Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Ho So GV 63

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.17 KB, 1 trang )

(1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________________________________________________. TỜ CAM KẾT. Em đứng tên: Lê Hoàng Khải. Sinh ngày: 10/12/1986. Nơi Sinh: Huyện Long Phú - Tỉnh Sóc Trăng. Chức vụ: Giáo viên trường Trung học cơ sở Phú Hữu. Trình độ: Đại học sư phạm toán. Nay Em làm Cam kết này xin gửi đến Lãnh đạo trường THCS Phú Hữu và Hiệu Trưởng trường THCS Phú Hữu như sau:. -. Thực hiện tốt giờ giấc làm việc. Chấp hành tốt mọi sự phân công của lãnh đạo, đoàn thể trong nhà trường, sẳn sang và vui vẻ nhận dạy trái môn, kiêm nhiệm trong nhà trường.. -. Luôn đoàn kết trong nội bộ, không để xảy ra mất đoàn kết do bản thân gây ra.. Trong Khi chờ đợi của Lãnh đạo trường THCS Phú Hữu và Hiệu Trưởng trường THCS Phú Hữu phân công công tác xin nhận nơi đây lòng thành kính và biết ơn của Em./. Phú Hữu, ngày 24 tháng 8 năm 2014 Giáo viên. Lê Hoàng Khải.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×