Tải bản đầy đủ (.pptx) (49 trang)

Duong len dinh Olympia Nha giao Viet Nam 2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 49 trang )

(1)THÍ SINH 1. Thúy Hà. THÍ SINH 2. B?o Long. THÍ SINH 3. Kh?i Phong. THÍ SINH 4. Đ? c Bách.

(2)

(3) ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 20/11. Thúy Hà. Tổ 1. Bảo Long. Tổ 2. Khải Phong. Tổ 3. Đức Bách. Tổ 4.

(4)

(5) KHỞI ĐỘNG. Đầu tiên sẽ là phần thi Khởi động. Trong vòng một phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: Toán, Lý, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao - Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Hiểu biết chung, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm..

(6) KHỞI ĐỘNG.

(7) BĐ. Thúy Hà. Bảo Long. Khải Phong. Đ. S. HT. Đức Bách. Sắp xếpbàicác Trong văn cuộc ‘Bức khởi tranh nghĩa củasau emtheo gái tôi”, thứ tựbức từ Cácwhich In Đội Khi tuyển cây nhấncó school tổ Việt rễhợp củNam they nên phím chưa thu study Shift+S hoạch bao students giờ trước trong tham from khi Word, gia ragrade hoa, một ta tranh sớm Hồ Tác Quốc Số nguyên được giả nhất đoạt giacủa cấu nào đến giải tốbài tạo chẵn sẽmuộn nhất hát đăng bởi? duy “Bài của nhất: cai nhất ca Kiều World đi Hai làhọc” Phương sốCup Bà nào? làTrưng, 2022? ai? có tên Mai là 1đúng kỳ được? toWorld grade hay sai? Cup, 5? đúng hay sai? gì? Loan, Phùng Hưng, Bà Triệu. Thúc. 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0. TT.

(8) BĐ. Thúy Hà. Bảo Long. Khải Phong. Đ. S. HT. Đức Bách. Ai là tác giả của các câu thơ “Đầu trò tiếp Cuộc kháng chiến chống quân Tống lầnphím 1 diễn Để Chèo đổi cạn, tên một bài thai, file trong lí con Word sáo, ta lí dùng hoài xuân tắt là What is the quarter of ađộng half ofthành 48? Bánh Guatemala khách, Thủy Độ Tập tohợp cáy tức của trầu số thuộc là âm là vô không đặc một được tỉngành sản viết đất có/Bác đo của tắt nước bằng là tỉnh, gì? đến thuộc vật đơn nào? chơi vịchâu nào? nào? đây, lục ta nào? với ra vào năm nào?dân ca Huế, đúng hay sai? nào? những làn điệu ta”?. 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0. TT.

(9) BĐ. Thúy Hà. Bảo Long. Khải Phong. Đ. S. HT. Đức Bách. Câu catiếng dao “Bầu ơiteach thương lấychỉ bífrom cùng/Tuy In Trong which school Anh, they “Symphonie” students loại grade nhạc Tính “Roi Đánh World đến cắm diêm Cup năm xuống vào lần 2000, đầu hộp nước, tiên quẹt, nước vừa được diêm nào tiến tổ có đã chức nhiều vừa tác dụng xoay” vào siêu năm lực đô là Những bài ca dao than thân thường mở đầu Ca khúc “Chúng em cần hòa bình” của hai tác Vị rằng vua khác đầu9? giống tiên của nhưng nhà chung Trần làmột ai? giàn” khuyên 6thị nào? to grade miêu nào nhất lên tả hộp thế cách giới? quẹt? di chuyển của loài động vật nào? bằng hai chữ nào? giả nào sang tác? người ta điều gì?. 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0. TT.

