Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Khao sat dau nam toan 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.8 KB, 3 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT TAM ĐƯỜNG TRƯỜNG PTDTBT THCS BẢN HON. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Lớp 6 Môn: Toán Năm học: 2016 – 2017 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề). Câu 1: Đặt tính rồi tính a) 34,267 + 32,825 b) 65,85 - 24,41 c) 246 . 34 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 78 + 359 + 22 b) 8,3 . 7,9 + 7,9 . 1,7 Câu 3: Tìm x, biết a) x + 6,2 = 15,8 b) x - 25 = 7 Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 5 m = ..................cm b) 7m2 = .............. dm2 Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tính diện tích của mảnh vườn đó..

(2) Câu. HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung. Ý. Điểm. 34,267 + a. 0,25đ 32,825 67,192. 0,25đ. 65,85 Câu 1. -. b. 24,41 41,44. 0,25đ 0,25đ. 246 .. 0,25đ 0,25đ. 34 984 738 8364. c. 78 + 359 + 22 a Câu 2. b. a. =. 0,5đ. 100 + 359. = 459 8,3 . 7,9 + 7,9 . 1,7 = 7,9.(8,3 + 1,7) = 7,9. 10 = 79 x + 6,2 = 15,8 x. = 15,8 - 6,2. b. a b. x. = 7 + 25. x. = 32. 7m = 700 dm. 0,5đ. 0,5đ 0,5đ 1đ. 5 m = 50 cm 2. 0,5đ 0,25đ 0,25đ. 0,5đ. x = 9,6 x - 25 = 7. Cấu 3. Câu 4. = (78 + 22) + 359. 0,5đ. 2. 1đ.

(3) Câu 5. Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là 40 + 15 = 55 (m) Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là 40 . 55 = 2200 (m2) Đáp số: 2200 (m2). 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×