Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

Yeu thuong con nguoi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.25 MB, 22 trang )

(1)

(2) Quan sát các hình ảnh sau và cho biết đó là những hoạt động nào? Kể tên các hoạt động đó..

(3) Hoạt động thể dục ,thể thao. Thi nghi thức đội. Tham gia diễn văn nghệ kĩ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham gia hội khoẻ Phù Đổng. Tham gia hoạt động từ thiện. Hoạt động ngoại khoá ( tham quan).

(4) TRÒ CHƠI AI NHANH TRÍ.

(5) Đây là hoạt động xã hội mà cả thế giới đang cùng nhau chung sức chống lại căn bệnh thế kỉ này?. PHÒNG CHỐNG HIV - DIDS.

(6) Đây là hành động nhằm hạn chế những việc làm ảnh hưởng đến bầu khí quyển và sự sống của trái đất? BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

(7) Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhằm cứu giúp nhiều bệnh nhân?. HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO.

(8) Bài Tập a:Em hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng các biểu hiện tích cực tham gia hoạt động tập thể và xã hội sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tích cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng. Tham gia văn nghệ , thể dục thể thao của trường. Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Là thành viện Hội chữ thập đỏ. Nhận chăm sóc cây hoa nơi công cộng. Tham gia Đội tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Tự giác tham gia các hoạt động của lớp. Trời mưa không đến sinh hoạt Đội. Tham gia phụ trách Sao nhi đồng. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp. Đi thăm thầy giáo, cô giáo cũ với các bạn cùng lớp. Tham gia các câu lạc bộ học tập.. X X X X X X X X X X.

(9) Bài tập b: Tuấn rủ Phương đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội của trường . Phương từ chối không đi vì buồn ngủ. Tuấn phải đi rủ các bạn khác. Em nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương?.

(10) Trả lời : Phương đã không tích cực tham gia các hoạt của trường. Tuấn không giúp Phương cùng tham gia các hoạt động của trường ..

(11) Bài tập c: Trong những hành vi sau đây , hành vi nào là biểu hiện không tích cực tham gia các hoạt động tập thể ở lớp , trường? A. Không trực nhật lớp . B. Tham gia các ngày lễ lớn của trường . C. Không tham gia văn nghệ , thể dục thể thao của trường . D. Trốn tránh hoạt động của chi đội. E. Tham gia đầy đủ các giờ chào cờ đầu tuần. F. Không tham gia làm báo tường kỉ niệm ngày 20 - 11..

(12) Trò chơi tiếp sức. Luật chơi : Mỗi thành viên trong đội lên ghi một biểu hiện của việc tự giác ,tích cực trong việc tham gia hoạt động của trường và hoạt động lớp.( Thời gian 1 phút).

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) Start 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90.

(20) HỌC SINH NGUYỄN LAN ANH – LIÊN ĐỘI TRƯỞNG NĂM HỌC 2009.

(21) Start ED 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 987654321.

(22) DÆn dß Tr×nh bµy phiÕu häc tËp Su tÇm c¸c s¸ch , b¸o viÕt vÒ g¬ng “ Ngêi tèt, viÖc tèt”. T×m hiÓu mét tÊm g¬ng häc sinh trong trêng tÝch cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động x· héi . ChuÈn bÞ c¸c bµi tËp SGK Chuẩn bị bảng phụ để chơi trò chơi ..

(23)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×