỌ VÀ TÊN : HỒ THỊ TIỆP LỚP : TU3G MSV: 13S9011257 NGÀY HỌC CHIỀU THỨ 2 TIẾT 8,9.

(2) Mục tiêu bài học : Kể tên một số động vật và thực ăn của chúng. Phân loài động vật theo nhóm thức ăn của chúng..

(3) Phương tiện dạy học • Sách giáo khoa. • Tranh minh họa. Độn g vật. • Phiếu học tập. Thực ăn.

(4) Thí nghiệm 1: Tranh minh họa Mục tiêu :. Kể tên một số động vật và thức ăn của chúng. Cách tiến hành: Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh họa và cho HS nói tên (làm theo cá nhân ) và thảo luận nhóm các loài thức ăn của từng con vật trong hình minh họa ghi vào phiếu học tập? Sau khi HS ghi xong vào phiếu học tập GV chiếu kết quả lên..

(5) Con Hươu Cao Cổ. Con Bò.

(6) Cá Mập. Con Gà.

(7) Con Hổ. Con Chim Gõ kiến.

(8) Con Sóc. Con Rắn.

(9) Con Nai.

(10) Phiếu học tập Tên động vật. Thức ăn của nó. Hươu cao cổ. Cỏ , lá cây. Bò. Cỏ ,lá mía , lá ngô….. Hổ. Thịt của các loài động vật khác. Gà. Rau ,cỏ thóc ,ngo ,cào còa ,nhái con , con trùng sâu bọ…. Chim gó kiến. Côn trùng , sâu bọ. Sóc. Các lạo quả , hạt …. Rắn. Côn trùng , các con vật khác. Cá mập. Động vật dưới biển , chủ yếu là các. Nai. Cỏ lá cây ...

(11) Giáo viên kết luận mỗi con vật có một nhu cầu về thực ăn khác nhau. HS trả lời câu hỏi theo em tại sao người ta lại gọi một số loài động vật là động vật ăn tạp .Em biết những loài động nào ăn tạp..

(12) Thí nghiệm 2: Vật ảo Mục tiêu Phân loài động vật theo nhóm thức ăn của chúng. Cách tiến hành : Giáo viên cho 6 con vật theo nhóm thức ăn khác nhau , lần lượt từng con vật di chuyển để tìm ăn những thức ăn theo nhu cầu của chúng . Ví dụ : con Bò đi qua ba chỗ thực ăn thì điều đó có nghĩa ba chỗ thực ăn đó là thức ăn chúng ăn được. Giáo viên yều cầu học sinh quan sát và thảo luận để phân loại động vật theo nhóm thức ăn của chúng và tìm thêm những động vật có nhu cầu ăn giống nhau. Sau đó giáo viên cho HS xem những loài động vật khác trong sách và kết luận ..

(13) Thảo luận nhóm kể tên các con vật theo nhóm thực ăn của chúng. Nhóm cỏ , lá cây. Nhóm ăn thịt. Nhóm ăn hạt. Nhóm ăn côn trùng ,sâu bọ. Nhóm ăn tạp.  HS làm trong phiếu học tập:.

(14) Thịt. Lá cây. Cỏ. Hạt dẻ. Các côn trùng , sâu bọ. Thóc , gạo Bắp.

(15) Phiếu học tập. Nhóm Nhóm ăn cỏ , lá cây Nhóm ăn thịt. Nhóm côn trùng , sâu bọ Nhóm ăn hạt Nhóm ăn tạp. Động vật.

(16) Giáo viên yều cầu học sinh trả lời câu hỏi phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc gì ? Giáo viên kết luận phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn. Các loài động vật khác nhau có nhu cầu về thức ăn khác nhau .có loài ăn thực vật , có loài ăn thịt , ăn sâu bọ, ăn tạp..

(17)

(18)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×