(10) BĐ. Thúy Hà. Bảo Long. Khải Phong. Đ. S. HT. Đức Bách. Chùaquen nào ngồi hiện gù đang giữgây kỉ hại lụcđến chùa có tượng Phậtcủa bằng đồng Thói lưng xương nào nhất cơ thể? Văn biểu cảm luôn phải có them 2 yếu tố … và Loại phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam hiện nay là Ai được mệnh danh là “nhạc sĩ của tuổi thơ”? “Đô kì đóng cõi Mê Linh/Lĩnh Nambộ riêng một triều đình nước Loài nào được coi là lớn nhất trong linh trưởng? dát càng lớn nhất châu Á, chùa Keo hay chùa Bái Đính? Tính theo dung lượng nước, con sông nào lớn nhất thế giới? 2ta” How bóng younào callcó a plural biệt of teeth? “Quỷ đỏ”? gì?đội nói về cuộc khởi nghĩa nào?danh … . do. 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0. TT.

(11)

(12)

(13) VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT. Ở vòng thi thứ 2, 4 thí sinh sẽ phải vượt qua một chướng ngại vật của chương trình. Có 4 từ hàng ngang, tương ứng với 4 gợi ý có liên quan đến chướng ngại vật mà các bạn phải đi tìm. Thời gian để trả lời mỗi từ hàng ngang là 15 giây. Trả lời đúng giành được 10 điểm. Trả lời sai không có điểm. Mỗi thí sinh được quyền bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng chướng ngại vật trước hàng ngang thứ 2 được 80 điểm, trả lời đúng chướng ngại vật trước hàng ngang thứ 3 được 60 điểm, trả lời đúng chướng ngại vật trước hàng ngang thứ 4 được 40 điểm, trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng được 20 điểm, trả lời đúng chướng ngại vật sau gợi ý cuối cùng được 10 điểm. Trả lời sai chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này..

(14) VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT.

(15) 1. Đ1. 2. Đ2. 3. Đ3. 4. Đ4. CNV. S1. S2. S3. S4. Đ S. TL.

(16) T. Ỷ. L. Ệ. Q A P S. I H. C Â. Ố H. Ậ N. P S. Ữ U. Ố T. Ỉ. 1. Đ1. 2. Đ2. 3. Đ3. 4. Đ4. CNV. S1. S2. S3. S4. Đ S. TL.

(17) Đ1 S1. Hàng ngang số 1. H Đ. T. Ỷ. L. TL. Ệ. Dãy tỉ số bằng nhau có cách gọi khác là … thức.. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(18) Đ1 S1. Hàng ngang số 2. H Đ TL. Q. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái tiếng Việt là chữ cái nào?. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(19) Đ1 S1. Hàng ngang số 3. H Đ. A. I. C. Ậ. TL. P. Kim tự tháp – 1 trong 7 kỷ quan thế giới – nằm ở nước nào?. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(20) Đ1 S1. Hàng ngang số 4. H Đ. P. H. Â. N. S. … là số có dạng a/b, với a, b là các số nguyên và b khác 0.. TL. Ố. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(21)

(22)

(23)

(24) TĂNG TỐC. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thi Tăng tốc. Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi trong đoạn băng với độ khó giảm dần, thời gian suy nghĩ 30 giây. 4 học sinh cùng trả lời bằng máy tính. Học sinh trả lời đúng và nhanh thứ nhất được 40 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm, trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm..

(25) TĂNG TỐC.

(26) Đây là gì?. Sinh sản cơ vôđộng tính: Cấu tạo thể: vật Thuộc ngành Sinh sản vô tính: Nhân lớn. Thứcnguyên ăn: Vụnsinh. hữu cơ, Phân-đôi theo con. chiều ngang Nhân vi khuẩn,… Sinh sản hữu tính theo hình Cơ thể đơn bào. - Không bào co bóp. thức tiếp hợp.. Hình dáng giống như…. Tên khoa học: TRÙNG GIÀY PARAMECIUM.

(27) Đ S.

(28) Hãy xếp các hành tinh sau theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời.. 1. Sao Mộc. 2. Sao Hỏa. 3. Trái Đất. 4. Sao Thủy. 5. Sao Kim.

(29) Đ S.

(30) Tìm một số và điền vào chỗ trống..

(31) Đ S.

(32) Đây là môn thể thao nào?.

(33) Đ S.

(34)

(35)

(36) VỀ ĐÍCH. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần thi Về đích. Các câu hỏi nằm trong các gói câu hỏi có điểm số 40, 60, 80 điểm với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây. Mỗi học sinh có 1 lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Học sinh nếu trả lời đúng, ghi được điểm của câu hỏi đó. Nếu trả lời sai, một trong ba học sinh còn lại giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi..

(37) VỀ ĐÍCH.

(38) 40 60 80.

(39) 5s. 10. 20. 30. Đ. S. NS TT HT. Bảo Long Khải Phong Đức Bách Thúy Hà Hãy cho biết điểm chung giữa các bài thơ Nam Điền từ còn thiếu vào câu sau 2 : Nhất …, nhì …, Hãy quả tháng của 95giêng, quốccho sơnbiết hà,kết Rằm Cảnh khuya, ? tam canh điền Bánh trôi nước?. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(40) 40 60 80.

(41) 5s. 10. 20. 30. Đ. S. NS TT HT. Thúy Hà Khải Phong Đức Bách Bảo Long Ông là một nhà viết kịch hiện đại của Việt Nam.ngâm Nếu Có người cỏ, rơmnói trong rằngnước kịchkhoảng của ông 2, 3“động ngày Cho tỉ lệ thức 7/8 = 14/16. Từ tỉ lệ thức này ta chạm thì loàiđến động những vật vấn nào đề sẽ xã xuất hội”. hiệnVợnhiều ông nhất? là thi suy ra được bao nhiêu tỉ lệ thức nữa? sĩ Xuân Vì sao? Quỳnh, con trai ông là MC nổi tiếng Lưu Minh Vũ. Hãy cho biết ông là ai?. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(42) 40 60 80.

(43) 5s. 10. 20. 30. Đ. NS TT HT. Thúy Hà Bảo Long Đức Bách Khải Phong Cho hai gương phẳng G1, G2 đối diện nhau, một ảnh S ở cách gương G1 0,4 m. Hỏi khoảng Vị nữ duy củađược nước3tachiến sống thắng ở thế 3 vịhoàng danh đế tướng nàonhất giành cách giữa hai ảnh gần nhất giữa hai gương là kỉ đềunào? trên sông Bạch Đằng? bao nhiêu, biết rằng khoảng cách giữa 2 gương là 1 m?. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. S.

(44) 40 60 80.

(45) 5s. 10. 20. 30. Đ. S. NS TT HT. Thúy Hà Bảo Long Khải Phong Đức Bách Cuối năm, cô giáo muốn chia 102 quyển vở và “Doctorcâu Strange” phim mớita ra rạpvề và Những thơ “Talàvềtựa mình có nhớ / Ta ta 96 cái bút thành các phần thưởng, mỗi phần cuốn hút giới hiện người” nay. Hãy biết tác bộ nhớ những hoatrẻcùng nằmchotrong thưởng có số bút và vở lớn nhất có thể. Tính số phim nàogiảsản xuất? phẩm này nào do và hãng của tác nào? phần thưởng?. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

(46)

(47) Thúy Hà. Bảo Long. Khải Phong. Đức Bách. 0. 0. 0. 0. KĐ 1. KĐ 2. KĐ 3. KĐ 4. IVCN V. OV CN V. IT T. TT 1. TT 2. TT 3. TT 4. IV Đ. VĐ 1. VĐ 2. VĐ 3. VĐ 4.

(48)

(49) BĐ. ĐH. Câu hỏi phụ Thí Thísinh sinh1. Thí sinh 2. Cuối năm, cô giáo muốn chia 102 quyển vở và Câu tục ngữ sau đây nói về điều gì: “Lời nói 96 cái Các bộ bút phim thành “Cars”, các phần “Monsters thưởng,University”, mỗi phần chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa thưởng “Toy Story” có sốlàbút sảnvàphẩm vở lớn củanhất hãngcóphim thể. Tính nào? số lòng nhau”? phần thưởng?. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Đ. S.

(50)

×